سبد (0)

مهندس مرتضی گیتی (پرووید)

من مرتضی گیتی هستم و هدفم از آماده سازی دوره های آموزشی، کمک کردن به به برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار برای ارتقا دادن سطح مهارت های خود در این حوزه است. از شش سال پیش که آموزش آنلاین را در سایت خودم یعنی provid.ir آغاز کردم تا به امروز بیش از سیصد ساعت آموزش ویدئویی رو در قالب دویست بسته ی آموزشی ویدئویی و صوتی تولید و دوبله کرده ام. باور من این است که جامعه ی برنامه نویسی ایران نیازمند تلاش روز افزون برای رسیدن به بالاترین سطح جهانی است.


سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
کارشناس ارشد نرم افزار دانشگاه اصفهان

فهرست فیلم های آموزشی مدرس

در ادامه، فهرست بیاموزهای ارائه شده توسط «مهندس مرتضی گیتی» قابل مشاهده است. می توانید آموزش ها را به ترتیب تاریخ، و از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب نمایید.

مرتب سازی:
orderby
تعداد نمایش:
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 135 مگابایت
مدت زمان: 01:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction
2 Debug and Release Modes
3 Breakpoints
4 File Breakpoint Dialog
5 Conditional Breakpoints
6 Setting a Hit Count
7 Breakpoint Filters
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 60 مگابایت
مدت زمان: 00:43:11
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی Delegate ها
2 بررسی ویژگی های Delegate ها
3 کاربرد Delegate ها در یک پروژه
4 اشاره کردن به متدهای Instance و Static با استفاده از Delegate ها
۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 94 مگابایت
مدت زمان: 01:03:56
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی Event ها در سی شارپ
2 استفاده از Event ها در Interface ها
3 پیاده سازی Event ها بصورت Explicit
4 مفاهیم تکمیلی کار کردن با Event ها
5 نمونه ی نهایی و کاملEvent ها
۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 98 مگابایت
مدت زمان: 01:14:35
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی Lambda Expressionها
2 Lambda Expressionهای تک پارامتری
3 Anonymous Function ها
4 معرفی Delegateهای پیش فرض در Net.
5 نحوه استفاده از Lambda Expressionها
6 حوزه متغیرها در Lambda Expression
7 همزمانی در Lambda Expression
و ...
۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 211 مگابایت
مدت زمان: 01:15:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی اصل Single Responsibility
2 معرفی اصل Open-Closed
3 معرفی اصل Liskov Substitution
4 معرفی اصل Interface Segregation
5 معرفی اصل Dependency Inversion
و ...
۴۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 595 مگابایت
مدت زمان: 03:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 چرا نوشتن کدهای با کیفیت مهم است؟
2 نام گذاری متغیرها
3 فرمت بندی کد
4 نوشتن کلاس های با کیفیت
5 نوشتن متدهای با کیفیت
6 استفاده ی صحیح از متغیرها
7 استفاده ی صحیح از عبارت ها
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 49 مگابایت
مدت زمان: 01:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Dependency Injection
3 Introducing a Potential Example
4 Understanding Interface Injection
5 Adding Interface Injection to the Example
6 Understanding Setter Injection
7 Adding Setter Injection to the Example
و ...
۲۱,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 55 مگابایت
مدت زمان: 00:42:07
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 عملوند Null-Conditional
2 مقدار دهی اولیه به Auto-Property
3 عبارت Nameof
4 توابع سازنده ی اولیه
و ...
۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 221 مگابایت
مدت زمان: 01:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction
2 Install Knockoutjs
3 Example 1.1
و ...
۳۰,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 232 مگابایت
مدت زمان: 01:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Setting up the database
2 Adding the LINQ to SQL Classes
3 Selecting Products
4 Updating a Product
5 Adding a Product
6 Deleting a Product
7 Calling a Stored Procedure
و ...
۳۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 112 مگابایت
مدت زمان: 00:55:18
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Creating the Project
3 Adding the Model
4 Adding the Context Class
5 Setting the Initilizer Class
6 Changing the Layout
7 Starting the Web API Part
و ...
۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 185 مگابایت
مدت زمان: 01:15:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction
2 Find an Element with a Specific Attribute
3 Filter on an Optional Element
4 Find All Nodes in a Namespace
5 Sort Elements
6 Sort Elements on Multiple Keys
7 Calculate Intermediate Values
و ...
۱۵,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 468 مگابایت
مدت زمان: 05:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی LINQ
2 معرفی و بررسی دستور Where
3 معرفی دستور Select
4 معرفی و بررسی دستور SelectMany
5 پرس جوها برای روابط چند به چند
6 معرفی و بررسی دستور OrderBy
7 گروه بندی داده ها
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 324 مگابایت
مدت زمان: 02:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی Reflection در سی شارپ
2 انجام Reflection بر روی Field های یک کلاس
3 انجام Reflection روی Property ها
4 انجام Reflection بر روی متدها
5 انجام Reflection بر روی Event ها
6 انجام Date Binding با Reflection
7 تشخیص Params بودن یک پارامتر
و ...
۳۰,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 347 مگابایت
مدت زمان: 03:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی فریم ورک NUnit
2 نوشتن تست های ساده
3 دسته بندی کردن تست ها
4 استفاده از Assertion های متفاوت
5 معرفی Attribute های NUnit
6 معرفی اسمبلی Moq.dll
7 بررسی Event ها و تست ها در کنار هم
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 99 مگابایت
مدت زمان: 01:30:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction
2 What is XML
3 How Can XML be Used
4 XML Tree
5 XML Documents Form a Tree Structure
6 XML Syntax Rules
7 XML Elements
و ...
۱۵,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 223 مگابایت
مدت زمان: 02:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 تعریف RDBMS
2 ساختار رابطه و بانک های رابطه ای
3 تعریف ستون
4 تعریف سطر
5 مایکروسافت اس کیو ال سرور
6 Implementation and Rollout
7 Ongoing Support
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 222 مگابایت
مدت زمان: 02:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction
2 Creating the Application
3 Controllers and Action Methods
4 Adding a Controller
5 Views
6 Passing Data from Controller to View
7 Adding a Model
و ...
۳۰,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 693 مگابایت
مدت زمان: 04:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی SQL
2 املای دستورات SQL
3 دستورات SQL برای Query گرفتن
4 دستورات SQL برای کار با دیتابیست
5 بررسی کامل توابع MySQL
6 بررسی کامل توابع Microsoft SQL Server
7 بررسی کامل توابع Microsoft Access
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 280 مگابایت
مدت زمان: 02:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 مقدمه
2 نگاه بسیار سطح بالا به NHibernate
3 مفاهیم مربوط به Mapping
4 Domain Class ها در NHibernate
5 DDL در NHibernate
6 API موجود در NHibernate
7 Query گرفتن با استفاده از LINQ
و ...
۴۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 611 مگابایت
مدت زمان: 03:00:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 افزودن کامنت های XML
2 افزودن Region ها
3 رفتن به یک خط کد خاص
4 دستور Go to Defintion
5 سفارشی کردن منوها و نوار ابزار
6 تنظیم Namespace پیش فرض
7 استفاده از پنجره ی Watch
و ...
۵۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 131 مگابایت
مدت زمان: 01:15:50
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 معرفی Nuget و وظیفه ی آن
2 نصب و راه اندازی Nuget
3 معرفی Feed های مختلف Nuget
4 بررسی دقیق Package Manager
5 معرفی ابزار Package Explorer
6 ساخت و انتشار پکیج های Nuget
7 معرفی ابزار NuGet Command Line Tool
و ...
۳۰,۹۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 35 مگابایت
مدت زمان: 00:17:52
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Overview
3 Create the project
4 Add a model class
5 Create the database context
6 Register the database context
7 Add a controller
و ...
۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 87 مگابایت
مدت زمان: 00:47:58
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Overview
3 Create the project
4 Add a model class
5 Create the database context
6 Register the database context
7 Add a controller
و ...
۵۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 65 مگابایت
مدت زمان: 00:36:21
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Overview
3 Create the project
4 Add a model class
5 Create the database context
6 Register the database context
7 Add a controller
و ...
۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 83 مگابایت
مدت زمان: 01:01:02
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 WCF و تکنولوژی های پیشین
2 ABC در WCF به چه معناست؟
3 معرفی Service Contract
4 معرفی فایل XML داده ها
5 پیاده سازی برنامه ی میزبان سرویس
6 ایجاد Endpoint برای سرویس
7 پیاده سازی برنامه ی Client
و ...
۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
مدرس: مهندس مرتضی گیتی (پرووید)
حجم فایل: 87 مگابایت
مدت زمان: 00:47:58
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1 Introduction to the Course
2 Overview
3 Create the project
4 Add a model class
5 Create the database context
6 Register the database context
7 Add a controller
و ...
۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
Copyright www.maxx-marketing.net

راهنمای خرید از فروشگاه بیاموز (قوانین و مقررات)

کاربر عزیز به فروشگاه بیاموز خوش آمدید. جهت آشنایی بهتر با فروشگاه، نحوه خرید و ضمانت ما و موارد دیگر به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: دقت فرمایید که هر پکیج آموزشی شامل قسمت هایی رایگان است که می توانید براحتی آنها را دانلود کرده و به این ترتیب اطمینان بیشتری از خرید خود حاصل فرمایید.

نکته 2: بلافاصله بعد از خرید، ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال خواهد شد و می توانید محصولات را با بالاترین سرعت ممکن دانلود نمایید.

نکته 3: لینک های دانلود، دارای قابلیت Resume هستند. یعنی در صورتی که Disconnect شدید، بعد از اتصال مجدد به اینترنت، می توانید دانلود فایل مورد نظر را ادامه دهید.

نکته 4: تمام درآمد حاصل از فروشگاه، صرف پیشرفت بیاموز خواهد شد. بنابراین با هر خرید از فروشگاه ما را قادر خواهید ساخت که مطالب رایگان بیشتری را به هموطنانمان ارائه کنیم.

نکته 5: تمام محصولات دارای پشتیبانی رایگان هستند، بنابراین فیلم ها را تا انتها تماشا کنید و اگر قسمتی از آن را متوجه نشدید از قسمت "دیدگاه ها" سوال خود را مطرح فرمایید.

نکته 6: هر پکیج آموزشی، شامل چندین درس است اما در بیاموز، امکان خرید هر درس بصورت مجزا وجود دارد. 

نکته 7: خریدهای پستی (پیشتاز) بین 24 الی 72 ساعت بعد از خرید به دست شما خواهد رسید.

نکته 8: این سایت دارای مجوز رسمی از جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد نماد اعتماد الکترونیک، خرید از این سایت کاملاً مطمئن و تایید شده می باشد.

نکته 9: اگر هنوز هم سوالی در ذهن شما باقی مانده، از طریق پُل ها ارتباطی زیر با ما مطرح فرمایید:

موبایل: 09132023142               ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در ویدئوی زیر، می توانید نحوه ی خرید و دانلود محصولات آموزشگاه بیاموز را مشاهده فرمایید:

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی