سبد خرید (0)

تبلیغات

نمایان کردن عناصر در W3.JS

w3.show(selector)

نمایش عناصر با استفاده از Id عنصر 

برای نشان دادن یک عنصر با یک ID مشخص شده، از یک برچسب تگ (#) در مقابل نام id استفاده می شود.

همه عناصر با "id="Londonرا نمایش دهید.

مثال

<button onclick="w3.show('#London')">Show</button>
خودتان امتحان کنيد »

نمایش عناصر با استفاده از نام تگ

برای نشان دادن تمام عناصر با نام تگ مشخص شده، از نام تگ (بدون <and>) به عنوان انتخابگر استفاده می شود.

همه ی عناصر <h2> را نشان دهید.

مثال

<button onclick="w3.show('h2')">Show</button>
خودتان امتحان کنيد »

نمایش عناصر با نام کلاس

برای نشان دادن تمام عناصر با نام کلاس مشخص شده، از یک نقطه (.) در مقابل نام کلاس استفاده می شود.

عناصر با کلاس"city"را نشان دهید.

مثال

<button onclick="w3.show('.city')">Show</button>
خودتان امتحان کنيد »