سلام
پس از پاک کردن یک کامپوننت این هشدار مرتبا ظاهر میشود.برای رفع ان چه باید کرد.؟
هشدار
ایراد در بارگذاری کامپوننت: com_digicom, کامپوننت پیدا نشد