سبد (0)

تبلیغات

آموزش جاوا اسکریپت

 • اضافه کردن کتابخانه jQuery به صفحه وب

  Wiki

  برای استفاده از یک کتابخانه JavaScript، باید آنرا به صفحه وبتان اضافه نمایید.

  برای اضافه کردن کتابخانه، باید از تگ <script> استفاده کنید و خصوصیت src آنرا با URL کتابخانه تنظیم نمایید.

  اضافه کردن jQuery

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>

  توصیف jQuery

  Wiki

  اصلی ترین تابع در jQuery، تابع ()$ است و معادل متد ()document.getElementById در JavaScript عمل می کند. اگر با توجه به مدل DOM در HTML، شناسه یک عنصر به آن ارسال شود، در jQuery به کلیه خصوصیت ها و متدهای آن دسترسی خواهید داشت.

  در jQuery برای دسترسی به عناصر HTML و دستکاری آنها از گزینشگرهای CSS استفاده می شود. (CSS selector)

  اختصاص یک تابع به رویداد onload:

  در JavaScript، می توان یک تابع را به یک رویداد مثل onload اختصاص داد:

  روش JavaScript:

  function myFunction()
  {
  var obj=document.getElementById("h01");
  obj.innerHTML="Hello jQuery";
  }
  onload=myFunction;

  معادل کد بالا در jQuery با کمی تفاوت:

  روش jQuery:

  function myFunction()
  {
  $("#h01").html("Hello jQuery");
  }
  $(document).ready(myFunction);

  خط آخر در کد بالا، شیء document را به jQuery ارسال می کند: (document)$

  تابع (document)$ یک شیء جدید در jQuery برمی گرداند، که ()ready یکی از متدهای آن است.

  چونکه توابع در JavaScript یک نوع از متغیرها هستند، می توان تابع myFunction را به عنوان یک متغیر به متد ()ready ارسال نمود.

  lamp تابع ()$، یک شیء jQuery برمی گرداند، که با شیء DOM ارسال شده، متفاوت است.
  شیء jQuery، خصوصیت ها و متدهایی دارد که با خصوصیت ها و متدهای شیء DOM ارسال شده متفاوت هستند.
  شما نمی توانید از خصوصیت ها و متدهای DOM در jQuery استفاده کنید.

  کار کردن با jQuery

  Wiki

  مثال زیر را امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه jquery)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("#h01").html("Hello jQuery")
  }
  $(document).ready(myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال زیر را نیز امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه jquery)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("#h01").attr("style","color:red").html("Hello jQuery")
  }
  $(document).ready(myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  همان طور که در مثال بالا می بینید، jQuery به شما اجازه می دهد که چندین کار را بطور همزمان روی یک شیء انجام دهید. (زنجیره ای کردن یا Chaining)

  $("#h01").attr("style","color:red").html("Hello jQuery")

  اگر می خواهید درباره jQuery مطالب بیشتری را بخوانید، لطفاً به لینک "آموزش jQuery" مراجعه نمایید. 

  READ MORE
 • اضافه کردن کتابخانه Prototype به صفحه وب

  Wiki

  برای استفاده از یک کتابخانه JavaScript، باید آنرا به صفحه وبتان اضافه نمایید.

  برای اضافه کردن کتابخانه، باید از تگ <script> استفاده کنید و خصوصیت src آنرا با URL کتابخانه تنظیم نمایید.

  اضافه کردن Prototype

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js>
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>

  توصیف Prototype

  Wiki

  کتابخانه Prototype توابعی را برای برنامه نویسی آسان تر، فراهم می کند.

  مانند jQuery، کتابخانه Prototype نیز تابع ()$ را دارد.

  تابع ()$، معادل متد ()document.getElementById در JavaScript عمل می کند. اگر با توجه به مدل DOM در HTML، شناسه یک عنصر به آن ارسال شود، در Prototype به کلیه خصوصیت ها و متدهای آن دسترسی خواهید داشت.

  برخلاف jQuery، کتابخانه Prototype متد ()ready را ندارد. بجای آن در Prototype ملحقاتی به مرورگر و مدل DOM اضافه شده است.

  اختصاص یک تابع به رویداد onload:

  در JavaScript، می توان یک تابع را به یک رویداد مثل onload اختصاص داد:

  روش JavaScript:

  function myFunction()
  {
  var obj=document.getElementById("h01");
  obj.innerHTML="Hello Prototype";
  }
  onload=myFunction;

  معادل کد بالا در Prototype با کمی تفاوت:

  روش Prototype:

  function myFunction()
  {
  $("h01").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);

  سه پارامتر ورودی شیء ()Event.observe:

  • پارامتر اول (window): شیء DOMی است که می خواهید روی آن کار کنید.
  • پارامتر دوم (load): رویدادی است که می خواهید به ازای آن کاری انجام شود.
  • پارامتر سوم (myFunction): تابعی است که می خواهید صدا زده شود.

  کار کردن با Prototype

  Wiki

  مثال زیر را امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه prototype)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("h01").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال زیر را نیز امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه prototype)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("h01").writeAttribute("style","color:red").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  همان طور که در مثال بالا می بینید، مانند jQuery در Prototype نیز می توانید چندین کار را بطور همزمان روی یک شیء انجام دهید. (زنجیره ای کردن یا Chaining)

  $("h01").writeAttribute("style","color:red").insert("Hello Prototype!");

  READ MORE
 • بعضی کتابخانه های معروف JavaScript:

  • jQuery
  • MooTools
  • Prototype 

  کتابخانه های JavaScript

  Wiki

  برنامه نویسی پیشرفته در JavaScript (بخصوص پیچیدگی کارکردن با مرورگرهای مختلف) می تواند اغلب، مشکل و زمان گیر باشد.

  برای برخورد با این مشکل، کتابخانه های زیادی در JavaScript گسترش یافته است.

  کتابخانه های JavaScript را اغلب JavaScript framework نیز می نامند.

  در این آموزش، نگاهی به بعضی از کتابخانه های محبوب JavaScript خواهیم انداخت:

  • jQuery
  • MooTools
  • Prototype

  تمام این کتابخانه ها، توابعی برای انجام کارهای معمول در JavaScript مانند: دستکاری عناصر، کار با Ajax و متحرک سازی را دارند.


  jQuery

  Wiki

   امروزه jQuery محبوب ترین کتابخانه JavaScript است.

  در jQuery برای دسترسی به عناصر HTML و دستکاری آنها از گزینشگرهای CSS استفاده شده است. (CSS selector)

   بعضی از شرکت های بزرگی که از jQuery استفاده کرده اند:

  • Google
  • Microsoft
  • IBM
  • Netflix

  اگر می خواهید درباره jQuery مطاب بیشتری را بخوانید، لطفاً به لینک jQuery HOME مراجعه نمایید.


  Prototype

  Wiki

  Prototype یکی از کتابخانه های JavaScript است که یک API ساده برای انجام کارهای معمول در JavaScript فراهم نموده است.

  API مخفف کلمات (Application Program Interface) به معنی "واسط برنامه های کاربردی" است و کتابخانه ای شامل خصوصیت ها و متدهایی برای دستکاری عناصر HTML است.

  Prototype کارآیی JavaScript را با فراهم نمودن کلاس ها و ارث بری، افزایش می دهد.


  MooTools

  Wiki

  کتابخانه MooTools، نیز frameworkی است که یک API ساده را برای برنامه نویسی آسان تر در JavaScript فراهم نموده است.

  MooTools، همچنین شامل توابعی برای افکت دهی و متحرک سازی است.


  CDN

  Wiki

  CDN مخفف کلمات Content Delivery Networks است. (تحویل محتوی، روی شبکه)

  شما همیشه می خواهید که صفحات وبتان، تا جای ممکن سریع و کم حجم باشند و مرورگر نیز تا جای ممکن آنها را cache کند.

  از کتابخانه های JavaScript، در وب سایت های مختلف، استفاده می شود، بنابراین احساس می شود که باید یک مکان مشترک برای استفاده عموم از این کتابخانه ها روی اینترنت ایجاد شود.

  CDN این مشکل را حل کرده است. CDN، یک شبکه از چندیدن کتابخانه عمومی JavaScript است.

  Google، یک CDN رایگان از کتابخانه های JavaScript فراهم نموده است:

  • jQuery
  • Prototype
  • MooTools
  • Dojo
  • Yahoo! YUI

  برای استفاده از کتابخانه های JavaScript در وب سایتتان، فقط کافی که آدرس URL آن کتابخانه را با استفاده از تگ <script> به صفحه اضافه نمایید:

  اضافه کردن jQuery

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
  </script>
  READ MORE
 • کلیه خصوصیت ها و توابع عمومی را می توانید همراه با تمام اشیاء توکار JavaScriptاستفاده نمایید.


  مرجع خصوصیات عمومی در JavaScript

  متد توضیحات
  Infinity

  یک مقدار عددی که نشان دهنده ی مثبت/منفی بی نهایت است.

  NaN

  نشان دهنده ی یک مقدار غیر عددی می باشد.

  undefined

  نشان می دهد که به یک متغیر، مقداری انتساب داده نشده است.

  مرجع توابع عمومی در JavaScript

  تابع توضیحات
  decodeURI() رمزگشایی کردن یک URI.
  decodeURIComponent()

  رمزگشایی کردن یک کامپوننت URI.

  encodeURI() رمزگذاری کردن یک URI.
  encodeURIComponent()

  رمزگذاری کردن یک کامپوننت URI.

  escape()

  بد دانسته شده در ورژن 1.5. می توانید به جای آن از متدهای encodeURI()و encodeURIComponent()  استفاده کنید.

  eval()

  یک رشته را ارزیابی کرده و در صورتی که یک کد اسکریپت باشد، آن را به اجرا در می آورد.

  isFinite()

  مشخص می کند که آیا یک مقدار، یک عدد محدود و قانونی است یا نه.

  isNaN()

  مشخص می کند که آیا یک مقدار، یک عدد غیرقانونی است یا نه.

  Number()

  مقدار یک شیء را تبدیل به عدد می کند.

  parseFloat()

  یک رشته را تجزیه کرده و عدد با ممیز شناور را برمی گرداند.

  parseInt()

  یک رشته را تجزیه کرده و یک عدد صحیح را برمی گرداند.

  String()

  مقدار یک شیء را تبدیل به رشته می کند.

  unescape()

  بد دانسته شده در ورژن 1.5. می توانید به جای آن از متدهایdecodeURI()  و decodeURIComponent()  استفاده کنید.

  READ MORE
 • شیء Array در JavaScript

  شیء آرایه یک نوع خاص از متغیر هاست که می تواند چندین داده را در قالب یک نام در خود ذخیره کند.

  var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

  توجه: ایندکس آرایه از صفر شروع می شود، یعنی اولین آیتم [0] است، دومین آیتم [1] و...

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آرایه ها در JavaScriptبه لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-آرایه ها


  کل خصوصیت های مربوط به آرایه ها در JavaScript

  متد توضیحات
  constructor

  این خصوصیت، تابع سازنده ی آرایه را برمی گرداند.

  length

  این خصوصیت، تعداد عناصر یک آرایه را برمی گرداند.

  prototype

  این خصوصیت، امکان اضافه کردن خصوصیت یا متد را به یک شیء آرایه فراهم می کند.

  کل متدهای مربوط به آرایه ها در JavaScript

  متد توضیحات
  concat()

  این متد، دو آرایه را به هم الحاق کرده و یک کپی از آرایه های الحاق شده را برمی گرداند.

  indexOf()

  این متد، آرایه را برای یافتن یک عنصر جستجو کرده و مکان آن را برمی گرداند.

  join()

  این متد، تمام عناصر یک آرایه را الحاق کرده و در یک رشته قرار می دهد.

  lastIndexOf()

   این متد، آرایه را برای یک عنصر جستجو کرده و مکان آن را برمی گرداند.

  pop()

  این متد، آخرین عنصر یک آرایه را حذف کرده و آن عنصر را برمی گرداند.

  push()

  این متد، عناصر جدید را به آخر یک آرایه اضافه می کند و طول آرایه جدید را برمی گرداند.

  reverse()

  این متد، ترتیب عناصر یک آرایه را معکوس می کند.

  shift()

  این متد، اولین عنصر یک آرایه را حذف کرده و آن عنصر را برمی گرداند.

  slice()

  این متد، قسمتی از یک آرایه را جدا کرده و آرایه جدید را برمی گرداند.

  sort()

  این متد،  عناصر یک آرایه را مرتب می کند.

  splice()

  این متد، عناصر را به آرایه اضافه یا حذف می کند.

  toString()

  این متد، یک آرایه را تبدیل به رشته کرده و نتیجه را برمی گرداند.

  unshift()

  این متد، عناصر جدید را به ابتدای یک آرایه اضافه می کند و طول آرایه ی جدید را برمی گرداند.

  valueOf()

  این متد،  مقدار اولیه ی یک آرایه را برمی گرداند.

  READ MORE
 • شیء RegExp در JavaScript - عبارات منظم در JavaScript

  با استفاده از شیء RegExp می توانید، الگوی بکار رفته در کاراکترها را تعریف نمایید.

  عبارات منظم را می توانید در توابع search و یا replace بکار ببرید.

  نکته: برای فهمیدن آسان تر عبارات منظم، توصیه می کنیم، از سایت بسیار کاربردی زیر استفاده نمایید:

  https://regex101.com

  نحوه استفاده

  /pattern/modifiers;

  مثال:

  var patt = /beyamooz/i

  توضیح مثال:

  • محتوای متغیر patt شامل یک عبارت منظم است.
  • beyamooz الگوی ماست و شاید بخواهید در یک عبارت آنرا جستجو کنیم.
  • i یک modifier یا یک اصلاحگر است و مشخص می کند که عملیات جستجو به حروف بزرگ و کوچک، حساس نباشد (case-insensitive)

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عبارات منظم در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-شیء RegExp


  Modifiers

  از modifier ها برای مشخص کردن تطابق های غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک و همچنین مشخص کردن تطابق سراسری استفاده می شود.

  Modifier توضیحات
  i

  مشخص کردن تطابق غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک.

  g

  مشخص کردن یک تطابق سراسری(global). (پیدا کردن تمامی تطابق ها به جای توقف، با یافتن اولین تطابق). 

  m

  مشخص کردن تطابق چند خطی.

  Brackets

  از براکت ها برای یافتن یک محدوده از کاراکترها استفاده می شود:

  Expression توضیحات
  [abc]

  از این عبارت، برای پیدا کردن کاراکترهای بین براکت ها استفاده می شود.

  [^abc]

  از این عبارت، برای پیدا کردن کاراکترهایی که بین براکت نیست، استفاده می شود.

  [0-9]

  از این عبارت، برای یافتن تمام اعداد بین براکت ها، استفاده می شود.

  [^0-9]

  از این عبارت، برای یافتن تمام اعدادی که بین براکت ها نیستند، استفاده می شود.

  (x|y)

  از این عبارت، برای یافتن تمام جایگزین های مشخص شده، استفاده می شود.

  Metacharacters

  Metacharacter(متا کاراکتر) ها کاراکتر هایی با یک معنی خاص هستند:

  Metacharacter توضیحات
  . پیداکردن یک کاراکتر تکی.
  \w

  پیداکردن کاراکترهایی که در کلمه ها به کار می روند.

  \W

  پیدا کردن کاراکترهایی که در کلمه ها به کار نمی روند.

  \d

  پیدا کردن یک عدد(digit).

  \D

  پیدا کردن یک کاراکتر که عدد نیست.

  \s

  پیدا کردن یک فاصله سفید.

  \S

  پیدا کردن کاراکترهایی که فاصله سفید نیستند.

  \b

  پیدا کردن یک تطابق در ابتدا یا انتهای یک کلمه.

  \B

  پیدا کردن یک تطابق، غیر از ابتدا یا انتهای یک کلمه.

  \0

  پیداکردن یک کاراکتر NUL.

  \n

  پیدا کردن یک کاراکتر خط جدید(new line).

  \f

  پیدا کردن یک کاراکتر form feed.

  \r

  پیدا کردن یک کاراکتر carriage return.

  \t

  پیدا کردن یک کاراکتر tab.

  \v

  پیدا کردن یک کاراکتر tab عمودی.

  \xxx

  پیدا کردن کاراکتر مشخص شده به وسیله ی یک عدد اکتال xxx.

  \xdd

  پیدا کردن کاراکتر مشخص شده به وسیله ی یک عدد هگزادسیمال dd.

  \uxxxx

  پیدا کردن کاراکتر یونیکد مشخص شده به وسیله ی یک عدد هرگزادسیمال xxxx.

  Quantifiers

  Quantifier توضیحات
  n+

  رشته ای که حداقل شامل یک n است را به عنوان تطابق برمی گرداند.

  n*

  رشته ای که شامل 0 یا تعداد بیشتری n است، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  n?

  رشته ای که شامل تعداد 0 یا 1، n است را، بعنوان تطابق برمی گرداند.

  n{X}

   رشته ای که شامل دنباله ای از n به تعداد X می باشد را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  n{X,Y}

   رشته ای که شامل، X تا Y از n است را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  n{X,}

  رشته ای که شامل حداقل X تا n است را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  n$

  رشته ای که در آخر آن n است، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  ^n

  رشته ای که در ابتدای آن n وجود دارد، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  ?=n

   رشته ای که به دنبال آن رشته ی مشخص شده ی n وجود دارد را بعنوان تطابق برمی گرداند.

  ?!n

  رشته ای که به دنبال ان رشته ی مشخص شده ی n وجود ندارد، را به عنوان تطابق برمی گرداند.

  RegExp Object Properties

  متد توضیحات
  constructor

  از این متد، برای برگرداندن تابع سازنده ی شیء RegExp استفاده می شود.

  global

  از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر g ست شده است یا نه، استاده می شود.

  ignoreCase

  از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر i ست شده است یا نه استفاده می شود.

  lastIndex

  این متد، اندیس بعد از تطابق را برمی گرداند.

  multiline

  از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر m ست شده است یا نه استفاده می شود.

  source

  این متد، متن الگوی RegExp را برمی گرداند.

  RegExp Object Methods

  متد توضیحات
  compile()

  بد دانسته شده در ورژن 1.5. یک عبارت منظم را کامپایل می کند.

  exec()

  از این متد برای تست کردن و یافتن یک تطابق در یک رشته و برگرداندن اولین تطابق استفاده می شود. 

  test()

  از این متد برای تست کردن یک تطابق و برگرداندن trueیا false استفاده می شود.

  toString()

  از این متد برای برگرداندن مقدار رشته ی یک عبارت منظم استفاده می شود.

  READ MORE
 • Java Script

  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت) - مقدمه

  Wiki

  JavaScript (جاوا اسکریپت) یک زبان اسکریپت نویسی تحت وب است.

  JavaScript (جاوا اسکریپت) در میلیون ها صفحه وب برای اضافه کردن توابع، اعتبار سنجی فرم ها، ارتباط برقرار کردن با سرور و... استفاده شده است.

  یادگیری JavaScript (جاوا اسکریپت) آسان است و از آموزش آن لذت خواهید برد.


  آموزش با استفاده از مثال های "خودتان امتحان کنید"

  Wiki

  در هر فصل، مثال های "خودتان امتحان کنید" آورده شده است.

  این آموزش شامل صدها مثال "خودتان امتحان کنید" است.

  می توانید با ویرایشگری که در اختیارتان است، کد JavaScript (جاوا اسکریپت) را ویرایش کنید و با کلیک روی دکمه "ویرایش کردن" نتیجه آنرا مشاهده کنید.

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  My First Web Page
  This is a paragraph.
  خودتان امتحان کنید »

  برای مشاهده نتیجه کد بالا روی دکمه "خودتان امتحان کنید" کلیک کنید.

  هم اکنون یادگیری JavaScript (جاوا اسکریپت) را آغاز کنید!


  قبل از شروع آموزش چه چیزی را باید بدانید

  Wiki

  پیشنهاد می شود اگر با بیاموزهای زیر آشنا نیستید، قبل از ادامه آنها را مطالعه نمایید:

  1. آموزش HTML-مقدمه اچ تی ام ال
  2. آموزش CSS-معرفی سی اس اس

  JavaScript (جاوا اسکریپت) یک زبان اسکریپت نویسی است

  • JavaScript (جاوا اسکریپت) محبوب ترین زبان اسکریپت نویسی تحت وب است و با عمده مرورگرها مانند Firefox, Chrome, Opera ,Internet Explorer و Safari کار می کند.
  • JavaScript (جاوا اسکریپت) برای اضافه کردن تعامل بیشتر در صفحات HTML، بوجود آمده است.
  • JavaScript (جاوا اسکریپت) معمولاً در بین کدهای HTML قرار می گیرد. (embedded)
  • JavaScript (جاوا اسکریپت) یک زبان تفسیر شده است. (یعنی اینکه اسکریپت ها بدون مقدمات کامپایل، اجرا می شوند)
  • هر کسی می تواند از JavaScript (جاوا اسکریپت) استفاده کند، بدون اینکه نیاز به خرید مجوز آن باشد.

  در آینده، چه چیزی را آموزش خواهید دید

  Wiki

  در زیر، آنچه در آینده به تفصیل فراخواهید گرفت آورده شده است:


  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش ایجاد خروجی HTML

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  document.write("<h1>This is a heading</h1>");
  document.write("<p>This is a paragraph</p>");
  خودتان امتحان کنید »

  توجه:در کدهای JavaScript (جاوا اسکریپت) واقعی، از دستور ()document.write استفاده نکنید. چون تمام صفحه دوباره بارگذاری می شود. با این وجود در اینجا دستور ()document.write یک راه ساده برای ایجاد خروجی HTML در JavaScript (جاوا اسکریپت) را نشان می دهد.


  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش واکنش در برابر رویدادها

  کدهای JavaScript، زمانی اجرا می شوند که صفحه بارگذاری شود (onload) اما این چیزی نیست که همیشه نیاز داریم.

  بعضی مواقع می خواهیم زمانی که یک رویداد خاص اتفاق می افتد، کدمان اجرا شود، مانند زمانی که کاربر روی یک دکمه کلیک می کند.

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  <button type="button" onclick="alert('Welcome!')">Click Me!</button>
  خودتان امتحان کنید »

  از تابع alert، معمولاً اگر بخواهید، کاربر را از اطلاعات ارسال شده به Server مطمئن کنید، استفاده کنید. (پیغام: عملیات با موفقیت انجام شد)

  رویداد onclick، تنها یکی از رویدادهای HTML است و در آموزش های بعدی با آنها بیشتر آشنا خواهید شد.


  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش تغییر محتوای عناصر HTML

  یکی از بهترین قابلیت های JavaScript (جاوا اسکریپت)، دستکاری محتوای عناصر HTML است. JavaScript (جاوا اسکریپت) می تواند محتویات عناصر HTML را بخواند و آنها را تغییر دهد)

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  x=document.getElementById("demo") //Find the element
  x.innerHTML="Hello JavaScript"; //Change the content
  خودتان امتحان کنید »

  شما دستور ()document.getElementByID را در آینده بسیار خواهید دید. در قسمت HTML DOM تعریف شده است.

  DOM یا (Document Object Model) یک استاندارد رسمی در W3C است و برای دسترسی به عناصر HTML است. (در آینده بیشتر توضیح داده خواهد شد)


  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش تغییر تصاویر HTML

  این مثال، بصورت داینامیک، خصوصیت (src) عنصر <img> را تغییر می دهد:

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  element=document.getElementById('myimage')
  if (element.src.match("bulbon"))
  {
  element.src="pic_bulboff.gif";
  }
  else
  {
  element.src="pic_bulbon.gif";
  }
  }
  خودتان امتحان کنید »

  JavaScript (جاوا اسکریپت) بسیاری از خصوصیت های عناصر HTML را می تواند تغییر دهد.


  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش تغییر ظاهر (Style) عناصر HTML

  تغییر Style یک عنصر نسبت به تغییر خصوصیت کمی متفاوت است.

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  x=document.getElementById("demo") //Find the element
  x.style.color="#ff0000"; //Change the style
  خودتان امتحان کنید »

  آموزش JavaScript (جاوا اسکریپت): آموزش اعتبار سنجی فرم (Validate)

  JavaScript (جاوا اسکریپت) می تواند برای معتبر ساختن اطلاعات فرم، قبل از اینکه به سرور ارسال شود استفاده شود. چنین فرم هایی جلوی پردازش های اضافی توسط سرور را می گیرند.

  مثال (مقدمه آموزش JavaScript)

  if isNaN(x) {alert("Not Numeric")};
  خودتان امتحان کنید »

  آیا JavaScript (جاوا اسکریپت) و Java یکی اند؟

  Wiki

  نه!
  JavaScript (جاوا اسکریپت) و java از نظر مفهوم و طراحی، دو زبان کاملا متفاوت هستند.
  java (که توسط شرکت sun توسعه یافته است) قوی و بسیار پیچیده تر از JavaScript (جاوا اسکریپت) است و در دسته بندی زبان هایی مانند C و ++C قرار می گیرد.


  JavaScript = ECMAScript

  Wiki

  JavaScript (جاوا اسکریپت) یک پیاده سازی از زبان استاندارد ECMAScript است. ECMA-262 استاندارد رسمی JavaScript (جاوا اسکریپت) است.

  این زبان توسط "Brendan Eich" در Nets cape (با Navigator2.0) ابداع شده است و تقریباً در تمام مرورگرها از سال 1996 ظاهر شده است.

  توسعه ی استاندارد ECMA_262 از سال 1996 و اولین ویرایش آن در 1997 توسط مجمع عمومی ECMA پذیرفته شد.

  استاندارد ECMA به عنوان یک استاندارد ISO جهانی (ISO/IEC 16262) در سال 1998 تصویب شده است.

  توسعه استاندارد هنوز هم در حال پیشرفت است.

  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی