چرا به متلب نیاز داریم؟

چاپ

 در این آموزش می خواهیم علت استفاده از متلب را بیاموزیم. همان طور که می دانید در نرم افزار متلب، می توانیم برنامه نویسی کنیم تا کارها ساده تر شود. 


اجتناب از پیچیدگی های برنامه نویسی شیء گرا

ممکن است با مفهوم برنامه نویسی شیء گرا آشنا باشید. که به وسیله ی آن می توانیم در زمانی کوتاه، یک برنامه بنویسیم. اما شاید در ریاضیات نیاز زیادی به شیء گرایی نباشد. متلب بدون شیء گرایی هم کارهای بزرگی انجام می دهد.


 استفاده از جعبه ابزار قدرتمند متلب

متلب برای نیازهای خاص کاربران علوم مهندسی، چند جعبه ابزار دارد، که از قابلیت های خاصی برخوردار هستند. برخی از آنها عبارتند از: