سبد خرید (0)

تبلیغات

پیشوندهای namespace در لاراول

هنگامی که routeها را به صورت ساب دامین و یا به صورت پیشوند، گروه بندی می کنیم، این احتمال وجود دارد که کنترلرهای آنها دارای فضای نام(namespace) مشابهی باشند. با استفاده از پیشوند فضای نام(namespace) می توانیم از نوشتن نام های بلند کنترلرها در گروه های route اجتناب کنیم. بعنوان نمونه، می توانیم از نوشتن دستورات API/[email protected] و API/[email protected] که طولانی هستند اجتناب کنیم. به مثال زیر توجه کنید: 

// App\Http\Controllers\ControllerA
Route::get('/', '[email protected]');
Route::group(['namespace' => 'API'], function () {
  // App\Http\Controllers\API\ControllerB
  Route::get('api/', '[email protected]');
});

 

Pin It

عیــدانه بیاموز