سبد خرید (0)

تبلیغات

01 برنامه نویسی در متلب،فصل1

آموزش برنامه نویسی متلب


آموزش برنامه نویسی در متلبورود به نرم افزار متلبمعرفی اجمالی محیط متلبمتغیرها و دستورات انتساب در متلبتعریف متغیرها در متلبمعرفی نوع متغیرها در متلبدستور Format و عملگر ادامه در متلباستفاده از عملگرها در متلبتقدم عملگرها در متلبتوابع داخلی و Help در متلباستفاده از ثابت ها در متلباستفاده از اعداد تصادفی در متلبتولید اعداد صحیح تصادفی در متلبکاراکترها و رشته ها در متلبعبارت های رابطه ای در متلبمحدوده ی نوع داده ها در متلب