سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش MVC-مفهوم Model

برای آموزش ASP.NET MVC، یک برنامه کاربردی اینترنت ایجاد می کنیم.

قسمت هفتم: افزودن مدل داده


MVC Models

با استفاده از بخش Model در MVC می توان منطق تمام اجزای برنامه را مشخص کرد.( منطق تجاری، منطق صحت سنجی، منطق دستیابی به داده).

بخش Model در MVC، هم داده های برنامه را نگه می دارند و هم آن را مدیریت می کنند.


فولدر Models

فولدر Models حاوی کلاس هایی است که مدل برنامه را نمایش می دهند.

Visual Web Developer به صورت اتوماتیک فایل AccountModels.cs را ایجاد می نماید که ان فایل حاوی مدل هایی برای امنیت برنامه است.

AccountModel دارای مدل های LogOnModel، ChangePasswordModel، و RegisterModel می باشد.


افزودن مدل پایگاه داده

مدل پایگاه داده ای که برای این آمورش نیاز داریم در چند گام ساده قابل پیاده سازی است:

 • در Solution Explorerr، روی فولدر Models کلیک راست نمایید، و گزینه Add و Class را انتخاب فرمایید.
 • نام کلاس را MovieDB.cs بگذارید و سپس روی Add کلیک نمایید.
 • کلاس را به صورت زیر ویرایش فرمایید:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.Entity;

namespace MvcDemo.Models
{
public class MovieDB
{
public int ID { get; set; }
public string Title { get; set; }
public string Director { get; set; }
public DateTime Date { get; set; }

}
public class MovieDBContext : DbContext
{
public DbSet<MovieDB> Movies { get; set; }
}
}

نکته:

ما تعمدا نام مدل را "MovieDB"  انتخاب کردیم، در آموزش قبلی ملاحظه فرمودید که نام "MovieDBs" (که به s ختم می شود) برای جدول انتخاب گردیده است. عجیب است، اما این قرارداد نامگذاری است که برای اتصال controller به جدول پایگاه داده استفاده می شود.


افزودن Controller به پایگاه داده

کنترلر پایگاه داده که برای این آموزش نیاز دارید در چند گام ساده قابل پیاده سازی است:

 • پروژه خود را یکبار Re-Build نمایید: گزینه Debug، و سپس گزینه Build MvcDemo را در منوی برنامه انتخاب نمایید.
 • در پنجره Solution Explorerr، روی فولدر Controllers کلیک راست نمایید و گزینه Add و Controller را انتخاب نمایید.
 • نام کنترلر را MovieController قرار دهید.
 • یک قالب انتخاب نمایید: Controller with read/write actions and views, using Entity Framwork
 • کلاس مدل را انتخاب نمایید: MovieDB
 • کلاس data context را انتخاب نمایید: MovieDBContext
 • گزینه views Razor را انتخاب نمایید (CSHTML)
 • روی Add کلیک نمایید.

Visual Web Developer فایل های زیر را ایجاد خواهد کرد.

 • فایل MoveisController در فولدر Controllers
 • فولدر Movies در فولدر Views

 افزودن Viewهای پایگاه داده

فایل های زیر به صورت اتوماتیک در فولدر Movies ایجاد خواهد گردید:

 • Create.cshtml
 • Delete.cshtml
 • Details.cshtml
 • Edit.cshtml
 • Index.cshtml

تبریک

تبریک عرض می کنم، شما اولین مدل داده ای  MVC را به برنامه خود اضافه کرده اید.

اکنون شما می توانید روی سربرگ "Movies" کلیک نمایید.

 
 
Pin It