سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش ASP.NET-ایمیل

 WebMail Helper یکی از پر کاربرد ترین Helper های ASP.NET می باشد.


WebMail Helper

WebMail Helper فرایند ارسال نامه از طریق برنامه کاربردی وب با استفاده از پروتکل SMTP را آسان می کند.


سناریو: پشتیبانی از رایانامه(ایمیل)

برای نمایش استفاده از رایانامه، یک صفحه ورودی برای پشتیبانی ورودی ایجاد می کنیم، و اجازه می دهیم کاربر صفحه را به صفحه دیگری ارسال کند، و یک رایانامه برای پشتیبانی مشکل ارسال کند.


 ابتدا: صفحه AppStart خود را ویرایش نمایید.

اگر برنامه کاربردی این بیاموز را تاکنون ایجاد کرده باشید، صفحه ای با عنوان AppStart.cshtml_ را با محتوای زیر هم اکنون در اختیار دارید:

_AppStart.cshtml

@{
WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("Users", "UserProfile", "UserId", "Email", true);
}

برای راه اندازی کردن WebMail helper، ویژگی های WebMailی که در زیر آمده است را به صفحه AppStart خود اضافه نمایید:

_AppStart.cshtml

@{
WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("Users", "UserProfile", "UserId", "Email", true);
WebMail.SmtpServer = "smtp.example.com";
WebMail.SmtpPort = 25;
WebMail.EnableSsl = false;
WebMail.UserName = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
WebMail.Password = "password-goes-here";
WebMail.From = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";

}

شرح ویژگی ها:

SmtpServer:نام سرور SMTP است که قرار است استفاده شود تا رایانامه ها را ارسال کند.

SmtpPort: شماره پورتی است که سرور برای ارسال تراکنش های SMTP (رایانامه ها) استفاده خواهد کرد.

EnableSsl:True، اگر سرور می بایست از (SSL (Secure Socket Layer برای رمز نگاری استفاده کند.

UserName: نام کاربری حساب SMTP که برای ارسال رایانامه استفاده می شود.

Password: رمز عبور حساب SMTP است.

From: عنوان راانامه ای است که در آدرس نمایش داده می شود. (اغلب همان نام کاربری است)


مرحله دوم: یک صفحه ورودی رایانامه ایجاد کنید:

سپس یک صفحه ورودی ایجاد نمایید، و نام آن را Email_Input بگذارید:

Email_Input.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Request for Assistance</h1>

<form method="post" action="Email_Send.cshtml">
<label>Username:</label>
<input type="text name="customerEmail" />
<label>Details about the problem:</label>
<textarea name="customerRequest" cols="45" rows="4"></textarea>
<p><input type="submit" value="Submit" /></p>
</form>

</body>
</html>

هدف از صفحه ورودی، جمع آوری اطلاعات و سپس ارسال داده ها به صفحه دیگر است که این صفحه می تواند اطلاعات را به عنوان رایانامه بفرستد.


مرحله سوم: یک صفحه ارسال رایانامه ایجاد نمایید.

سپس صفحه ای ایجاد نمایید که برای ارسال رایانامه استفاده می شود. نام این صفحه را Email_Send بگذارید.

Email_Send.cshtml

@{ // Read input
var customerEmail = Request["customerEmail"];
var customerRequest = Request["customerRequest"];
try
{
// Send email
WebMail.Send(to:"این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید", subject: "Help request from - " + customerEmail, body: customerRequest );
}
catch (Exception ex )
{
<text>@ex</text>
}
}

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ارسال ایمیل از طریق کاربردهای WebPage ASP.NET، لطفا WebMail Object Reference. را ملاحظه فرمایید.