سبد (0)

تبلیغات

html

 • اعلان <DOCTYPE!> در ابتدای صفحه، به مرورگر کمک می کند تا صفحه وب را به درستی نمایش دهد.


  اعلان <DOCTYPE!>

  Wiki

  روی وب، صفحات متفاوت زیادی وجود دارد. اگر مرورگر بداند که صفحه مورد نظر از چه نوعی است، می تواند به درستی آنرا نمایش دهد.

  همچنین نسخه های متفاوت زیادی از HTML وجود دارد، و اگر مرورگر نسخه دقیق HTML استفاده شده در صفحه را بداند، می تواند 100% درست آنرا نمایش دهد.

  <DOCTYPE!> یک تگ HTML نیست بلکه یک اعلان است و به مرورگر می گوید چه نسخه HTMLی در صفحه استفاده شده است.

  در این آموزش از HTML5 استفاده شده است.

  مثال (DOCTYPE چیست؟)

  یک سند HTML با یک اعلان که مشخص می کند، HTML5 در صفحه استفاده شده است:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Title of the document</title>
  </head>

  <body>
  The content of the document......
  </body>

  </html>

  نسخه های HTML 

  Wiki

  از اولین روزهای پیدایش وب، نسخه های زیادی از HTML وجود داشته است.

  نسخه سال
  HTML 1991
  HTML+ 1993
  HTML 2.0 1995
  HTML 3.2 1997
  HTML 4.01 1999
  XHTML 1.0 2000
  HTML5 2012
  XHTML5 2013

  اعلان های متداول

  Wiki

  HTML5

  <!DOCTYPE html>

  HTML 4.01

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

  XHTML 1.0

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  READ MORE
 • یک iframe برای نمایش صفحه وب، درون یک صفحه وب دیگر استفاده می شود.


  دستور اضافه کردن یک iframe

  <iframe src="/URL"></iframe>

  URL به مکان صفحه مجزای دیگری اشاره دارد.


  تنظیم عرض و طول iframe

  Wiki

  خصوصیت height و width برای تعیین طول و عرض یک iframe استفاده می شود.

  مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر حسب پیکسل بیان می شود اما می توان آنرا به درصد نیز بیان کرد. (مثل 80 %)

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>
  خودتان امتحان کنید »

  حذف Border یا خطوط حاشیه iframe

  Wiki

  خصوصیت frameborder مشخص می کند آیا حاشیه نمایش داده شود یا نه.

  با تنظیم آن به عدد صفر حاشیه برداشته می شود.

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" frameborder="0"></iframe>
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از iframe به عنوان مقصد یک لینک

  Wiki

  یک iframe می تواند به عنوان مقصد یک لینک استفاده شود.

  خصوصیت target در یک لینک باید به خصوصیت name در عنصر iframe اشاره کند.

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
  <p><a href="http://www.beyamooz.com" target="iframe_a">beyamooz.com</a></p>
  خودتان امتحان کنید »

  تگ iframe

  تگ توضیح
  <iframe>

  تعریف یک صفحه داخل صفحه جاری (frame)

  READ MORE
 • یک URL همان آدرس وب می باشد.

  Wiki

  یک URL می تواند ترکیبی از حروف باشد مثل beyamooz.com یا می تواند یک IP یا Internet Protocol باشد. بیشتر مردم هنگام گشت زنی در اینترنت از نام وب سایت استفاده می کنند زیرا به خاطر سپردن یک نام آسان تر است تا یک IP مثل 192.68.20.50.


  URL یا (Uniform Resource Locator)

  Wiki

  هنگامی که روی یک لینک در صفحه HTML کلیک می کنید، تگ <a> به آدرسی در شبکه جهانی وب اشاره می کند.

  یک URL یا (Uniform Resource Locator) برای فراخوانی یک سند (یا داده هایی دیگر) در اینترنت استفاده می شود.

  یک آدرس وب مثل http://beyamooz.com/index.php/design-page/html از الگوی زیر پیروی می کند:

  scheme://host.domain:port/path/filename

  توضیح

  Wiki

  • scheme:نوع سرویس اینترنتی را تعریف می کند. رایج ترین نوع http می باشد.
  • host: میزبان دامنه (domain host) را تعریف می کند. ( host پیش فرض برای http حروف www می باشد.)
  • domain: نام دامنه اینترنی را تعریف می کند. مثل w3school.com
  • port: در اینجا port number در host تعریف می شود. ( port number به طور پیش فرض برای http عدد 80 می باشد.)
  • path: یک مسیر را در سرور تعریف می کند. (اگر حذف شود، سند باید در فولدر اصلی وب سایتذخیره شده باشد.)
  • file name: نام یک سند یا منبع را تعریف می کند.

  Scheme های رایج

  Wiki

  در جدول زیر لیستی از Scheme های رایج ارائه شده است.

  Scheme مخفف در چه صفحاتی این  scheme استفاده می شود
  http

  HyperText Transfer Protocol

  (پروتکل انتقال ابر متن)

  صفحات وب به صورت معمول با http شروع می شوند. در اینجا اطلاعات رمزگذاری نمی شوند.

  https

  Secure HyperText Transfer Protocol

  (پروتکل انتقال ابر متن به صورت ایمن)

  تمام اطلاعات رمزگذاری شده اند و اطلاعات بصورت ایمن ارسال می شوند.

  ftp

  File Transfer Protocol
  (پروتکل انتقال فایل)

  برای دانلود و آپلود فایل ها در وب سایت استفاده می شود.

  file  

  فایلی روی کامپیوترتان

  READ MORE
 • ارسال یا آپلود فایل در PHP

  Wiki

  برای ارسال فایل از Client به Server مراحل زیر را طی کنید:

  1- ایجاد یک فرم HTML ارسال فایل

  به فرم HTML زیر برای ارسال فایل توجه کنید:

  <html>
  <body>

  <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <label for="file">Filename:</label>
    <input type="file" name="file" id="file" />
    <br />
    <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
  </form>

  </body>
  </html>

  • خاصیت enctype در تگ <form>: هنگامی که یک فرم، داده های دودویی، مثل محتوای یک فایل را برای ارسال شدن نیاز دارد، این خاصیت با مقدار "multipart/form-data" پر می شود، در حقیقت مشخص می کند که چه نوع محتوایی هنگام ارائه ی فرم استفاده می شود.
  • خاصیت action در تگ <form>: اگر submit اتفاق افتاد، اطلاعات فرم HTMLبه صفحه ای که در این خصوصیت  مشخص شده ارسال می شود.(به صورت پیش فرض صفحه جاری در نظر گرفته می شود)
  • خاصیت type در تگ <input>: با مقدار "file" پر شده است و مشخص می کند که ورودی کاربر، باید به عنوان یک فایل پردازش شود.(یک تکس باکس به همراه دکمه Browse، جهت جستجوی فایل از کامپیوتر کاربر)

  نکته: دادن سطح دسترسی ارسال فایل به کاربران ریسک بزرگی برای امنیت است، بنابراین تنها به کاربران مورد اعتماد اجازه ی ارسال فایل بدهید.


  2- ایجاد یک اسکریبت ارسالی

  Wiki

   فایل "upload_file.php" که در فرم HTML بالا در تگ <form> مشخص کردیم، می تواند چیزی شبیه زیر باشد:

  <?php
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
    {
    echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
    }
  else
    {
    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
    echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
    }
  ?>

  با استفاده از متغیر سراسری FILES_$ می توانید فایل های مشخص شده توسط کاربر را از client به Server ارسال کنید، در حقیقت FILES_$ یک آرایه دوبعدی از پیش تعریف شده است که با استفاده از ایندکس مقداری آن می توانید به مقادیر زیر دسترسی داشته باشید:

  • $_FILES["file"]["name"] : نام فایل ارسالی
  • $_FILES["file"]["type"] : نوع فایل ارسالی
  • $_FILES["file"]["size"] : اندازه فایل ارسالی با واحد بایت
  • $_FILES["file"]["tmp_name"] : نام کپی موقت از فایل که روی سرور ذخیره شده
  • $_FILES["file"]["error"] : کد خطا که از ارسال فایل به وجود آمده

  توجه: به دلایل امنیتی٫ باید محدودیتی را روی آنچه که کاربر ارسال می کند قرار دهیم.


  3- محدودیت های ارسال

  Wiki

  دراین اسکریپت چند شرط را برای ارسال فایل اضافه می کنیم. کاربر فقط قادر است فایل های "jpg." یا "gif." را ارسال کند و اندازه ی فایل باید کمتر از "20KB" باشد:

  <?php
  if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
  || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
  || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg"))
  && ($_FILES["file"]["size"] < 20000))
    {
    if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
      {
      echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
      }
    else
      {
      echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
      echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
      echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
      echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
      }
    }
  else
    {
    echo "Invalid file";
    }
  ?>

  نکته: در کد بالا برای اینکه IE فایل های با فرمت jpg را بشناسد، باید نوع pjpg باشد و برای FireFox باید jpeg باشد.


  4- ذخیره فایل های ارسالی

  Wiki

  مثال های بالا یک کپی موقت از فایل های ارسال شده در پوشه ی موقت php روی سرور ایجاد می کنند و وقتی که اسکریبت به پایان رسید، از بین می روند. بنابراین باید آن ها را به یک مکان دیگر منتقل کنیم.

  <?php
  if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
  || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
  || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg"))
  && ($_FILES["file"]["size"] < 20000))
    {
    if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
      {
      echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
      }
    else
      {
      echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
      echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
      echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
      echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />";

      if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))
        {
        echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
        }
      else
        {
        move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
        "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
        echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
        }
      }
    }
  else
    {
    echo "Invalid file";
    }
  ?>

  در اسکریبت بالا در قسمت if چک می شود که آیا فایل ارسال شده در پوشه "upload" قبلاً وجود داشته یا نه، اگر موجود نباشد، آن را به پوشه مشخص شده منتقل یا کپی می کند.

  نکته: این مثال فایل را در یگ پوشه ی جدید به نام "upload" ذخیره می کند، احتمالاً شما نیاز خواهید داشت که نام فایل و مسیر آن را در پایگاه داده خود ذخیره کنید بنابراین در ادامه مثال بالا به راحتی می توانید با استفاده از دستور insert اینکار را انجام دهید.

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHPکلیک کنید.

  READ MORE
 • CSS یا (Cascading Style Sheets) چگونگی نمایش عناصر HTML را مشخص می کند.

  Wiki


  به چگونگی نمایش متن ها نگاه کنید...!

  این متن قرمز است.

  رنگ این متن آبی است و نام فونت آن Times است.

  اندازه این متن 30 پیکسل است.

  خودتان امتحان کنید


  مثال - خودتان امتحان کنید

  استفاده از Styleها، داخل صفحه HTML
  چگونه Styleها را در قسمت <head> صفحه اضافه کنیم.

  لینکی که خط زیر ندارد
  چگونه یک لینک بدون خط زیر (underline) بسازیم.

  لینک به یک فایل CSS خارجی
  چگونه از تگ <link> برای اضافه کردن فایل CSS خارجی استفاده کنیم.


  تعیین شکل نمایش عناصر HTML با CSS

  Wiki

  CSSهمراه با HTML4 معرفی شد تا یک روش بهتری برای Style دهی عناصر HTML ایجاد کند.

  برای اعمال CSS بر روی تگهای HTML سه روش وجود دارد:

  • برگه های استایل خارجی یا External style sheet
  • برگه های استایل داخلی یا Internal style sheet
  • استایل درون تگی یا Inline style

  روش پیشنهادی، گزینه اول یعنی برگه های استایل خارجی است. 

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره CSS می توانید به لینک روبرو مراجعه نمایید: آموزش CSS


  استایل درون تگی - Inline Styles

  Wiki

  قرار دادن Styleها درون تگ HTML بسیاری از مزیت های CSS را با مخلوط کردن محتوا و چگونگی نمایش از بین می برد، از این روش به ندرت استفاده کنید.

  طریقه استفاده به این صورت است که باید Style مورد نظرمان را در تگ مربوطه بیاوریم، مثال زیر نشان می دهد که چگونه رنگ و margin-left تگ <p> را تغییر داده ایم:

  <p style="color:blue;margin-left:20px;">This is a paragraph.</p>

  مثال: تنظیم رنگ پس زمینه عناصر HTML

  خصوصیت background-color رنگ پس زمینه یک عنصر HTML را تنظیم می کند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body style="background-color:yellow;">
  <h2 style="background-color:red;">This is a heading</h2>
  <p style="background-color:green;">This is a paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیت background-color از خصوصیت قدیمی و منسوخ شده bgcolor ساخته شده است.

  خودتان امتحان کنید: تنظیم رنگ پس زمینه با استفاده از روش قدیمی


  مثال: تنظیم رنگ و اندازه و فونت عناصر HTML

  خصوصیات font-family , color , font-size به ترتیب اندازه، رنگ و فونت متن را تنظیم می کنند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body>
  <h1 style="font-family:verdana;">A heading</h1>
  <p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">A paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیات font-family , color , font-size از تگ قدیمی و منسوخ شده <font> ساخته شده اند.


  مثال: ترازبندی متن

  خصوصیت text-align در جهت محور X یک متن را ترازبندی می کند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body>
  <h1 style="text-align:center;">Center-aligned heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیت text-align از تگ قدیمی و منسوخ شده <center> ساخته شده است.

  خودتان امتحان کنید: ترازبندی عنوان با استفاده از روش قدیمی


  برگه های استایل داخلی - Internal Style Sheet

  Wiki

  زمانی که یک فایل HTML با یک Style خاص و یکتا نسبت به بقیه صفحات قالب بندی شده باشد، باید از Style داخلی استفاده کرد.

  Styleهای داخلی در قسمت Head صفحه HTML و توسط تگ <style> مانند زیر معرفی می شوند.

  <head>
  <style type="text/css">
  body {background-color:yellow;}
  p {color:blue;}
  </style>
  </head>

  برگه های استایل خارجی - External Style Sheet

  Wiki

  زمانی که Styleها در چندین صفحه مختلف به کار برده می شوند، استفاده از Style خارجی ایده آل خواهد بود. اینکار شما را قادر می سازد تا فقط با تغییر یک فایل، ظاهر و یا طرح بندی تمام صفحات پروژه تان را تغییر دهید.

  هر صفحه HTML باید با استفاده از تگ <link> به فایل CSS خارجی متصل شود. تگ <link> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.

  <head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/mystyle.css" />
  </head>

  تگ های Style در HTML

  تگ توضیحات
  <style>

  برای تعریف اطلاعات طرح بندی یک سند html استفاده می شود. تگ <style> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.

  <link />

  هر صفحه HTML باید با استفاده از تگ <link> به فایل CSS خارجی متصل شود. تگ <link> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.


  تگ ها و خصوصیات منسوخ شده

  Wiki

  در HTML4 چندین تگ و خصوصیت برای Styleدهی استفاده می شود که این تگ ها در نسخه جدید HTMLپشتیبانی نمی شود.

  به همین منظور از استفاده عناصر و خصوصیات زیر اجتناب نمایید:

  • <font>
  • <center>
  • <strike>
  • color
  • bgcolor
  READ MORE
 • JavaScripts صفحات HTML را پویاتر و جذاب تر می سازد.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Insert a script
  نحوه وارد کردن یک script در یک سند HTML.

  Use of the <noscript> tag
  چاپ یک پیام مناسب برای مرورگرهایی که جاوا اسکریبت را پشتیبانی نمی کنند یا توسط کاربر غیر فعال شده است.


  عنصر script در HTML

  Wiki

  تگ <script> برای برنامه نویسی سمت کاربر استفاده می شود، مثل JavaScript.

  عنصر <script> به دو صورت استفاده می شود یا با نوشتن دستورات درون تگ script یا به صورت یک فایل script خارجی که با خصوصیت src مشخص می شود.

  ممکن است برای تگ <script> خصوصیت type را تنظیم کنیم ("text/javascript") توجه داشته باشید که نیاز به انجام این کار نیست، چون در تمام مرورگرها و در HTML5 زبان اسکریپت پیشفرض، JavaScript است.

  کاربردهای رایج برای JavaScript: دستکاری تصویر، اعتبار سنجی فرم و تغییرات محتوا بصورت پویا می باشد.

  script زیر عبارت Hello World را چاپ می کند:

  مثال (استفاده از javascripts در HTML)

  <script type="text/javascript">
  document.write("Hello World!")
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: برای یادگیری بیشتر در مورد JavaScript به خودآموز JS HOME مراجعه نمایید.


  عنصر noscript در HTML

  Wiki

  تگ <noscript> زمانی استفاده می شود که script ها در مرورگر غیر فعال شده یا مرورگری است که script سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند.

  عنصر <noscript> می تواند تمام عناصری را که شما می توانید در عنصر body در یک صفحه HTML پیدا کنید را شامل شود.

  محتوای عنصر <noscript> تنها زمانی نشان داده می شود که script پشتیبانی نشود یا در مرورگر کاربر غیر فعال باشد.

  مثال (استفاده از javascripts در HTML)

  <script type="text/javascript">
  document.write("Hello World!")
  </script>
  <noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>
  خودتان امتحان کنید »

  تگ های Script

  Wiki

  Tag Description
  <script>

  برای برنامه نویسی سمت کاربر استفاده می شود.

  <noscript>

  زمانی که script سمت کاربر پشتیبانی نشود متنی را به کاربر نشان می دهد.

  READ MORE
 • استفاده از نام رنگ ها در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود

  Wiki

  در HTML و CSS می توان از نام رنگ، برای مشخص کردن پس زمینه یک عنصر استفاده کرد.

  نام 147 رنگ همراه با مقدار HEX آنها در جدول زیر لیست شده است. (16 رنگ اصلی همراه با 130 رنگ ترکیبی)

  توجه: نام 16 رنگ اصلی شامل: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow

  مرتب شده براساس نام رنگ

  نام رنگ HEX رنگ
  AliceBlue #F0F8FF  
  AntiqueWhite #FAEBD7  
  Aqua #00FFFF  
  Aquamarine #7FFFD4  
  Azure #F0FFFF  
  Beige #F5F5DC  
  Bisque #FFE4C4  
  Black #000000  
  BlanchedAlmond #FFEBCD  
  Blue #0000FF  
  BlueViolet #8A2BE2  
  Brown #A52A2A  
  BurlyWood #DEB887  
  CadetBlue #5F9EA0  
  Chartreuse #7FFF00  
  Chocolate #D2691E  
  Coral #FF7F50  
  CornflowerBlue #6495ED  
  Cornsilk #FFF8DC  
  Crimson #DC143C  
  Cyan #00FFFF  
  DarkBlue #00008B  
  DarkCyan #008B8B  
  DarkGoldenRod #B8860B  
  DarkGray #A9A9A9  
  DarkGrey #A9A9A9  
  DarkGreen #006400  
  DarkKhaki #BDB76B  
  DarkMagenta #8B008B  
  DarkOliveGreen #556B2F  
  Darkorange #FF8C00  
  DarkOrchid #9932CC  
  DarkRed #8B0000  
  DarkSalmon #E9967A  
  DarkSeaGreen #8FBC8F  
  DarkSlateBlue #483D8B  
  DarkSlateGray #2F4F4F  
  DarkSlateGrey #2F4F4F  
  DarkTurquoise #00CED1  
  DarkViolet #9400D3  
  DeepPink #FF1493  
  DeepSkyBlue #00BFFF  
  DimGray #696969  
  DimGrey #696969  
  DodgerBlue #1E90FF  
  FireBrick #B22222  
  FloralWhite #FFFAF0  
  ForestGreen #228B22  
  Fuchsia #FF00FF  
  Gainsboro #DCDCDC  
  GhostWhite #F8F8FF  
  Gold #FFD700  
  GoldenRod #DAA520  
  Gray #808080  
  Grey #808080  
  Green #008000  
  GreenYellow #ADFF2F  
  HoneyDew #F0FFF0  
  HotPink #FF69B4  
  IndianRed #CD5C5C  
  Indigo #4B0082  
  Ivory #FFFFF0  
  Khaki #F0E68C  
  Lavender #E6E6FA  
  LavenderBlush #FFF0F5  
  LawnGreen #7CFC00  
  LemonChiffon #FFFACD  
  LightBlue #ADD8E6  
  LightCoral #F08080  
  LightCyan #E0FFFF  
  LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
  LightGray #D3D3D3  
  LightGrey #D3D3D3  
  LightGreen #90EE90  
  LightPink #FFB6C1  
  LightSalmon #FFA07A  
  LightSeaGreen #20B2AA  
  LightSkyBlue #87CEFA  
  LightSlateGray #778899  
  LightSlateGrey #778899  
  LightSteelBlue #B0C4DE  
  LightYellow #FFFFE0  
  Lime #00FF00  
  LimeGreen #32CD32  
  Linen #FAF0E6  
  Magenta #FF00FF  
  Maroon #800000  
  MediumAquaMarine #66CDAA  
  MediumBlue #0000CD  
  MediumOrchid #BA55D3  
  MediumPurple #9370D8  
  MediumSeaGreen #3CB371  
  MediumSlateBlue #7B68EE  
  MediumSpringGreen #00FA9A  
  MediumTurquoise #48D1CC  
  MediumVioletRed #C71585  
  MidnightBlue #191970  
  MintCream #F5FFFA  
  MistyRose #FFE4E1  
  Moccasin #FFE4B5  
  NavajoWhite #FFDEAD  
  Navy #000080  
  OldLace #FDF5E6  
  Olive #808000  
  OliveDrab #6B8E23  
  Orange #FFA500  
  OrangeRed #FF4500  
  Orchid #DA70D6  
  PaleGoldenRod #EEE8AA  
  PaleGreen #98FB98  
  PaleTurquoise #AFEEEE  
  PaleVioletRed #D87093  
  PapayaWhip #FFEFD5  
  PeachPuff #FFDAB9  
  Peru #CD853F  
  Pink #FFC0CB  
  Plum #DDA0DD  
  PowderBlue #B0E0E6  
  Purple #800080  
  Red #FF0000  
  RosyBrown #BC8F8F  
  RoyalBlue #4169E1  
  SaddleBrown #8B4513  
  Salmon #FA8072  
  SandyBrown #F4A460  
  SeaGreen #2E8B57  
  SeaShell #FFF5EE  
  Sienna #A0522D  
  Silver #C0C0C0  
  SkyBlue #87CEEB  
  SlateBlue #6A5ACD  
  SlateGray #708090  
  SlateGrey #708090  
  Snow #FFFAFA  
  SpringGreen #00FF7F  
  SteelBlue #4682B4  
  Tan #D2B48C  
  Teal #008080  
  Thistle #D8BFD8  
  Tomato #FF6347  
  Turquoise #40E0D0  
  Violet #EE82EE  
  Wheat #F5DEB3  
  White #FFFFFF  
  WhiteSmoke #F5F5F5  
  Yellow #FFFF00  
  YellowGreen #9ACD32  
  READ MORE
 • پاراگراف ها، قسمت عمده ای از یک سند HTMLرا تشکیل می دهند.


  پاراگراف ها در HTML

  Wiki

  پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is another paragraph</p>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: مرورگرها به طور خودکار یک خط خالی را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کند.


  تگ پایان را فراموش نکنید

  Wiki

  اغلب مرورگرها حتی اگر تگ پایان را هم نگذاریم صفحه را به درستی نمایش می دهند.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is a paragraph
  <p>This is another paragraph
  خودتان امتحان کنید »

  مثال بالا در بیشتر مرورگرها عمل می کند، اما به آن اطمینانی نیست. فراموش کردن تگ پایان می تواند نتایج غیر منتظره یا خطاهایی را ایجاد کند.

  تذکر: نسخه های آینده HTML به شما اجازه نمی دهد که تگ پایان را فراموش کنید.


  رفتن به خط جدید در HTML

  Wiki

  از تگ </ br> برای رفتن به خط جدید بدون اینکه پاراگراف جدیدی را شروع کنیم استفاده می شود.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is<br />a para<br />graph with line breaks</p>
  خودتان امتحان کنید »

  عنصر </ br> یک عنصر تهی در HTML است. این عنصر دارای تگ پایان نیست.


  <br> یا </ br>

  Wiki

  در XHTML و XML عناصر بدون تگ پایان(تگ بسته) مجاز نمی باشند.

  اگر چه <br>در تمام مرورگرها کار می کند، اما نوشتن </ br> در برنامه های XHTML و XML بهتر عمل می کند.


   خروجی HTML - نکات مفید

  Wiki

  شما نمی توانید مطمئن شوید که کدهای HTML چگونه نمایش داده خواهد شد. صفحات نمایش بزرگ یا کوچک و تغییر اندازه پنجره ها نتایج متفاوتی را به همراه دارد.

  هنگام نوشتن کدهای HTML، نباید انتظار داشته باشید که فاصله ها یا خط های اضافه در کدهای HTML در خروجی مرورگر نیز فاصله یا خط اضافه دیده شوند.

  یک مرورگر فاصله ها و خط های اضافی را هنگام نمایش صفحه بر می دارد. هر تعداد خط به عنوان یک خط و هر تعداد فاصله به عنوان یک فاصله حساب می شوند.

  خودتان امتحان کنید

  (این مثال بعضی از مشکلات فرمت دهی را در HTML نشان می دهد.)


  مشکل نمایش اشعار در مرورگر

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>شعر زیر، در مرورگر پشت سرهم و در یک خط نمایش داده خواهد شد</p>

  <p>

    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.

  </p>

  خودتان امتحان کنید »

  عنصر <pre> در HTML

  با استفاده از عنصر <pre> می توانید فاصله ها و خط های اضافی داخل متن را به همان صورت در مرورگر نمایش دهید:

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>فاصله و خط های اضافی در شعر زیر به همان صورت نمایش داده خواهد شد</p>

  <pre>
   
    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.

  </pre>

  خودتان امتحان کنید »

  مثال - خودتان امتحان کنید

  HTML paragraphs
  چگونه پاراگراف ها در مرورگر نشان داده می شود.

  Line breaks
  رفتن به خط جدید در سندهای HTML.

  Poem problems
  بعضی مشکلات در فرمت دهی در HTML.

  More paragraphs
  رفتارهای پیش فرض در پاراگراف ها.


  منبع تگ های HTML

  منبع تگ های HTML حاوی اطلاعات اضافی در مورد عناصر HTML و خصوصیت های آن ها می باشد.

  تگ توضیح
  <p> یک پاراگراف را تعریف می کند.
  <br /> خط جدیدی را وارد می کند.
  READ MORE
 • صداها در HTML به روش های مختلفی می توانند پخش شوند.


  مشکلات و راه حل های پخش صدا در وب

  Wiki

  اجرای صدا در HTML کار آسانی نیست!

  باید ترفند های زیادی برای اینکه مطمئن شوید فایل صوتی شما در تمام مرورگرها (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) و تمامی سخت افزارها (PC, Mac , iPad, iPhone) اجرا شود به کار ببرید.

  در این فصل مشکلات و راه حل هایی موجود به طور خلاصه بیان شده است.


  پخش صدا با استفاده از Pluginها

  Wiki

  Plugin یک برنامه کامپیوتری کوچک است که قابلیت های استاندارد مرورگرهای وب را گسترش می دهد. Pluginها برای اهداف مختلفی می توانند استفاده شوند. آنها می توانند برای پخش موزیک، نمایش نقشه، تأیید شناسه کاربری بانکی، کنترل ورودی ها کاربر و... بکار روند.

  Pluginها را می توان با استفاده از تگ های <object> یا <embed> به صفحات HTML اضافه نمود.


  پخش صدا با استفاده از عنصر <embed>

  Wiki

  هدف از تگ <embed> درج کردن عناصر multimedia در صفحات HTML است.

  قطعه کد زیر یک فایل MP3 را در صفحه وب درج می کند.

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <embed height="50px" width="100px" src="/horse.mp3" />
  خودتان امتحان کنید »

  مشکلات استفاده از عنصر <embed>

  • تگ <embed> در HTML 4 شناخته شده نیست. صفحه شما دارای اعتبار نمی باشد.
  • اگر مرورگر فرمت فایل شما را پشتیبانی نکند، audio پخش نخواهد شد.
  • اگر فرمت فایل را به فرمتی دیگر تبدیل کنید، باز هم در همه مرورگرها پخش نخواهد شد.

  پخش صدا با استفاده از عنصر <object>

  Wiki

  هدف از تگ <object> درج کردن عناصر multimedia در صفحات HTML است.

  قطعه کد زیر یک فایل MP3 را در صفحه وب درج می کند.

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <object height="50px" width="100px" data="horse.mp3" />
  خودتان امتحان کنید »

  مشکلات استفاده از عنصر <object>

  • اگر مرورگر فرمت فایل شما را پشتیبانی نکند، audio پخش نخواهد شد.
  • اگر فرمت فایل را به فرمتی دیگر تبدیل کنید، باز هم در همه مرورگرها پخش نخواهد شد.

  پخش صدا با استفاده از عنصر <audio>

  Wiki

  عنصر <audio> یک عنصر در HTML 5 می باشد، برای HTML 4 شناخته شده نیست اما در همه مرورگرهای جدید کار می کند.

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <audio controls="controls">
    <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg" />
    <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg" />
  Your browser does not support this audio
  </audio>
  خودتان امتحان کنید »

  مشکلات استفاده از عنصر <audio>

  Wiki

  • فقط فرمت های Ogg و MP3 و Wav و Vorbis قابل پشتیبانی است و باید یک ویدئو را مانند مثال بالا به چند فرمت تبدیل کنید.
  • عنصر <audio> در مرورگرهای قدیمی شناخته شده نیست.
  • عنصر <audio> در HTML4 و XHTML معتبر نیست.
  مرورگر Ogg Vorbis MP3 WAV
  FireFox 4 beta

  Safari 4

  --

  Chrome 3 (beta)

  --

  Opera 10 (beta)

  --
   IE 8 -- -- --

  بهترین راه حل برای پخش صدا در HTML

  Wiki

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <audio controls="controls" height="50px" width="100px">
    <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg" />
    <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg" />
  <embed height="50px" width="100px" src="/horse.mp3" />
  </audio>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال بالا از دو فرمت متفاوت استفاده می کند. در HTML 5 عنصر <audio> سعی می کند تا ویدئو را با یکی از فرمت های ogg یا mp3  پخش کند. اگر این روش جواب نداد، بخش ویدئو به عنصر <embed> واگذار می گردد. اگر این روش هم جواب نداد، خطایی نمایش داده می شود.

  مشکلات

  Wiki

  • باید ویدئو ها را به فرمت های زیادی تبدیل کنید.
  • عنصر <audio> در HTML 4 و XHTML وجود ندارد.
  • عنصر <embed> در HTML 4 و XHTML اعتبار ندارد.

  نکته: استفاده از اعلان <DOCTYPE html!> در بالای صفحه، مشکل اعتبار را حل می کند.


  Yahoo Media Player - آسانترین راه برای اضافه کردن Audio به سایت

  Wiki

  ساده ترین راه برای اضافه کردن Audio به صفحات وب چیست؟ بطور قطع Yahoo Media Player که به صورت رایگان است، می تواند یک گزینه باشد.

  Yahoo Media Player فایل های mp3 و دیگر فرمت ها را پخش می کند. شما می توانید آنرا به صفحه (یا بلاگ) خودتان با یک خط دستور اضافه کنید و به راحتی صفحه HTML خود را به یک پخش کننده موزیک حرفه ای تبدیل کنید.

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <a href="/song.mp3">Play Song</a>

  <script type="text/javascript" src="http://mediaplayer.yahoo.com/js">
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از player یاهو رایگان است. برای استفاده از آن کد JavaScript زیر را در پایین صفحه وب خود درج کنید.

  <script src="http://mediaplayer.yahoo.com/js"></script>

  سپس به سادگی توسط تگ <a> به فایل های mp3 خود در HTML اتصال برقرار نمایید. کد JavaScript به صورت اتوماتیک برای هر آهنگ یک دکمه پخش ایجاد می کند. گرچه، هنگامی که روی دکمه کلیک می کنید، یک پخش کننده بزرگ پایین صفحه ظاهر می شود.

  <a href="/song1.mp3">Play Song 1</a>
  <a href="/song2.mp3">Play Song 2</a>
  ...
  ...
  ...

  توجه داشته باشید که پخش کننده همیشه در پایین صفحه وجود دارد. کافیست روی آن کلیک کنید تا ظاهر شود.


  استفاده از تگ <a>

  Wiki

  اگر صفحه وبی دارای یک لینک به فایل مدیایی باشد، اکثر مرورگرها از یک "برنامه کمکی" برای پخش فایل استفاده می کنند.

  قطعه کد زیر یک لینک به یک فایل MP3 را نشان می دهد. اگر کاربری روی این لیک کلیک کند، مرورگر از یک "برنامه کمکی" برای پخش استفاده می کند.

  مثال (پخش صدا در HTML)

  <a href="/horse.mp3">Play the song</a>
  خودتان امتحان کنید »

  یک نکته در مورد صداهای Inline

  Wiki

   هنگامی که صدایی در یک صفحه وب قرار داده می شود و یا بخشی از آن می شود، صدای Inline می نامند.

  اگر قصد دارید از صداهای Inline در وب خود استفاده کنید، بدانید که بعضی از مردم صداهای Inline را مزاحم می دانند. همچنین توجه داشته باشید که بعضی کاربران گزینه صداهای Inline را در مرورگرشان خاموش کرده اند.

  بهترین پیشنهاد ما به شما این است که تنها زمانی از صداهای Inline در صفحات وب استفاده کنید که کاربر انتظار دارد صدایی را بشنود. مثالی در این مورد صفحه ای است که کاربر با کلیک روی لینکی می خواهد مورد ضبط شده ای را بشنود.


  تگ های Multimedia در HTML

  Wiki

  Tag Description
  <embed> یک عنصر multimedia در صفحات HTML درج می کند
  <object> یک عنصر multimedia در صفحات HTML درج می کند
  <param>

  یک پارامتر برای object تعریف می کند

  <audio>

  صدا را در صفحات HTML درج می کند (تگ جدید در HTML5)

  <video>

  یک ویدئو یا فیلم در صفحات HTML درج می کند. (تگ جدید در HTML5)

  <source>

  در عناصر <video> و <audio> برای مشخص کردن منبع صدا یا فیلم استفاده می شود. (تگ جدید در HTML5)

  <track>

  در عناصر <video> و <audio> برای مشخص کردن متن trackها استفاده می شود. (تگ جدید در HTML5)

  READ MORE
 • تجزیه کننده DOM چیست؟

  Wiki

  یک سری اشیاء استاندارد برای دسترسی و دستگاری فایل های HTML و XML فراهم می کند و در سه بخش زیر مجزا شده است:

  •  هسته DOM:  یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های ساخت یافته تعریف می کند.
  • XML DOM: یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های XML تعریف می کند.
  • HTML DOM: یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های HTML تعریف می کند.

  تجزیه کننده XML

  Wiki

  برای خواندن، ویرایش کردن، ایجاد و خلاصه دستگاری یک فایل XML، به یک تجزیه کننده XML نیاز داریم.

  به صورت کلی دو نوع تجزیه کننده XML وجود دارد:

  1. تجزیه کننده درختی: این تجزیه کننده فایل XML را به یک ساختار درختی منتقل می کند و تمام فایل را تحلیل کرده و دسترسی به عناصر درخت را فراهم می کند.
  2. تجزیه کننده رویدادی: یک فایل XML را به صورت یک سری از رویدادها می بیند و زمانی که یک رویداد خاص اتفاق می افتد، یک تابع را برای بررسی آن صدا می زند.

  تجزیه کننده DOM از نوع درختی است.

  به فایل XML زیر توجه کنید:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <from>Amir</from>

  تجزیه کننده DOM فایل XML بالا را به صورت زیر می بیند(سه سطح):

  • سطح اول درخت: یک فایل XML را مشخص می کند.
  • سطح دوم درخت: ریشه عنصر را مشخص می کند که تگ <from> است.
  • سطح سوم درخت: متن عنصر که کلمه "Amir" است.

  نصب تجزیه کننده XML

  Wiki

  توابع تجزیه کننده DOM قسمتی از هسته PHP هستند و نیازی به نصب وجود ندارد.


  فایل XML زیر در مثال های آینده استفاده خواهد شد:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>


  لود و چاپ یک فایل XML

  Wiki

  مثال:در مثال زیرمی خواهیم یک تجزیه کننده XML تعریف کرده و فایل XML بالا را داخل آن لود کنیم و سپس در خروجی چاپ کنیم:

  <?php
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("note.xml");
  print $xmlDoc->saveXML();
  ?>

  خروجی کد بالا:

  ToveJaniReminderDon't forget me this weekend!

  اگر در Browser ویندوزتان گزینه "View source" را انتخاب کنید، فایل HTML زیر را خواهید دید:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>

  مثال بالا یک شی از DOMDocument ایجاد می کند و فایل "note.xml" را داخل آن لود می کند. 

  سپس تابع ()saveXML فایل XML لود شده را داخل یک رشته قرار می دهد، حالا می توانیم آنرا در خروجی چاپ کنیم.


  حلقه زدن در یک فایل XML

  Wiki

  مثال: در مثال زیر می خواهیم یک تجزیه کننده XML تعریف کنیم و فایل XML قبلی را در آن لود کرده و بین عناصر آن یک حلقه بزینم:

  <?php
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("note.xml");

  $x = $xmlDoc->documentElement;
  foreach ($x->childNodes AS $item)
    {
    print $item->nodeName . " = " . $item->nodeValue . "<br />";
    }
  ?>

  خروجی کد بالا:

  #text =
  to = Tove
  #text =
  from = Jani
  #text =
  heading = Reminder
  #text =
  body = Don't forget me this weekend!
  #text =

  در مثال بالا  می بینید که بین هر عنصر یک نود خالی وجود دارد.

  در زمان ایجاد یک فایل XML، در بین نودهای آن فضاهای خالی قرار می گیرد، تجزیه کننده XML با این فضاهای خالی مانند یک عنصر معمولی برخورد می کند و اگر مراقب آنها نباشید، برای شما مشکل ایجاد خواهند کرد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • مثال (تصاویر در HTML)

  Norwegian Mountain TripPulpit Rock

  خودتان امتحان کنید »

  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Insert images
  نحوه درج تصویر در سند HTML.

  Insert images from different locations
  نحوه درج تصویر از پوشه ای دیگر یا از سروری دیگر.

  (شما می توانید مثال های بیشتری را در پایین این صفحه مشاهده کنید.)


  تگ <img> و خصوصیت Src

  Wiki

  در HTML، تصاویر به وسیله تگ <img> تعریف می شوند.

  تگ <img> خالی می باشد(یک عنصر تهی می باشد)، به این معنی که این تگ تنها حاوی خصوصیت ها می شود و تگ بسته ای ندارد.

  برای نمایش تصویر در صفحه وب، به خصوصیت src نیاز دارید. src مخفف کلمه source می باشد. مقدار این خصوصیت آدرس URL تصویری است که می خواهید نمایش داده شود. 

  فرم نوشتاری تگ img

  <img src="/url" alt="some_text"/>

  URL اشاره دارد به مکانی که تصویر در آن ذخیره شده است. یک تصویر با نام boat.gif، در پوشه images در سایت beyamooz.com واقع شده که دارای URl به این صورت http://beyamooz.com/images/boat.gif می باشد.

  مرورگر تصویری را که در تگ <img> وجود دارد را نشان می دهد. اگر شما تگ تصویر را بین دو پاراگراف قرار دهید، مرورگر ابتدا پاراگراف اول را نشان می دهد، سپس عکس و بعد از آن پاراگراف دوم را می آورد.


  خصوصیت ALT

  Wiki

  خصوصیت alt یک alternate text یا "متن جایگزین" را برای یک تصویر مشخص می کند، که اگر عکس نمایش داده نشود آن متن نمایش داده می شود.

  ذکر خصوصیت alt الزامی است و بدون آن صفحه وب، استاندارد نخواهد بود.

  <img src="/boat.gif" alt="Big Boat" />

  اگر کاربری به دلایلی (مثل کند بودن اتصال، خطایی در خصوصیت scr رخ دهد یا اگر کاربر از یک screen reader استفاده کند) نتواند عکس را مشاهده کند، خصوصیت alt اطلاعاتی در مورد عکس ارائه می دهد.


  تنظیم طول و عرض یک عکس

  Wiki

  خصوصیت height و width برای مشخص کردن طول و عرض یک عکس استفاده می شود.

  مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر اساس پیکسل مشخص می شوند.

  <img src="/pulpit.jpg" alt="Pulpit rock" width="304" height="228" />

  نکته: این کار خوبی است که خصوصیت عرض و طول یک عکس را مشخص کنید. اگر این خصوصیت ها تنظیم شوند، زمانی که صفحه در حال لود شدن است، مکان مورد نیاز برای عکس در بین دیگر عناصر صفحه رزرو شده است. بنابراین طرح صفحه در حال لود با طرح کاملاً لود شده ی صفحه، تفاوتی نخواهد داشت. اما اگر این خصوصیات را تنظیم نکنید، مرورگر نمی تواند اندازه عکس را تشخیص دهد و اگر تصویری در بین متن باشد. جای آن تا لود کامل تصویر خالی خواهد ماند.


  نکات اساسی و مفید

  Wiki

  نکته: اگر یک فایل HTML حاوی ده تصویر باشد، یازده فایل (شامل 10 فایل تصویر و فایل HTML صفحه) برای نمایش صحیح صفحه نیاز می باشد. بارگذاری تصاویر زمان بر است، بنابراین پیشنهاد ما این است که: از تصاویر، با دقت استفاده کنید.

  نکته: هنگامی که یک صفحه وب بارگذاری می شود، این مرورگر است که در آن لحظه، تصویر را از سرور دریافت می کند و آن را در صفحه درج می کند. بنابراین، مطمئن شوید که تصاویر به طور دقیق در همان نقطه نسبت به صفحه وب قرار گرفته باشند، در غیر این صورت کاربر عکس را نمی بیند و به جای آن یک آیکن با علامت ضربدر می بیند که نشان دهنده آن است که عکسی برای نمایش پیدا نشده است.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Aligning images
  نحوه تراز کردن تصویر در یک متن.

  Let the image float
  چگونه اجازه دهیم یک تصویر در سمت چپ یا راست یک پارگراف قرار گیرد.

  Make a hyperlink of an image
  چگونه از یک تصویر به عنوان لینک استفاده کنیم.

  Create an image map
  چگونه یک image map با ناحیه بندی متفاوت ایجاد کنیم که با کلیک روی هر ناحیه یک لینک اجرا شود.


  تگ های تصویر

  Tag Description
  <img />

  تعریف یک تصویر

  <map>

  تعریف یک image map

  <area />

  تعریف ناحیه ای به صورت لینک در یک image-map

  READ MORE
 • مثال (تگ applet در HTML)

  یک applet جاسازی شده در java:

  <applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">
  Java applet that draws animated bubbles.
  </applet>

  تعریف و کاربرد تگ applet در HTML

  تگ <applet> برای فراخوانی برنامه های کوچک جاوا که تنها سمت کاربر اجرا می شود و اپلت نام دارد استفاده می شود.

  تگ <applet> در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای آن می توان از تگ <object> استفاده کرد.

  تگ  <applet> یک applet، جاسازی شده (embedded) را تعریف می کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ applet در HTML

  عنصر          
  <applet> پشتیبانی نمی شود بله بله بله پشتیبانی نمی شود

  نکته: هنوز هم بعضی از مرورگرها تگ <applet> راساپورت می کنند اما نیاز به اضافه کردن plugin جانبی دارند.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <applet> در HTML5پشتیبانی نمی شود.


  خصوصیت های الزامی

  خصوصیت مقدار توضیحات
  code URL نام فایل یک applet جاوا را اختصاص می دهد.
  object name اشاره به نمایش سریال (منبع)از یک applet  (یک منبع به applet ما اختصاص می دهد)

  خصوصیت های اختیاری

  خصوصیت مقدار توضیحات
  align left
  right
  top
  bottom
  middle
  baseline
  مشخص می کند applet مورد نظر، چگونه با توجه به عناصر موجود در محیط تراز یا تنظیم شود. 
  alt text اختصاص متن متناوب به applet مورد نظر
  archive URL محل قرارگیری از یک فایل بایگانی شده را مشخص می کند.
  codebase URL به applet مشخص شده در code، یک URL  نسبی پایه اختصاص می دهد.
  height pixels ارتفاع applet را مشخص می کند.
  hspace pixels فاصله های افقی موجود در اطراف یک applet را مشخص می کند.
  name name اختصاص نام برای یک applet (برای استفاده در script ها)
  vspace pixels فاصله های عمودی در اطراف یک applet را تعیین می کند.
  width pixels عرض applet را مشخص می کند.
  READ MORE
 • مثال (تگ b در HTML)

  <p>This is normal text - <b>and this is bold text</b>.</p>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ b در HTML

  تگ <b> بخشی از متن را برجسته نمایش می دهد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ b در HTML

  عنصر          
  <b> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  نکته ها و ترفندها

  نکته: با توجه به مشخصات HTML5، تگ <b> باید به عنوان  آخرین راه حلی باشد که به کار می رود و در شرایطی از آن استفاده می کنیم که هیچ تگ مناسب تری موجود نباشد. در HTML5 برای عناوین از تگ ها <h1> تا <h6> ، برای نمایش تاکید شده متن از تگ <em>، برای متن های مهم از تگ <strong> و برای متن های هایلایت شده از تگ <mark> استفاده می کنیم.

  نکته:همچنین می توان از خاصیت font-weight در CSS، جهت برجسته کردن متن استفاده کرد.


  ویژگی های عمومی تگ b در HTML

  تگ <b> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ b در HTML

  تگ <b> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ canvas در HTML)

  رسم یک مربع قرمز شناور از طریق تگ<canvas> :

  <canvas id="myCanvas"></canvas>

  <script>
  var canvas=document.getElementById('myCanvas');
  var ctx=canvas.getContext('2d');
  ctx.fillStyle='#FF0000';
  ctx.fillRect(0,0,80,80);
  </script>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ canvas در HTML

  تگ <canvas> به منظور رسم گرافیک های شناورکه از طریق برنامه نویسی (معمولا زبان JavaScript) به کار می رود.

  تگ <canvas> تنها یک ظرف یا قالبی است که گرافیک ها را در خود جای می دهد، شما باید برای رسم گرافیک ها از اسکریپت ها استفاده کنید.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ canvas در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <canvas> یک تگ جدید در HTML5 است.


  نکته ها و ترفندها

  نکته: هر گونه متن داخل تگ <canvas> در مرورگر هایی که از آن پشتیبانی نمی کنند نمایش داده می شود.

  نکته: جهت مشاهده مرجع کامل خواص و روش های قابل استفاده با canvas می توانید رجوع کنید به:آموزش HTML5-عنصر canvas 


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  height pixels مشخص کننده ارتفاع canvas
  width pixels مشخص کننده عرض canvas

  ویژگی های عمومی تگ canvas در HTML

  تگ <canvas> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ canvas در HTML

  تگ <canvas> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ frame در HTML)

  یک صفحه ساده با سه frame:

  <frameset cols="25%,50%,25%">
    <frame src="frame_a.htm">
    <frame src="frame_b.htm">
    <frame src="frame_c.htm">
  </frameset>

  خودتان امتحان کنید »

  شما می توانید مثال های بیشتری را در پایین این صفحه مشاهده کنید.


  تعریف و کاربرد تگ frame در HTML

  تگ <frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

  تگ <frame> یک پنجره خاص (قاب) را  در یک <frameset> تعریف می کند.

  هر <frame> داخل <frameset> می تواند ویژگی های مختلفی از جمله: border ،scrolling و ability to resize (قابلیت تغییر سایز) و... داشته باشد.

  نکته: اگر می خواهید یک صفحه حاوی frames، را Validate (اعتبار) کنید لازم است که <DOCTYPE>  به یکی از دو حالت  "HTML Frameset DTD" یا "XHTML Frameset DTD" تنظیم شده باشد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ frame در HTML

  عنصر          
  <frame> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  Differences Between HTML and XHTML

  در HTML، تگ <frame> تگ پایانی ندارد. در XHTML، تگ <frame> باید با یک تگ پایانی بسته شود.


  خصوصیت های اختیاری

  خصوصیت مقدار توضیحات
  frameborder 0
  1
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند که border اطراف frame نمایش داده شود یا نه.
  longdesc URL در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص کننده آدرس صفحه ای حاوی توضیحات کامل در را بطه با محتویات frame
  marginheight pixels درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص کننده حاشیه بالا یا پایین برای frame
  marginwidth pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص کننده حاشیه چپ یا راست برای frame
  name text درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص کننده یک name برای frame
  noresize noresize در HTML5 پشتیبانی نمی شود
  مشخص می کند که  frame قابلیت resizable ( تغییر سایز) را ندارد.
  scrolling yes
  no
  auto
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند که scrollbars در frame نمایش داده شود یا خیر.
  src URL در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص کننده  URL یک سندی که در frame نمایش داده می شود.

  خودتان امتحان کنید - مثال

   

  Horizontal frameset
   چگونه یک frameset افقی با سه سند متفاوت ایجاد کنیم.

  Mixed frameset
   چگونه از frameset برای سه documents استفاده کنیم و چگونه آنها در سطر و ستون میکس کنیم.

  Frameset with noresize="noresize" 
   چگونه از ویژگی "noresize" استفاده کنیم و همچنین border بین فریم A و B قابل اندازه بندی مجدد نیست.

  READ MORE
 • مثال (تگ hgroup در HTML)

  استفاده از تگ <hgroup> برای گروه heading:

  <hgroup>
  <h1>Welcome to my WWF</h1>
  <h2>For a living planet</h2>
  </hgroup>

  <p>The rest of the content...</p>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ hgroup در HTML

  تگ <hgroup> برای عناصر گروه heading (عنوان) استفاده می شود.

  تگ <hgroup> برای گروه عناصر <h1> تا <h6> استفاده می شود، هنگامی که یک heading (عنوان) در سطوح مختلف (سر فصل ها) است.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ hgroup در HTML

  برای اولین بار است که شماره در نسخه مرورگر نشان داده می شود، شما به طور کامل پشتیبانی عناصر را مشخص کنید.

  عنصر          
  <hgroup> 5.0 9.0 4.0 4.1 11.1

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <hgroup> یک تگ جدید در HTML5 است.


  ویژگی های عمومی تگ hgroup در HTML

  تگ <hgroup> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ hgroup در HTML

  تگ <hgroup> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  تنظیمات پیش فرض  CSS

  بیشتر مرورگرها عنصر <hgroup> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

  hgroup {
      display: block;
  }
  READ MORE
 •  

  مثال (تگ i در HTML)

  <p>He named his car <i>The lightning</i>, because it was very fast.</p>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ i در HTML

  تگ <i> بخشی از متن را با صدا یا حالتی متناوب تعریف می کند. محتوای تگ <i> معمولا به صورت کج یا مورب نشان داده می شود.

  تگ <i> را می توان برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، یک عبارت از زبانی دیگر، یک فکر، یک نام و غیره استفاده کرد.

  از عنصر <i> زمانی استفاده می کنیم که یک عنصر معنایی (semantic) مناسب تری پیدا نکنیم، مانند زیر:


  پشتیبانی مرورگرها از تگ i در HTML

  عنصر          
  <i> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML 4.01، تگ <i> برای متن به صورت مورب استفاده می شود، با این حال، در HTML5 کاربردی ندارد. زیرا این گونه تغییرات را می توان با استایل دادن به متن درون تگ <i> مانند زیر ایجاد کرد:

  مثال (تگ i در HTML)

  i{
      font-style: italic;
  }

  خودتان امتحان کنید »

  ویژگی های عمومی تگ i در HTML

  تگ <i> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ i در HTML

  تگ <i> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ iframe در HTML)

  در مثال زیر، با استفاده از تگ iframe سایت بیاموز را در صفحه جاری نمایش می دهیم:

  <iframe src="http://www.beyamooz.com"></iframe>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ iframe در HTML

  از تگ iframe برای نمایش یک صفحه دیگر در صفحه HTMLکنونی استفاده می شود.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ iframe در HTML

  عنصر          
  <iframe> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته:برای مرورگرهایی که تگ <iframe> را پشتیبانی نمی کنند، می توانید یک متن دلخواه بین تگ باز و بسته <iframe> <iframe/> قرار دهید.

  نکته: برای استایل دادن به تگ <iframe> از CSS استفاده می کنیم. (حتی اضافه کردن scrollbars)


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML5 تعدادی خصوصیت جدید افزوده شده، در حالی که تعدادی از خصوصیت های HTML4.01 حذف شده است.


  تفاوت بین HTML و XHTML

  در XHTML، خصوصیت name قدیمی شده است و ممکن است در آینده حدف شود. به جای آن می توان از خصوصیت id استفاده کرد.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  align left
  right
  top
  middle
  bottom
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص می کند که <iframe> نسبت به عناصر اطراف چگونه ترازبندی شود.
  frameborder 1
  0
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند که حاشیه اطراف <iframe> نمایش داده شود یا خیر.
  height pixels ارتفاع یک <iframe> را مشخص می کند.
  longdesc URL در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  صفحه ای که شامل شرح کامل راجع به محتویات <iframe> است را مشخص می کند.
  marginheight pixels در HTML5 پشنیبانی نمی شود.
  حاشیه بالا وپایین <iframe> را مشخص می کند.
  marginwidth pixels

  در HTML5 پشنیبانی نمی شود.
  حاشیه چپ و راست <iframe> را مشخص می کند.

  ame text یک name برای <iframe> مشخص می کند.
  sandbox ""
  allow-forms
  allow-same-origin
  allow-scripts
  allow-top-navigation
  قادر است مجموعه ای از محدودیت های اضافی برای محتویات <iframe> مشخص کند.
  scrolling yes
  no
  auto
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند که scrollbar (نوار اسکرول) در یک <iframe> نمایش داده شود یا خیر.
  seamless seamless  مشخص می کند که <iframe> باید شبیه آن قسمت از محتویات سند دیده شود.
  src URL آدرس سندی که می خواهیم در <iframe> نمایش دهد.
  srcdoc HTML_code محتویات HTML صفحه ای که باید در <iframe> نمایش داده شود.
  width pixels عرض یک <iframe> را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ iframe در HTML

  تگ <iframe> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ iframe در HTML

  تگ <iframe> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-عنصر iframe

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ iframe در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ img در HTML)

  چگونگی وارد کردن یک تصویر:

  <img src="smiley.gif" alt="Smiley face" height="42" width="42">

  خودتان امتحان کنید »

  در انتهای این آموزش، مثال های بیشتری آورده شده است.


  تعریف و کاربرد تگ img در HTML

  تگ <img> یک تصویر در صفحه HTML تعریف می کند.

  تگ <img> دو خصوصیت الزامی دارد که شامل: src و alt است.

  نکته: از لحاظ فنی تصاویر داخل سند HTMLقرار داده نمی شوند، بلکه تصاویر به سند HTML لینک می شوند. تگ <img> فضایی برای نمایش تصویر ایجاد می کند.

  نکته: برای لینک کردن یک تصویر به آسانی می توان تگ <img> را در تگ <a> قرار داد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ img در HTML

  عنصر          
  <img> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  خصوصیت های: align ،border ،hspace ،longdesc و vspace در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  تفاوت بین  HTML و XHTML

  در HTML تگ <img> تگ پایانی ندارد.

  در XHTML تگ <img> باید با یک تگ پایانی بسته شوند.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  align top
  bottom
  middle
  left
  right
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  نحوه تراز بندی <img> نسبت به عناصر اطراف را مشخص می کند.
  alt text خصوصیت alt یک alternate text یا "متن جایگزین" را برای یک تصویر مشخص می کند.
  border pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  ضخامت (border) اطراف عکس را مشخص می کند.
  crossorigin anonymous
  use-credentials
  اجازه می دهد با استفاده از canvas که تصاویری که متعلق به سایت های سوم شخص است و اجازه دسترسی متقابل به مبدا را می دهند، نمایش داده شود. 
  height pixels برای مشخص کردن طول یک عکس استفاده می شود.
  hspace pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   فضای خالی طرف راست و چپ تصویر را مشخص می کند.
  ismap ismap تصویر را به عنوان یک image-map سمت سرور مشخص می کند.
  longdesc URL در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مسیر فایلی که اطلاعات کاملی در رابطه با عکس مورد نظر نگهداری می کند را مشخص می کند.
  src URL URL تصویر را مشخص می کند.
  usemap #mapname یک تصویر را به عنوان یک image-map سمت کاربر مشخص می کند.
  vspace pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   فضای خالی بالا و پایین یک تصویر را مشخص می کند.
  width pixels برای مشخص کردن عرض یک عکس استفاده می شود.

  ویژگی های عمومی تگ img در HTML

  تگ <img> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند..


  رویدادهای عمومی تگ img در HTML

  تگ <img> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  مثال

  خودتان امتحان کنید - مثال

   

  Insert images from different locations
   نحوه درج تصویر از پوشه ای دیگر یا از سروری دیگر.

  Make a hyperlink of an image
   چگونه از یک تصویر به عنوان لینک استفاده کنیم.

  Create an image map
   چگونه یک image map با ناحیه بندی متفاوت ایجاد کنیم که با کلیک روی هر ناحیه یک لینک اجرا شود.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-تصاویر 

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ img در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ link در HTML)

  چگونه از تگ <link> برای اضافه کردن فایل CSS خارجی استفاده کنیم:

  <head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">
  </head>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ link در HTML

  تگ <link> ارتباط بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند.

  تگ <link> برای پیوند به style sheets (شیوه نامه های خارجی) استفاده می شود.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ link در HTML

  عنصر          
  <link> بله بله بله بله بله

  نکته: عنصر <link> یک عنصر خالی است، و فقط شامل attributes (خصوصیت ها) می باشد.

  نکته: این عنصر تنها در قسمت head قرار می گیرد، اما می توان بارها از آن استفاده کرد.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  بعضی از خصوصیت های موجود در HTML 4.01 در HTML5 پشتیبانی نمی شوند.

  خصوصیت "sizes" یک خصوصیت جدید در HTML5 است.


  Differences Between HTML and XHTML

  در HTML تگ <link> تگ پایانی ندارد.

  در XHTML تگ <link> باید با یک تگ پایانی بسته شود.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  charset char_encoding در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  کاراکترها را برای سند لینک شده کد گذاری می کند.
  href URL location یا آدرس سند لینک شده را مشخص می کند.
  hreflang language_code زبان مربوط به متن سند لینک شده را مشخص می کند.
  media media_query مشخص می کند که سند لینک شده برای چه دستگاهی بهینه شده است.
  rel alternate
  archives
  author
  bookmark
  external
  first
  help
  icon
  last
  license
  next
  nofollow
  noreferrer
  pingback
  prefetch
  prev
  search
  sidebar
  stylesheet
  tag
  up
  الزامی است. رابطه بین سند کنونی و سند لینک شده را مشخص می کند.
  rev reversed relationship در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  رابطه بین سند لینک شده با سند کنونی را مشخص می کند.
  sizes HeightxWidth
  any
  اندازه یا سایز منبع لینک شده را مشخص می کند. فقط برای rel=icon
  target _blank
  _self
  _top
  _parent
  frame_name
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند که سند لینک شده کجا و در چه پنجره ای لود شود.
  type media_type نوع media سند لینک شده را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ link در HTML

  تگ <link> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ link در HTML

  تگ <link> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-سی اس اس 

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال:تگ link در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ noframes در HTML)

  یک صفحه با سه قاب با استفاده از تگ <noframes>:

  <html>

  <frameset cols="25%,50%,25%">
    <frame src="frame_a.htm">
    <frame src="frame_b.htm">
    <frame src="frame_c.htm">
    <noframes>Sorry, your browser does not handle frames!</noframes>
  </frameset>

  </html>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ noframes در HTML

  تگ <noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

  تگ <noframes> یک جایگزین برای مرورگرهایی است که از تگ <frame> پشتیبانی نمی کنند. تگ <noframes>می تواند تمامی عناصری که به صورت نرمال در عنصر <body> در صفحه HTML قرار می گیرد را شامل شود.

  تگ <noframes> را می توان برای لینک کردن به یک نسخه بدون فرم از وب سایت و یا برای نمایش یک پیام به کاربران که اطلاع دهد چه فریم هایی مورد نیاز است، استفاده کرد.

  تگ <noframes> داخل عنصر <frameset> قرار می گیرد.

  نکته: اگر می خواهید یک صفحه حاوی frames، را Validate (اعتبار) کنید لازم است که <DOCTYPE>  به یکی از دو حالت  "HTML Frameset DTD" یا "XHTML Frameset DTD" تنظیم شده باشد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ noframes در HTML

  عنصر          
  <noframes> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  تفاوت بین  HTML aو XHTML

  نکته مهم: در XHTML Frameset DTD، متن داخل عنصر <noframes> باید داخل عنصر <body> محصور شود.

  READ MORE
 •  

  مثال (تگ param در HTML)

  تنظیم پارامتر "autoplay" با مقدار "true":

  <object data="horse.wav">
    <param name="autoplay" value="true">
  </object>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ param در HTML

  تگ <param> برای تعریف پارامترهای  عنصر <object> استفاده می شود.

  نکته: HTML 5 همچنین شامل دو عنصر جدید <audio> و <video> برای پخش صوت و تصویر می باشد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ param در HTML

  تگ <param> در همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود. با این حال، فرمت فایل تعریف شده در عنصر <object> ممکن است در همه مرورگرها پشتیبانی نشود.

  عنصر          
  <param> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  خصوصیت "type" و "valuetype" در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  تفاوت بین  HTML  و  XHTML

  در HTML تگ <param> تگ پایانی ندارد.

  در XHTML تگ <param> باید با یک تگ پایانی بسته شود، مانند <param />.


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  name name یک name برای param مشخص می کند.
  type media_type در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  نوع media پارامتر را مشخص می کند.
  value value یک مقدار برای param مشخص می کند.
  valuetype data
  ref
  object
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  مشخص می کند مقدار مورد نظر از چه نوع است.

  ویژگی های عمومی تگ param در HTML

  تگ <param> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ param در HTML

  تگ <param> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ param در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ progress در HTML)

  مقدار پیشرفت یک دانلود:

  <progress value="22" max="100"></progress>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ progress در HTML

  تگ <progress> نشان دهنده پیشرفت یک پروسه یا کار است.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ progress در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <progress> 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <progress> یک تگ جدید در HTML5 است.


  نکته ها و ترفندها

  نکته: از تگ <progress> به وسیله JavaScript برای نمایش پیشرفت کار استفاده می کنیم.

  نکته: از تگ <progress> برای نمایش دادن اندازه یا مقیاس استفاده نمی کنیم (به عنوان مثال فضای دیسک استفاده شده و یا ارتباط از نتیجه پرس و جو). برای این کار می توان از تگ <meter> استفاده کنیم.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  max number مشخص می کند که در کل چه مقدار لازم است که پروسه کامل شود.
  value number مشخص می کند که چه مقدار از پروسه پیش رفته است.

  ویژگی های عمومی تگ progress در HTML

  تگ <proress> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ progress در HTML

  تگ <progress> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ progress در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ ruby در HTML)

  حاشیه نویسی ruby:

  <ruby>
  <rt> ㄏㄢˋ </rt>
  </ruby>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ ruby در HTML

  تگ <ruby> حاشیه نویسی ruby را مشخص می کند.

  حاشیه نویسی ruby برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد.

  تگ <ruby> همراه با تگ <rp> و تگ <rt> استفاده می شود: تگ <ruby> شامل یک یا چند کاراکتر است که نیاز به تفسیر یا تلفظ صحیح کارکترها دارد، و تگ <rt> برای دادن اطلاعات و اختیار به تگ <rp> که چه چیزی نشان داده شود، هنگامی که مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ ruby در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <ruby> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <ruby> یک تگ جدید در HTML5 است.


  ویژگی های عمومی تگ ruby در HTML

  تگ <ruby> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ ruby در HTML

  تگ <ruby> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ samp در HTML)

  قالب متن در یک سند:

  <samp>Sample output from a computer program</samp>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ samp در HTML

  تگ <samp> یک تگ عبارتی است. نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری را مشخص می کند.

  نکته: استفاده از این تگ توصیه نمی شود. اما برای رسیدن به نتایج بهتر می توانید از CSSاستفاده کنید.

  تمام تگ های تعریفی:

  Tag توضیحات
  <em> متن را به صورت emphasized نمایش می دهد.
  <strong> متن را به صورت strong نمایش می دهد.
  <dfn> جهت تعریف definition term
  <code> متن را به صورت computer code نمایش می دهد.
  <samp> متن را به صورت sample computer code نمایش می دهد.
  <kbd> متن را به صورت keyboard نمایش می دهد.
  <var> متن را به صورت variable نمایش می دهد.

  پشتیبانی مرورگرها از تگ samp در HTML

  عنصر          
  <samp> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  ویژگی های عمومی تگ samp در HTML

  تگ <samp> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ samp در HTML

  تگ <samp> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-فرمت دهی متن

  READ MORE
 • مثال (تگ section در HTML)

  یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب:

  <section>
    <h1>WWF</h1>
    <p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is....</p>
  </section>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ section در HTML

  تگ <section> تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب، مانند فصل، هدر، پاورقی، و یا هر بخش دیگر از سند را مشخص می کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ section در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <section> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <section> یک تگ جدید در HTML5 است.


  ویژگی های عمومی تگ section در HTML

  تگ <section> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ section در HTML

  تگ <section> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ select در HTML)

  یک لیست drop-down برای چهار options:

  <select>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ select در HTML

  تگ <select> برای ایجاد یک لیست کشویی (drop-down) استفاده می شود.

  تگ <option> درون عنصر <select> گزینه های موجود در لیست را تعریف می کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ select در HTML

  عنصر          
  <select> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: عنصر <select> برای کنترل فرم است، و در یک فرم می تواند برای جمع آوری ورودی کاربر استفاده شود.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  برخی از خصوصیت های جدید در HTML5 اضافه شده است.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  autofocus autofocus مشخص می کند که بعد از لود شدن صفحه، مکان نما بصورت پیشفرض روی آن فیلد قرار گیرد.
  disabled disabled مشخص می کند که لیست drop-down باید غیر فعال باشد.
  form form_id فرم یا فرم هایی که فیلد مورد نظر به آن ها تعلق دارد را مشخص می کند.
  multiple multiple مشخص می کند که مقادیر متعددی را می توان یکمرتبه انتخاب کرد.
  name name یک name برای لیست drop-down تعریف می کند.
  required required مشخص می کند که فیلد ورودی قبل از ارسال به سرور باید حتما پر شده باشد.
  size number تعداد مقادیر قابل مشاهده در لیست را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ select در HTML

   تگ <select> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ select در HTML

  تگ <select> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ select در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ source در HTML)

  پخش کننده های صوتی با دو منبع فایل، که مرورگر یکی را انتخاب می کند،بر اساس نوع کدک یا نوع رسانه ای که پشتیبانی می کند:

  <audio controls>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Your browser does not support the audio element.
  </audio>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ source در HTML

  تگ <source> برای تعیین منابع چند رسانه ای برای عناصر رسانه هایی، مانند<video> و <audio> استفاده می شود.

  تگ <source> به شما اجازه می دهد که سورس های متفاوت صوتی یا ویدیویی برای مرورگر تعیین کنید تا بر اساس نوع کدک یا نوع رسانه ای که پشتیبانی می کند، یکی را انتخاب کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ source در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <source> یک تگ جدید در HTML5 است.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  media media_query نوع منبع media را مشخص می کند.
  src URL آدرس فایل صوتی یا تصویری را مشخص می کند.
  type media_type نوع media را برای منبع  media مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ source در HTML

  تگ <source> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ source در HTML

  تگ <source> از-رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML5-پخش ویدئو 

  آموزش HTML5-پخش صوت

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ source در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ strike در HTML)

  مشخص کردن یک متن خط خورده به شرح زیر:

  <p>Version 2.0 is <strike>not yet available!</strike> now available!</p>

  خودتان امتحان کنید »ه

  تعریف و کاربرد تگ strike در HTML

  تگ <strike> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. شما می توانید به جای آن از تگ <del> استفاده کنید.

  تگ <strike> یک متن خط خورده را تعریف می کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ strike در HTML

  عنصر          
  <strike> بله بله بله بله بله

  READ MORE
 • مثال (تگ strong در HTML)

  قالب متن در یک سند:

  <strong>Strong text</strong>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ strong در HTML

  تگ <strong> یک تگ تعریفی است و متن مهم را تعریف می کند.

  نکته: استفاده از این تگ توصیه نمی شود. اما برای رسیدن به نتایج بهتر می توانید از CSSاستفاده کنید.

  همه تگ های تعریفی:

  Tag توضیحات
  <em> متن را به صورت emphasized نمایش می دهد.
  <strong> متن را به صورت strong نمایش می دهد.
  <dfn> جهت تعریف definition term
  <code> متن را به صورت computer code نمایش می دهد.
  <samp> متن را به صورت sample computer code نمایش می دهد.
  <kbd> متن را به صورت keyboard نمایش می دهد.
  <var> متن را به صورت variable نمایش می دهد.

  پشتیبانی مرورگرها از تگ strong در HTML

  عنصر          
  <strong> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML 4.01، تگ <strong> متن را به صورت  strong emphasized  نشان می دهد، اما در HTML5، متن مهم را معرفی می کند.


  ویژگی های عمومی تگ strong در HTML

  تگ <strong> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ strong در HTML

  تگ <strong> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-فرمت دهی متن 

  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی