سبد خرید (0)

تبلیغات

پیشوندهای مسیر در لاراول

اگر یک چند route دارید که دارای یک بخش مشترک هستند، ( بعنوان مثال همه ی آنها دارای پیشوند api/ هستند) می توانید با استفاده از routeهای گروهی آنها را ساده سازی کنید. به مثال 3.12 توجه کنید: 

Route::group(['prefix' => 'api'], function () {
  Route::get('/', function () {
    // Handles the path /api
  });
  Route::get('users', function () {
    // Handles the path /api/users
  });
});

 همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنید، برای هریک از routeها پیشوندی به نام api/ در نظر گرفته شده است. 

 

Pin It

عیــدانه بیاموز