سبد خرید (0)

تبلیغات

اضافه کردن نوار رنگ به عکس در متلب

برای نمایش دادن یک عکس به همراه یک نوار رنگ(colorbar) بطوری که محدوده ی شدت روشنایی را نشان دهد، ابتدا با استفاده از تابع imshow این عکس را نمایش دهید و سپس تابع colorbar را فراخوانی کنید تا یک نوار رنگ به عکس مورد نظر اضافه شود. 

هنگامی که شما یک نوار رنگ را به یک محور که حاوی یک عکس است اضافه کنید، این نوار رنگ، رنگ هایی را که به مقادیر داده ها تعلق دارند نشان می دهد. اگر شما می خواهید که به یک عکس نمایش داده شده در ابزار عکس(Image Tool) یک نوار رنگ را اضافه کنید، از منوی File در ابزار عکس، گزینه ی Print to Figure را انتخاب کنید. با انجام این کار، ابزار عکس، عکس مورد نظر را در یک پنجره ی جدا نمایش می دهد که شما می توانید یک نوار رنگ را به آن اضافه کنید. 

مشاهده ی ارتباط بین مقادیر داده ها و رنگ های نمایش داده شده توسط نوار رنگ به طور ویژه زمانی کاربرد دارد که شما عکس هایی با محدوده ی داده های غیرمتعارف را نمایش دهید. 

در مثال زیر، یک عکس سیاه و سفید از نوع uint8 مورد فیلتر قرار گرفته است و در نتیجه دیگر داده ها در محدوده ی \([0,255]\) قرار ندارند:

مثال (اضافه کردن نوار رنگ به عکس در متلب)

RGB = imread('saturn.png');
I = rgb2gray(RGB);
h = [1 2 1; 0 0 0; -1 -2 -1];
I2 = filter2(h,I);
imshow(I2,'DisplayRange',[]), colorbar

Pin It