سبد خرید (0)

تبلیغات

دایلیشن باینری در پردازش تصویر

توجه: به کلمه ی دایلیشن، انبساط باینری نیز گفته می شود. و به کلمه ی ایروشن، انقباض باینری نیز گفته می شود.

مورفولوژی ریاضی، شامل آنالیز هندسی اشکال و بافت ها در عکس ها می باشد. عکس ها را می توان با یک مجموعه از پیکسل ها مشخص نمود. توجه به این نکته ضروری است که عملگرهای مورفولوژی بر روی دو عکس کار می کنند. 

در پردازش تصویر، به عکسی که پردازش بر روی آن انجام می گیرد، عکس فعال(active image) گفته می شود. و به عکس دیگری، که نقش هسته را بازی می کند، عنصر ساختاری(structuring element) گفته می شود. 

عنصر ساختاری در پردازش تصویر، دارای یک شکل طراحی شده است و می توان آن را بصورت یک فیلتر از عکس فعال تصور نمود. 

عکس فعال در پردازش تصویر، توسط عنصر ساختاری مورد تغییر قرار می گیرد. عنصر ساختاری می تواند اشکال و اندازه های متفاوتی داشته باشد. 

اصلی ترین عملیات ها در مورفولوژی عبارتند از دایلیشن(dilation) و ایروشن(erosion) که می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا عملیات دیگری مانند عمل Open و Close ایجاد شوند. 

 عمل دایلیشن، دو مجموعه را با استفاده از جمع برداری عناصر، با یکدیگر ترکیب می کند.