سبد خرید (0)

تبلیغات

ایجاد توابع تودرتو در متلب

 شما می توانید در متلب، یک تابع را در داخل یک تابع دیگر قرار دهید. تفاوت بین یک تابع اصلی و تابع قرار گرفته در داخل آن، در این است که تابع درونی می تواند به تمام داده های تابع اصلی دسترسی داشته باشد اما تابع اصلی نمی تواند به داده های تابع درونی(منظور تابع تودرتو است) دسترسی داشته باشد.  از جهت دیگر، می توان گفت که زیرتابع ها و تابع های درونی به صورت مشابهی رفتار می کنند( بعنوان مثال شما نمی توانید زیرتابع ها یا تابع های درونی را به طور مستقیم فراخوانی کنید). 

در زیر می توانید مثالی را از یک تابع تودرتو مشاهده کنید:

 

آموزش نرم افزار متلب

 توجه کنید که چگونه تابع تودرتوی ()GetGreeting در درون تابع ()SayHello7 قرار گرفته است. 

بعد از اینکه این کد را ایجاد کردید، عبارت ('Output = SayHello7('Stan را در خط فرمان تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. خروجی زیر را مشاهده خواهید نمود: