به آموزشگاه بیاموز خوش آمدید!

سبد خرید (0)

فیلم آموزشی


4 Collectionها در Workflow

Collectionها در Workflow

در برنامه هاي گردش کار يا همان Workflowها براي ذخيره و بازيابي اشياء از کلاس هاي Collection استفاده مي کنيم. فضانام System.Collections دربردارنده ي کلاس هاي Collection اي مي باشد.

در اکثر برنامه هاي Workflow، ذخيره و بازيابي اشياء، امري بسيار ضروري است. در WF4 و WF4.5 اکتيويتي هاي Collection زيادي با کاربردهاي خاص وجود دارد که کار کردن با اشياء را براي ما بسيار ساده کرده اند. 

در ادامه با اکتيويتي هاي زير آشنا خواهيم شد:

  • اکتيويتي AddToCollection
  • اکتيويتي ClearCollection
  • اکتيويتي RemoveFromCollection
  • اکتيويتي ExistsInCollection
چاپ آیتم های Collection

چاپ آیتم های Collection

چاپ آیتم های Collection

در این قسمت از آموزش Workflow، یک اکتیویتی سفارشی ایجاد خواهیم کرد و با استفاده از آن تمام آیتم های Collection را در کنسول چاپ خواهیم کرد.

بازدیدها 1983
|
نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق
حذف آیتم های Collection

حذف آیتم های Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی ClearCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی ClearCollection برای حذف آیتم های شیء Collection را آموزش خواهیم داد. اما قبل از اینکه مطالعه ی این مطلب را شروع کنید، مطمئن شوید که مطلب قبلی یعنی "چاپ آیتم های Collection" را بصورت کامل انجام داده اید.

بازدیدها 1923
|
نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق
اضافه کردن آیتم های Collection

اضافه کردن آیتم های Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی AddToCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی AddToCollection را آموزش خواهیم داد. اما قبل از اینکه مطالعه ی این مطلب را شروع کنید، مطمئن شوید که مطلب قبلی یعنی "چاپ آیتم های Collection" را بصورت کامل انجام داده اید.

بازدیدها 1847
|
نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق
حذف یک آیتم از Collection

حذف یک آیتم از Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی RemoveFromCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی RemoveFromCollection برای حذف یک آیتم خاص از شیء Collection را آموزش خواهیم داد.

بازدیدها 1833
|
نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق
بررسی وجود آیتم در Collection

بررسی وجود آیتم در Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی ExistsInCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی ExistsInCollection آموزش داده خواهد شد. با استفاده از این اکتیویتی می توان وجود یا عدم وجود یک آیتم مشخص را بررسی نمود.

بازدیدها 1835
|
نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق