سبد (0)

تبدیل پیشوندهای اندازه گیری

گاهی اوقات نیاز داریم یک کمیت را از یک پیشوند اندازه گیری به یک پیشوند دیگر تبدیل کنیم؛ بعنوان مثال ممکن است بخواهیم کمیتی را از میلی آمپر(mA) به میکروآمپر تبدیل کنیم. به منظور تبدیل یک پیشوند به پیشوندی دیگر، باید نقطه ی اعشار را به تعداد مناسب، به سمت چپ یا راست ببریم، تا تبدیل مورد نظر صورت بگیرد. 

 پس از مطالعه ی این بخش، شما قادر خواهید بود تا:

  • یک کمیت را از یک پیشوند اندازه گیری به یک پیشوند دیگر تبدیل کنید.
  • پیشوندهای میلی، میکرو، نانو و پیکو را به یکدیگر تبدیل کنید.
  • پیشوندهای کیلو و مگا را به یکدیگر تبدیل کنید.

به منظور تبدیل پیشوندهای اندازه گیری، می توان  از قواعد ساده ی زیر استفاده نمود:

1. هنگام تبدیل یک واحد بزرگتر به یک واحد کوچکتر، نقطه ی اعشار را به سمت راست ببرید. 

2. هنگام تبدیل یک واحد کوچکتر به یک واحد بزرگتر، نقطه ی اعشار را به سمت چپ ببرید.

3. اختلاف توان واحدها را به دست بیاورید تا متوجه شوید که چقدر باید نقطه ی اعشار را به سمت چپ یا راست ببرید. 

 بعنوان مثال، اگر بخواهیم میلی آمپر(\(mA\)) را به میکروآمپر(\(\mu A\)) تبدیل کنیم، باید نقطه ی اعشار را سه واحد به سمت راست ببریم؛ زیرا اختلاف توان این دو واحد برابر با 3 است(زیرا mA برابر است با \({ 10 }^{ -3 }A\) و \(\mu A\) برابر است با \({ 10 }^{ -6 }A\)). به مثال های زیر توجه کنید:

مثال13

مقدار 0.15 میلی آمپر(0.15mA) را به واحد میکروآمپر(\(\mu A\)) تبدیل کنید.

راه حل: نقطه ی اعشار را سه رقم به سمت راست ببرید.

\(0.15mA=0.15\times { 10 }^{ -3 }A=150\times { 10 }^{ -6 }A=150\mu A\)


مسأله: مقدار 1mA را به میکروآمپر تبدیل کنید. 

مثال 14

مقدار 4500 میکروولت(\(4500\mu V\)) را به میلی ولت(\(mV\)) تبدیل کنید. 

 راه حل: نقطه ی اعشار را سه واحد به سمت چپ ببرید.

\(4500\mu V = 4500\times 10^{-6} V = 4.5\times 10^{-3} V = 4.5mV\)

 


مساله: مقدار \(1000\mu V\) را به میلی ولت تبدیل کنید.  

مثال 15

مقدار 5000 نانو آمپر(\(5000nA\)) را به میکرو آمپر(\(\mu A\)) تبدیل کنید. 

راه حل: نقطه ی اعشار را سه واحد به سمت چپ ببرید.

\(5000nA = 5000\times 10^{-9} A = 5\times 10^{-6} A = 5\mu A\)


مساله:  مقدار \(893nA\) را به میکرو آمپر تبدیل کنید. 

مثال 16

مقدار 47,000 پیکو فاراد(\(47,000pF\)) را به میکرو فاراد(\(\mu F\)) تبدیل کنید. 

 راه حل: نقطه ی اعشار را 6 واحد به سمت چپ ببرید. 

 \(47,000pF = 47,000\times 10^{-12}F = 0.047 \times 10^{-6}F = 0.047\mu F\)


 مساله: مقدار \(10,000pF\) را به میکرو فاراد تبدیل کنید. 

مثال 17

مقدار 0.00022 میکرو فاراد(\(0.00022\mu F\)) را به پیکو فاراد(\(pF\)) تبدیل کنید.

راه حل: نقطه ی اعشار را 6 رقم به سمت راست ببرید. 

\(0.00022\mu F = 0.00022\times 10^{-6}F = 220\times 10^{-12}F = 220pF\)


مساله: مقدار \(0.0022\mu F\) را  به پیکوفاراد تبدیل کنید. 

مثال 18

1800 کیلو اهم(\(1800k\Omega\)) را به مگا اهم(\(M\Omega\)) تبدیل کنید. 

راه حل: نقطه ی اعشار را سه رقم به سمت چپ ببرید.

\(1800k\Omega = 1800\times 10^3 \Omega = 1.8\times 10^6 \Omega = 1.8M\Omega\)


مساله: مقدار  \(2.2k\Omega\) را به مگا اهم تبدیل کنید. 

 وقتی که می خواهیم دو کمیت، که پیشوند های اندازه گیری آنها متفاوت هستند را با یکدیگر جمع یا از یکدیگر تفریق کنیم، ابتدا باید کمیت یکی از آنها را به کمیت دیگری تبدیل کنیم و سپس آنها را جمع یا تفریق کنیم. یعنی باید کمیت ها را یکسان سازی کنیم. 

مثال 19

مقدار \(15mA\) و \(8000\mu A\) را با یکدیگر جمع کنید و حاصل را به صورت میلی آمپر بیان کنید. 

راه حل: مقدار \(8000\mu A\) تبدیل کنیدبه \(8mA\) سپس دو مقدار را با یکدیگر جمع کنید. 

\(15mA + 8000\mu A = 15mA + 8mA = 23mA\)


مساله: مقدار  \(2873mA\) و \(10,000\mu A\) را با یکدیگر جمع کنید. 


مسائل

1. مقدار \(0.01MV\) را به کیلو ولت(\(kV\)) تبدیل کنید. 

2. مقدار \(250,000pA\) را به میلی آمپر(\(mA\)) تبدیل کنید. 

3. مقدار \(0.05MW\) و  \(75kW\) را با یکدیگر جمع کنید و حاصل را به صورت kW تبدیل کنید. 

4. مقدار \(50mV\) و \(25,000\mu V\) را با یکدیگر جمع کنید و حاصل را به صورت mV بیان کنید. 

 

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان