جمع و تفریق در متلب

چاپ

اکنون که می دانید چطور بردارها و ماتریس ها را در متلب وارد کنید، زمان آن رسیده است که بدانید چطور اعمال ریاضی را بر روی آنها انجام دهید. برای شروع قصد داریم اعمال جمع و تفریق را توضیح دهیم. یک قاعده ی ضروری، به هنگام جمع و تفریق بردارها و ماتریس ها، این است که باید دقت کنیم، که آنها سایز یکسانی داشته باشند. این امکان وجود ندارد که بردارها یا ماتریس ها، با سایزهای متفاوت را با یکدیگر جمع کنیم، زیرا با خطا مواجه خواهیم شد. 

گام های زیر را دنبال کنید:

 

1. عبارت [a=[1,2;3,4 را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید، نتیجه ی زیر حاصل خواهد شد:

2. عبارت [b=[5,6;7,8 را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید، نتیجه ی زیر را مشاهده خواهید کرد:

3. عبارت c= a + b را تایپ کنید و Enter را فشار دهید. 

در این گام، ماتریس a با ماتریس b جمع می شود. و نتیجه ی زیر حاصل می شود:

4. عبارت d= b - a را تایپ کنید و کلید Enter را  فشار دهید. 

در این گام، تفریق ماتریس a از b محاسبه می شود، و نتیجه ی زیر حاصل می شود:

5. عبارت [e=[1,2,3;4,5,6 را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید، نتیجه ی زیر را مشاهده خواهید نمود:

حالا اگر تلاش کنید که از ماتریس e، یکی از ماتریس های a یا b را تفریق کنید، با یک پیغام خطا مواجه خواهید شد. اما در گام زیر ما می خواهیم این موضوع را امتحان کنیم:

6. عبارت f= e + a را تایپ کنید و Enter را فشار دهید. همان طور که انتظار می رفت پیغام خطای زیر ظاهر خواهد شد:

متن خطا، برای جمع و تفریق کمی ممکن است متفاوت باشد. اما همان منظور را بیان می کنند. برای اینکه بتوان ماتریس ها را با یکدیگر جمع یا تفریق کرد، باید سایز آنها با یکدیگر برابر باشد.