سبد خرید (0)

تبلیغات

4 Collectionها در Workflow

Collectionها در Workflow

در برنامه هاي گردش کار يا همان Workflowها براي ذخيره و بازيابي اشياء از کلاس هاي Collection استفاده مي کنيم. فضانام System.Collections دربردارنده ي کلاس هاي Collection اي مي باشد.

در اکثر برنامه هاي Workflow، ذخيره و بازيابي اشياء، امري بسيار ضروري است. در WF4 و WF4.5 اکتيويتي هاي Collection زيادي با کاربردهاي خاص وجود دارد که کار کردن با اشياء را براي ما بسيار ساده کرده اند. 

در ادامه با اکتيويتي هاي زير آشنا خواهيم شد:

  • اکتيويتي AddToCollection
  • اکتيويتي ClearCollection
  • اکتيويتي RemoveFromCollection
  • اکتيويتي ExistsInCollection
اضافه کردن آیتم های Collection


اضافه کردن آیتم های Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی AddToCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی AddToCollection را آموزش خواهیم داد. اما قبل از اینکه مطالعه ی این مطلب را شروع کنید، مطمئن شوید که مطلب قبلی یعنی "چاپ آیتم های Collection" را بصورت کامل انجام داده اید.

حذف آیتم های Collection


حذف آیتم های Collection

نحوه ی استفاده از اکتیویتی ClearCollection 

در این قسمت از آموزش Workflow، نحوه کار کردن با اکتیویتی ClearCollection برای حذف آیتم های شیء Collection را آموزش خواهیم داد. اما قبل از اینکه مطالعه ی این مطلب را شروع کنید، مطمئن شوید که مطلب قبلی یعنی "چاپ آیتم های Collection" را بصورت کامل انجام داده اید.

عیــدانه بیاموز