سبد خرید (0)

تبلیغات

مسیردهی به ساب دامین در لاراول

مسیردهی به ساب دامین مشابه با پیشونددهی به routeها است. اما به جای در نظر گرفتن پیشوند برای routeها، به ساب دامین ها می پردازد.  

گاهی اوقات ممکن است بخواهیم بخش های متفاوتی از اپلیکیشن خود، و یا حتی اپلیکیشن های متفاوتی را در ساب دامین های متفاوتی مورد استفاده قرار دهیم. مثال 3.13 روش انجام این کار را نشان می دهد: 

(مثال 3.13)

Route::group(['domain' => 'api.myapp.com'], function () {
 Route::get('/', function () {
  //
 });
});

 همچنین ممکن است بخواهیم بخشی از یک ساب دامین را بعنوان یک پارامتر در نظر بگیریم. درست مانند مثال 3.14 :

Route::group(['domain' => '{account}.myapp.com'], function () {
 Route::get('/', function ($account) {
  //
 });
 Route::get('users/{id}', function ($account, $id) {
  //
 });
});

 توجه کنید که هر پارامتر یا پارامترهایی که برای route گروهی در نظر گرفته شده شود، در داخل پرانتز کلوژر بعنوان اولین آرگومان در نظر گرفته می شود. 

Pin It

عیــدانه بیاموز