تگ input-button در JavaScript

چاپ

شیء input button

شیء input button نماینده ی تگ <input> با ویژگی "type="button می باشد. 

دسترسی به شیء input button

شما می توانید به یک عنصر input با ویژگی "type="button با استفاده از دستور getElementById دسترسی داشته باشید. 

var x = document.getElementById("mybtn"); امتحان کنید

نکته: شما همچنین می توانید با جستجو در مجموعه عناصر یک فرم، به <"input type="button> دسترسی داشته باشید. 

ایجاد یک شیء input button

شما می توانید با استفاده از متد ()document.createElement یک عنصر input با ویژگی "type="button ایجاد کنید:

var x = document.createElement("input");
x.setattribute("type", "button"); امتحان کنید

خصوصیت های شیء input button

= خصوصیت اضافه شده در html5.
متدتوضیحات
autofocus

ست کرده یا برمی گرداند که آیا یک عنصر input button باید به طور اتوماتیک به هنگام لود شدن صفحه فوکس را دریافت کند یا نه. 

defaultvalue

مقدار پیش فرض یک input button را ست کرده یا برمی گرداند. 

disabled

ست کرده یا برمی گرداند که آیا یک input button غیرفعا است یا نه. 

form

یک ارجاع به فرمی که دربردارنده ی input button است را برمی گرداند. 

name

مقدار خصوصیت name از یک input button را ست کرده یا برمی گرداند. 

type

برمی گرداند که input button مورد نظر چه نوع عنصر فرمی است.

value

مقدار خصوصیت value از یک input button را ست کرده یا برمی گرداند. 

خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد

این شیء، خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد javascript را پشتیبانی می کند.


آموزش های مرتبط

آموزش اچ تی ام ال: html forms

مرجع تگ ها: html <input> tag

آموزش های مرتبط