سبد خرید (0)

تبلیغات

مخفی کردن عناصر

w3.hide(selector)

پنهان کردن عناصر با استفاده ازId عنصر

برای پنهان کردن یک عنصر با یک ID مشخص شده، از یک برچسب هشتک (#) در مقابل نام id استفاده کنید.

مخفی کردن یک عنصربا "id="london 

مثال

<button onclick="w3.hide('#London')">Hide</button>
خودتان امتحان کنيد »

پنهان کردن عناصر با استفاده از نام تگ

برای مخفی کردن تمام عناصر با نام تگ مشخص شده، از   نام تگ (بدون <and>) به عنوان انتخابگر استفاده می شود.

همه عناصر<h2> را مخفی کن:

مثال

<button onclick="w3.hide('h2')">Hide</button>
خودتان امتحان کنيد »

پنهان کردن عناصر با استفاده از نام کلاس

برای مخفی کردن تمام عناصر با نام کلاس مشخص شده، از یک نقطه (.) در مقابل نام کلاس استفاده می شود.

 عناصر با کلاس "city"را مخفی کن.

مثال

<button onclick="w3.hide('.city')">Hide</button>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز