سبد خرید (0)

تبلیغات

2 آشنایی با اکتیویتی ها

اکتیویتی DoWhile و IfElse


اکتیویتی DoWhile و IfElse

در اینجا قصد داریم، نحوه ی استفاده از اکتیویتی های DoWhile و IfElse را با یک تمرین ساده آموزش دهیم. در این تمرین در ابتدا یک عدد تصادفی بین 1 تا 100 تولید می شود، سپس کاربر باید حدس بزند که کدام عدد انتخاب شده است. هر بار که کاربر، عددی را حدس می زند، پیغامی مبنی بر "درست بودن" یا "نبودن" عدد نشان داده می شود و برای حدس عدد بعدی، برنامه کاربر را راهنمایی می کند...!

اکتیویتی FlowSwitch


اکتیویتی FlowSwitch

داخل اکتیویتی Flowchart نمی توان از اکتیویتی Switch استفاده نمود و بجای آن می توان اکتیویتی FlowSwitch را بکار برد. در این قسمت از آموزش Workflow قصد داریم نحوه ی استفاده از اکتیویتی FlowSwitch را در یک پروژه گردش کار آموزش دهیم. همچنین از نوع داده ی String برای مقایسه استفاده خواهد شد.

اکتیویتی Flowchart


اکتیویتی Flowchart

بعنوان یک برنامه نویس شاید قبلاً تجربه استفاده از فلوچارت ها را در رسم یک پروسه یا یک الگوریتم داشته باشید. در این بخش از آموزش Workflow، قصد داریم بازی حدث اعداد را با استفاده از فلوچارت پیاده کنیم. همچنین در این آموزش، نحوه ی استفاده از اکتیویتی FlowDecision را فراخواهید گرفت.

اکتیویتی TryCatch


اکتیویتی TryCatch

در این قسمت از آموزش Workflow، قصد داریم با استفاده از اکتیویتی TryCatch یک Workflow از نوع Sequence ایجاد کنیم. ما می خواهیم یک خطای "تقسیم بر صفر" بصورت عمدی ایجاد کنیم و نحوه ی مدیریت آنرا با استفاده از اکتیویتی TryCatch فرابگیریم.