بالابردن خوانایی کد

چاپ

بالا بردن خوانایی کد

ابتدا کد را برای اشخاص بنویسید، بعد برای کامپیوتر...!

مدت زمانی که برای نوشتن کدهای خوانا صرف می کنید بیشتر از زمانی که صرف نوشتن کدهای گیج کننده می کنید، نیست. (حداقل در مدت زمانی طولانی که کدها اجرا می شود)

وقتی شما کدتان را خوانا نوشتید، اطمینان از این که کد درست کار می کند بیشتر است.

کد، هنگامی که شما یا شخص دیگری می خواهید خطایی را مرتفع کنید و مشکلی را از سر راه بردارید یکبار دیگر خوانده می شود.

کد، وقتی که شخص دیگری می خواهد قسمتی از کد شما را در پروژه مشابه دیگری استفاده کند نیز خوانده می شود. 

"حالا اگر کد را فقط برای خودتان بنویسید چطور؟ چرا باید کدتان را خوانا کنید؟"

خوب، مهمترین دلیلی که برای نوشتن کد خوانا وجود دارد این است که، یک هفته نهایتا دو هفته بعد از الان که شما کد را نوشتید، سراغ پروژه دیگری می روید.

چه اتفاقی می افتد اگر شخص دیگری قصد داشت تا خطایی را روی پروژه شما برطرف کند؟

با اطمینان می توانم بگویم که خود شما هم در کد وحشتناکی که نوشتید سر در گم می شوید.

از نظر من یک کد خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

بنابراین، کدی بنویسید که بجای این که نیاز ماشین را تا درجه ای از ضرورت برآورده کند توسط بشر قابل خواندن باشد.


چگونه می توان خوانایی کد را بهبود داد؟

ابتدا باید شما کدهای دیگران را بخوانید و در مورد نکات خوب و بد آن کد به جمع بندی برسید.

چه چیزی باعث شد تا شما کد را بهتر متوجه شوید و کدام مورد منجر به این شد که شما احساس کنید فهم کد پیچیده است.

سپس این موارد را به کدهای خود اعمال کنید. در نهایت شما به گذشت زمان، تجربه و همچنین تمرین برای خواناتر کردن کدتان نیاز دارید.

استانداردسازی در یک شرکت نرم افزاری کاری سخت و دشوار است، اما باید از روشهایی از قبیل آموزش، مرور کد دو نفره، و استفاده از ابزارهای مرور کد خودکار و .. این کار را انجام داد.

معروفترین ابزارهایی که برای خواندن کد و خوانا کردن آن وجود دارد در زیر آمده است: