سبد (0)

تابع ()array

تابع ()array در PHP

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array)

ایجاد یک آرایه ی اندیسی به نام cars$ و نسبت دادن سه عنصر به آن و سپس چاپ کردن یک متن که دربردارنده ی مقادیر آرایه است:

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

از تابع ()array برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود.

در php سه نوع آرایه وجود دارند:

آرایه های اندیسی: آرایه ها با اندیس های عددی هستند.

آرایه های انجمنی: آرایه هایی با کلید های نام گذاری شده هستند(به جای اندیس)

آرایه های چند بعدی: آرایه هایی هستند که دربر دارنده ی یک یا چند آرایه هستند.


نحوه نوشتن

نحوه نوشتن آرایه های اندیس دار:

array(value1,value2,value3,etc.);

نحوه نوشتن آرایه های انجمنی: 

array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.);
پارامترتوضیحات
keyیک کلید را مشخص می کند(عدد یا رشته)
valueمقدار مورد نظر را مشخص می کند

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:یک آرایه از پارامترها را برمی گرداند
ورژن PHP:4+
تغییرات:

 از php ورژن 5.4 به بعد، امکان استفاده از نحوه ی نوشتن آرایه های کوتاه فراهم شده است. که نحوه ی نوشتن به صورت : $cars=["BMV","Volvo"] را 

جایگزین نحوه ی نوشتن به صورت $cars=array("Volvo","BMW"); می کند.


مثال های بیشتر

مثال 1

ایجاد یک آرایه ی انجمنی به نام age$ :

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

امتحان کنید »

مثال 2

ایجاد یک حلقه بر روی تمام مقادیر یک آرایه ی اندیسی و چاپ کردن آنها:

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
$arrlength=count($cars);

for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
  {
  echo $cars[$x];
  echo "<br>";
  }
?>

امتحان کنید »

مثال 3

ایجاد یک حلقه بر روی تمام مقادیر آرایه های انجمنی و چاپ کردن آنها:

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");

foreach($age as $x=>$x_value)
  {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
  }
?>

امتحان کنید »

مثال 4

ایجاد یک آرایه ی چند بعدی:

<?php
// A two-dimensional array:
$cars=array
  (
  array("Volvo",100,96),
  array("BMW",60,59),
  array("Toyota",110,100)
  );
?>

امتحان کنید »
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان