سبد خرید (0)

mixin های پارامتری در Less

توضیحات

در mixin های پارامتری، از یک یا چند پارامتر استفاده می شود که قابلیت های Less را با دریافت آرگومان ها و خاصیت های آنها، توسعه می دهند.  

بعنوان مثال، کد Less زیر را در نظر بگیرید:

.border(@width; @style; @color) {
    border: @width @style @color;
}

.myheader {
    .border(2px; dashed; green);
}

در کدهای بالا، ما یک mixin پارامتری به نام border. داریم که دارای سه پارامتر به نام های width و style و color است. با استفاده از این پارامترها، قادر خواهید بود بر اساس مقادیر داده شده به پارامترها، یک mixin سفارشی را تولید کنید.