سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش اجمالی Bind کردن در لاراول

ساده ترین راه برای استفاده از service container، این است که یک مقدار را در آن ذخیره کنیم. به مثال زیر توجه کنید: 

app()->bind('myAge', function(){
    return 27;
});

$my_age = app()->make('myAge');// 27

 همچنین می توانیم به صورت زیر نیز عمل کنیم:

app()->bind('myAge', function (){
    return mt_rand(10, 40);
});

echo app()->make('myAge');// 24
echo app()->make('myAge');// 32
echo app()->make('myAge');// 18

 

عیــدانه بیاموز