%45 تخفیف، با کد Tabestan روی تمام آموزش ها، بمناسبت جشنواره تابستانه بیاموز ...!
زمان باقی مانده (آخرین فرصت ها)
سبد (0)

تبلیغات

آموزش ساخت TreeView

آموزش ساخت TreeView در Kendo UI


متد ()kendoTreeView

با استفاده از متد ()kendoTreeView در Kendo UI، می توانید یک TreeView بسازید.

پیکربندی (Configuration)

نامتوضیحات
animation با استفاده از این خصوصیت می توانید، نحوه ی باز و بسته شدن گزینه های TreeView را تغییر دهید. اگر آنرا با مقدار false تنظیم کنید، متحرک سازی لغو خواهد شد.
dataImageUrlField (default: null) آدرس URL عکس را برای نودها تعیین می کند.
dataSource با استفاده از این پارامتر می توانید منبع داده های DropDownList را مشخص نمایید.
dataSpriteCssClassField (default: null) یک کلاس CSS برای نودها تعیین می کند.
dataTextField (default: "") باید با نام فیلدی که برای متن گزینه ها در dataSource درنظر گرفته ایم، تنظیم شود. (text)
dataUrlField (default: null) برای نودها یک URL تنظیم می کند.
dragAndDrop (default: false) قابل کشیدن و رها کردن نودها را تعیین می کند.

در مثال زیر، نحوه ساخت TreeView با استفاده از متد ()kendoTreeView نشان داده شده است. توجه داشته باشید که برای ساخت TreeView از نوع Kendo UI ابتدا باید ساختار HTML آنرا بوسیله لیست های نامرتب، تعریف نمایید:

مثال (RTL)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>RTL support</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="/../../content/shared/styles/examples-offline.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.rtl.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet">

    <script src="/../../../js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/../../../js/kendo.web.min.js"></script>
    <script src="/../../content/shared/js/console.js"></script>
    <script>
        
    </script>
    
    
</head>
<body>
        <div id="example" class="k-content">
            <div class="k-rtl demo-section">
                <ul id="treeview">
                    <li data-expanded="true">
                        <span class="k-sprite folder"></span>
                        My Web Site
                        <ul>
                            <li data-expanded="true">
                                <span class="k-sprite folder"></span>images
                                <ul>
                                    <li><span class="k-sprite image"></span>logo.png</li>
                                    <li><span class="k-sprite image"></span>body-back.png</li>
                                    <li><span class="k-sprite image"></span>my-photo.jpg</li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li data-expanded="true">
                                <span class="k-sprite folder"></span>resources
                                <ul>
                                    <li data-expanded="true">
                                        <span class="k-sprite folder"></span>pdf
                                        <ul>
                                            <li><span class="k-sprite pdf"></span>brochure.pdf</li>
                                            <li><span class="k-sprite pdf"></span>prices.pdf</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li><span class="k-sprite folder"></span>zip</li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li><span class="k-sprite html"></span>about.html</li>
                            <li><span class="k-sprite html"></span>contacts.html</li>
                            <li><span class="k-sprite html"></span>index.html</li>
                            <li><span class="k-sprite html"></span>portfolio.html</li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>

            <script>
                $(document).ready(function() {
                    $("#treeview").kendoTreeView();
                });
            </script>
        </div>                
</body>
</html>
اجرای مثال »

رویدادهای TreeView در Kendo UI

نامتوضیحات
collapse زمانی که یکی از نودهای دارای فرزند بسته شود، اتفاق می افتد.
drag زمانی که یکی از نودها را حرکت دهید، اتفاق می افتد.
dragend زمانی که نود در حال حرکت را رها کردید، اتفاق می افتد.
dragstart زمانی که از طریق موس یکی از نودها را انتخاب می کنید و قبل از اینکه شروع به حرکت دادن آن بکنید، اتفاق می افتد.
drop زمانی که نود در حال حرکت رها شود، اتفاق می افتد.
expand زمانی که یکی از نودهای دارای فرزند باز شود، اتفاق می افتد.
select زمانی که یک نود انتخاب می شود، اتفاق می افتد.

در مثال زیر، هر تغییری که در پنل صورت گیرد، یک پیغام چاپ می شود:

مثال (Event)

<div id="example" class="k-content">
    <div id="treeview" class="demo-section" style="width: 200px"></div>
    <div class="demo-section">
        <h3 class="title">Console log
        </h3>
        <div class="console"></div>
    </div>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            function onSelect(e) {
                kendoConsole.log("Selecting: " + this.text(e.node));
            }

            function onChange(e) {
                kendoConsole.log("Selection changed");
            }

            function onCollapse(e) {
                kendoConsole.log("Collapsing " + this.text(e.node));
            }

            function onExpand(e) {
                kendoConsole.log("Expanding " + this.text(e.node));
            }

            function onDragStart(e) {
                kendoConsole.log("Started dragging " + this.text(e.sourceNode));
            }

            function onDrag(e) {
                kendoConsole.log("Dragging " + this.text(e.sourceNode));
            }

            function onDrop(e) {
                kendoConsole.log(
                "Dropped " + this.text(e.sourceNode) +
                " (" + (e.valid ? "valid" : "invalid") + ")"
                );
            }

            function onDragEnd(e) {
                kendoConsole.log("Finished dragging " + this.text(e.sourceNode));
            }

            function onNavigate(e) {
                kendoConsole.log("Navigate " + this.text(e.node));
            }

            $("#treeview").kendoTreeView({
                dataSource: [
                    { text: "Furniture", expanded: true, items: [
                        { text: "Tables & Chairs" },
                        { text: "Sofas" },
                        { text: "Occasional Furniture" }
                    ] },
                    { text: "Decor", items: [
                        { text: "Bed Linen" },
                        { text: "Curtains & Blinds" },
                        { text: "Carpets" }
                    ] },
                    { text: "Storage" }
                ],
                select: onSelect,
                change: onChange,
                collapse: onCollapse,
                expand: onExpand,
                dragAndDrop: true,
                /* drag & drop events */
                dragstart: onDragStart,
                drag: onDrag,
                drop: onDrop,
                dragend: onDragEnd,
                navigate: onNavigate
            });
        });
    </script>
</div>
اجرای مثال »

TreeView همراه با checkbox

مثال (checkbox)

<div id="example" class="k-content">

<div class="container">
    <div class="treeview-back ">
        <div id="treeview"></div>
    </div>
</div>

<div id="result">No nodes checked.</div>

<script>
    $("#treeview").kendoTreeView({
        checkboxes: {
            checkChildren: true
        },

        dataSource: [{
            id: 1, text: "My Documents", expanded: true, spriteCssClass: "rootfolder", items: [
                {
                    id: 2, text: "Kendo UI Project", expanded: true, spriteCssClass: "folder", items: [
                        { id: 3, text: "about.html", spriteCssClass: "html" },
                        { id: 4, text: "index.html", spriteCssClass: "html" },
                        { id: 5, text: "logo.png", spriteCssClass: "image" }
                    ]
                },
                {
                    id: 6, text: "New Web Site", expanded: true, spriteCssClass: "folder", items: [
                        { id: 7, text: "mockup.jpg", spriteCssClass: "image" },
                        { id: 8, text: "Research.pdf", spriteCssClass: "pdf" },
                    ]
                },
                {
                    id: 9, text: "Reports", expanded: true, spriteCssClass: "folder", items: [
                        { id: 10, text: "February.pdf", spriteCssClass: "pdf" },
                        { id: 11, text: "March.pdf", spriteCssClass: "pdf" },
                        { id: 12, text: "April.pdf", spriteCssClass: "pdf" }
                    ]
                }
            ]
        }]
    });

    // function that gathers IDs of checked nodes
    function checkedNodeIds(nodes, checkedNodes) {
        for (var i = 0; i < nodes.length; i++) {
            if (nodes[i].checked) {
                checkedNodes.push(nodes[i].id);
            }

            if (nodes[i].hasChildren) {
                checkedNodeIds(nodes[i].children.view(), checkedNodes);
            }
        }
    }

    // show checked node IDs on datasource change
    $("#treeview").data("kendoTreeView").dataSource.bind("change", function() {
        var checkedNodes = [],
            treeView = $("#treeview").data("kendoTreeView"),
            message;

        checkedNodeIds(treeView.dataSource.view(), checkedNodes);

        if (checkedNodes.length > 0) {
            message = "IDs of checked nodes: " + checkedNodes.join(",");
        } else {
            message = "No nodes checked.";
        }

        $("#result").html(message);
    });
</script>
</div>
اجرای مثال »

دیدگاه‌ها  

+1 # amirgh 1395-05-11 19:41
بابت آموزش هاتون خیلی متشکرم.
بسیار کوتاه و مفید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی