سبد خرید (0)

تبلیغات

mixin های پارامتری در Less

توضیحات

در mixin های پارامتری، از یک یا چند پارامتر استفاده می شود که قابلیت های Less را با دریافت آرگومان ها و خاصیت های آنها، توسعه می دهند.  

بعنوان مثال، کد Less زیر را در نظر بگیرید:

.border(@width; @style; @color) {
    border: @width @style @color;
}

.myheader {
    .border(2px; dashed; green);
}

در کدهای بالا، ما یک mixin پارامتری به نام border. داریم که دارای سه پارامتر به نام های width و style و color است. با استفاده از این پارامترها، قادر خواهید بود بر اساس مقادیر داده شده به پارامترها، یک mixin سفارشی را تولید کنید.