ایجاد بردارهای سطری در متلب

چاپ

راه های زیادی برای ایجاد یک بردار سطری وجود دارد. سرراست ترین راه برای انجام این کار، این است که مقادیر مورد نظر را در داخل براکت ها قرار دهید و آنها را با استفاده از کاما یا فاصله ی سفید، از یکدیگر جدا کنید. بعنوان مثال، در مثال زیر، با استفاده از دو روش، یک بردار به نام v را ایجاد می کنیم:

 با استفاده از هردوی این روش ها، یک بردار سطری که دارای چهار درایه است، تولید می شود. و هر یک از مقادیر در یک درایه از این بردار ذخیره می شوند. این بردار یک بردار \(1\times 4\) است.