سبد خرید (0)

تبلیغات

گروه بندی کردن routeها در لاراول

routeهای گروهی به ما امکان می دهند تا چندین route را گروه بندی کنیم. با گروه بندی کردن routeها می توانیم تنظیماتی را به کل گروه اعمال کنیم. 

برای گروه بندی کردن دو یا چند route، باید آنها را در داخل یک route group قرار دهیم. درست مانند مثال 3.10:

(مثال 3.10)

Route::group([], function () {
  Route::get('hello', function () {
    return 'Hello';
  });
  Route::get('world', function () {
    return 'World';
  });
});

 routeهای گروهی به طور پیش فرض کاری را انجام نمی دهند. 

همان طور که در مثال 3.10 مشاهده می کنید، یک آرایه ی خالی ([ ]) بعنوان اولین پارامتر در route گروهی قرار گرفته است. این آرایه به ما امکان می دهد تا تنظیمات مختلفی را به تمام routeهای گروه اعمال کنیم. 

Pin It

عیــدانه بیاموز