سبد خرید (0)

تبلیغات

import کردن داده ها در متلب

برای بیشتر مردم، import کردن داده ها از منابع مختلف یک کار عادی است. برای راحت شدن کار با متلب، بهتر است با عملیات import  آشنا شویم. این تنها مهم نیست که داده ها را import کنیم،  بلکه وارد کردن آنها به صورتی که بتوانند به درستی مورد استفاده قرار گیرند نیز مهم است.همچنین فرآیند import کردن نیز نباید به داده ها آسیب برساند. اکثر افراد، به هنگام import و export کردن دچار سردرگمی می شوند.  import کردن داده ها به معنی وارد کردن اطلاعات خارجی به نرم افزارهایی همچون متلب است. و  به طور برعکس می توان گفت که export کردن به معنای فرستادن اطلاعات از یک نرم افزار(مثل متلب) به بیرون از آن است.

 بنابراین، هنگامی که دوست شما یک فایل داده های اکسل را به شما می دهد، باید برای استفاده از آن، آن را در متلب import کنید. در بخش های زیر، به توضیح اصولی برای import کردن داده ها از منابع مختلف به متلب می پردازیم. 

 

عیــدانه بیاموز