سبد خرید (0)

تبلیغات

انجام تبدیلات فضایی n-بعدی در متلب

با استفاده از توابع زیر، می توان تبدیلات دو بعدی و n-بعدی را در متلب انجام داد:

• maketform
• fliptform
• tformfwd
• tforminv
• findbounds
• makeresampler
• tformarray
• imtransform

 توابع imtransform و findbounds و tformarray به طور داخلی از توابع tformfwd و tforminv استفاده می کنند. 

شما می توانید از توابع tformfwd و tforminv به منظور یافتن تاثیرات هندسی یک تبدیل استفاده کنید. برای انجام این کار باید این توابع را بر روی نقاط و خطوط اعمال کنید و نتایج را ترسیم کنید. این توابع از هردوی عکس ها و داده های نقطه به نقطه(pointwise) پشتیبانی می کنند. 

 

 

The following example, “Performing the Spatial Transformation” on page
6-17, uses the makeresampler function with a standard interpolation method.

 


You can also use it to obtain special effects or custom processing. For example,
you could specify your own separable filtering/interpolation kernel, build a
custom resampler around the MATLAB® interp2 or interp3 functions, or
even implement an advanced antialiasing technique.

 

 

 

 ص 239

 

 

 

 

 

 

Pin It