سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش WebForm-مفهوم Form

تمام کنترل های سرور می بایستی داخل تگ <form> ظاهر شوند، و تگ <form> می بایست ویژگی runat="server" را داشته باشد.


WebForm ASP.NET

تمام کنترل های سرور می بایستی داخل تگ <form> ظاهر شوند، و تگ <form> می بایست ویژگی runat="server" را داشته باشد. ویژگی reunat="server" مشخص می کند که یک این فرم باید توسط سرور پردازش گردد. همچنین مشخص می کند که کنترل های محصور در این تگ می توانند توسط اسکریپت های سرور دستیابی شوند:

<form runat="server">

...HTML + server controls

</form>

نکته: فرم همیشه به صفحه خودش ارسال می شود. اگر ویژگی action را مشخص نمودید، نادیده گرفته می شود. اگر ویژگی method را حذف کردید، به طور پیش فرض method="post" در نظر گرفته می شود. همچنین اگر ویژگی های name و id را مشخص نکردید، به طور خودکار توسط ASP.NET مقدار دهی می شود.

نکته!: هر صفحه aspx. تنها حاوی یك كنترل <form runat="server"> است.

اگر view source یک صفحه ی aspx. را که حاوی فرمی است که ویژگی های id، action، method، یا name آن مقدار دهی نشده است را انتخاب نمایید، ملاحظه می فرمایید که ASP.NET این ویژگی ها را به ASP.NET اضافه می نماید. مانند آنچه در زیر آمده است:

<form name="_ctl0" method="post" action="page.aspx" id="_ctl0">

...some code

</form>

ارسال یک فرم

یک فرم اغلب با کلیک روی یک دکمه ارسال می شود. کنترل سرور دکمه در ASP.NET دارای فرمت زیر است:

<asp:Button id="id" text="label" OnClick="sub" runat="server" />

ویژگی id یک نام منحصر به فرد را برای دکمه مشخص می کند و ویژگی text متنی که دکمه نشان می دهد را تعیین می کند. مدیریت رویداد onClick نام زیر روالی که باید پس از کلیک روی دکمه اجرا شود را مشخص می کند.

مثال

در مثال زیر یک کنترل دکمه در فایل aspx. تعریف کرده ایم. کلیک روی دکمه زیر روالی که متن دکمه را تغییر می دهد را اجرا می نماید.

مثال

Pin It