سبد خرید (0)

تبلیغات

مقدمه آموزش متلب فصل 9

در این فصل می خوانید:

  • یافتن و استفاده از توابع درونی(built-in)
  • تعریف و استفاده از توابع تعریف شده توسط شما
  • درک توابع 

ساده سازی، امری مهم در ایجاد برنامه ها به حساب می آید. هرچقدر که وظایف یک برنامه را به طور ساده تر بیان کنید، گسترش دادن آن برنامه سریع تر خواهد بود و کار کردن با آن نیز راحت تر است. یک تابع را می توان به صورت یک جعبه تشبیه کرد که کدهای خود را درون آن قرار می دهیم. این تابع، تعدادی ورودی را می پذیرد و سپس تغییراتی را در آنها اعمال می کند و حاصل را در خروجی نشان می دهد. 

 در این فصل با سه نوع تابع آشنا می شویم. شما قبلا با توابع درونی(built-in) آشنا شده اید، اما این کافی نیست. شما نیاز دارید تا چیزهای بیشتری را در مورد ورودی ها و خروجی ها بدانید. در این فصل می توانید توابع شخصی خود را ایجاد کنید. مثال های فصل قبل، بسیار آسان بودند، اما هرچه که در این کتاب به جلو می رویم، مثال ها پیچیده تر خواهند شد.  بنابراین ساده سازی در چنین مثال هایی دارای اهمیت بیشتری است. اگر تلاش کنید تا خودتان توابع را ایجاد کنید، فهم مثال ها ساده تر خواهد شد.