سلام و عرض ادب و احترام
برای طراحی یک سایت از جوملا استفاده نمودم، برای نمایش فوتر صفحه اول آن (که این صفحه به صورت اسلاید شو تمام صفحه است) نیاز به هاید کردن فوتر و نمایش آن در صورت کلیک بوده است.
قسمت فوتر را با استفاده از اسلاید تاگل انجام دادم. ولی مشکلی که وجود دارد این است که در قسمت بالای این فوتر پنهان شونده، قسمت سرچ و سوشیال مدیا وجود دارد که می خواهند همیشه نمایش داده شود و با اسلاید فوتر بالا و پایین برود که متاسفانه نتوانستم آن را درست کنم. فکر می کنم ایراد از نوع پوزیشن قسمت مربوطه است. در صورتی هم که در دیویژن اسلاید شونده قرار داده شود نیز در حالت عادی نمایش داده نمی شود و وقتی اسلاید انجام شد نشان داده می شود و این که منوی ریسپانسیو هم از وقتی این قسمت ها اضافه شدند کار نمی کند و تغییراتی که بر روی فلش بالا و پایین رونده می خواهم انجام شود نیز انجام نمی شود می خواستم وقتی به طرف بالا رفت فلش به سمت پایین شود.کد HTML:
<head>

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){
$(".slidingDiv").hide();
$(".show_hide").show();$('.show_hide').click(function(){
$(".slidingDiv").slideToggle();

});

});


</script>
<style>
.footera {
float:right;
width:auto;
padding:0px 30px;
line-height:1.2;
color:#fff;
border-left:1px solid;
height:140px;}

.slidingDiv {
 background: rgba(86,87,87,0.7);
  bottom: 0;
  clear: both;
  /*padding: 20px;*/
  position: fixed;
  width: 100%;
height:200px;
z-index:1000;
}

.show_hide {
  background: #fff none repeat scroll 0 0;
  bottom: 0;
  color: #000;
  display: none;
  padding: 3px;
  position: fixed;
  right: 0;
  z-index: 10000;
}
.upperfootera{  display: inline-table !important; float: right; margin-top: -50px; height:50px;}
</style></head>
<body class="<?php echo $this->bodyClass( $body_classes ); ?>">

  <div class="body-innerwrapper">

    <?php $this->generatelayout(); ?>

    <div class="offcanvas-menu">
      <a href="#" class="close-offcanvas"><i class="fa fa-remove"></i></a>
      <div class="offcanvas-inner">
        <?php if ($this->countModules('offcanvas')) { ?>
          <jdoc:include type="modules" name="offcanvas" style="sp_xhtml" />
        <?php } else { ?>
         
        <?php } ?>
      </div>
    </div>
  </div>
 
  <jdoc:include type="modules" name="debug" />


<a href="#" id="click_advance" class="show_hide"><i class="fa fa-angle-up" ></i>
</a>

<div class="slidingDiv">
<div class="upperfootera" style="display:inline-table !important">
			<div class="container" >
			<jdoc:include type="modules" name="upperfootera" style="none" />
			</div>
			</div><!--Container--><div>
		<div class="container">
			
			<jdoc:include type="modules" name="footera" style="none" />
			
			</div><!--Container-->
	</div></div>
</body>نام: 1.jpg نمایش: 53 اندازه: 55.9 کیلو بایتنام: 2.jpg نمایش: 55 اندازه: 53.5 کیلو بایت
ارادت فراوان