سبد خرید (0)

تبلیغات

طراحی منوی فروشگاه 6

جلسه ی دوم بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه 6

در قسمت ششم از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 6' می پردازیم.


 آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

 در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی طراحی و تکمیل منوی مورد نظر.
  2. نحوه ی تغییر رنگ خط جداکننده ی منوها.