سبد خرید (0)

تبلیغات

اضافه کردن استایل در W3.JS

افزودن یک مقدار خصوصیت CSS

w3.addStyle(selector,'property','value')

 افزودن یک استایل با  Id

 یک رنگ پس زمینه ی قرمز به عنصری با  id=London   بیافزایید.

مثال

<button onclick="w3.addStyle('#London','background-color','red')">Add Style</button>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن استایل با استفاده از  Tag

یک رنگ پس زمینه ی قرمز برای همه ی عناصر  <h2> بیافزایید:

مثال

<button onclick="w3.addStyle('h2','background-color','red')">Add Style</button>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن استایل با استفاده از کلاس

یک رنگ پس زمینه ی قرمز برای همه ی عناصرباclass=city  بیافزایید.

مثال

<button onclick="w3.addStyle('.city','background-color','red')">Add Style</button>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز