سبد (0)

تبلیغات

آموزش html

 • اعلان <DOCTYPE!> در ابتدای صفحه، به مرورگر کمک می کند تا صفحه وب را به درستی نمایش دهد.


  اعلان <DOCTYPE!>

  Wiki

  روی وب، صفحات متفاوت زیادی وجود دارد. اگر مرورگر بداند که صفحه مورد نظر از چه نوعی است، می تواند به درستی آنرا نمایش دهد.

  همچنین نسخه های متفاوت زیادی از HTML وجود دارد، و اگر مرورگر نسخه دقیق HTML استفاده شده در صفحه را بداند، می تواند 100% درست آنرا نمایش دهد.

  <DOCTYPE!> یک تگ HTML نیست بلکه یک اعلان است و به مرورگر می گوید چه نسخه HTMLی در صفحه استفاده شده است.

  در این آموزش از HTML5 استفاده شده است.

  مثال (DOCTYPE چیست؟)

  یک سند HTML با یک اعلان که مشخص می کند، HTML5 در صفحه استفاده شده است:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Title of the document</title>
  </head>

  <body>
  The content of the document......
  </body>

  </html>

  نسخه های HTML 

  Wiki

  از اولین روزهای پیدایش وب، نسخه های زیادی از HTML وجود داشته است.

  نسخه سال
  HTML 1991
  HTML+ 1993
  HTML 2.0 1995
  HTML 3.2 1997
  HTML 4.01 1999
  XHTML 1.0 2000
  HTML5 2012
  XHTML5 2013

  اعلان های متداول

  Wiki

  HTML5

  <!DOCTYPE html>

  HTML 4.01

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

  XHTML 1.0

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  READ MORE
 • یک iframe برای نمایش صفحه وب، درون یک صفحه وب دیگر استفاده می شود.


  دستور اضافه کردن یک iframe

  <iframe src="/URL"></iframe>

  URL به مکان صفحه مجزای دیگری اشاره دارد.


  تنظیم عرض و طول iframe

  Wiki

  خصوصیت height و width برای تعیین طول و عرض یک iframe استفاده می شود.

  مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر حسب پیکسل بیان می شود اما می توان آنرا به درصد نیز بیان کرد. (مثل 80 %)

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>
  خودتان امتحان کنید »

  حذف Border یا خطوط حاشیه iframe

  Wiki

  خصوصیت frameborder مشخص می کند آیا حاشیه نمایش داده شود یا نه.

  با تنظیم آن به عدد صفر حاشیه برداشته می شود.

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" frameborder="0"></iframe>
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از iframe به عنوان مقصد یک لینک

  Wiki

  یک iframe می تواند به عنوان مقصد یک لینک استفاده شود.

  خصوصیت target در یک لینک باید به خصوصیت name در عنصر iframe اشاره کند.

  مثال (iframe چیست؟)

  <iframe src="/demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
  <p><a href="http://www.beyamooz.com" target="iframe_a">beyamooz.com</a></p>
  خودتان امتحان کنید »

  تگ iframe

  تگ توضیح
  <iframe>

  تعریف یک صفحه داخل صفحه جاری (frame)

  READ MORE
 • یک URL همان آدرس وب می باشد.

  Wiki

  یک URL می تواند ترکیبی از حروف باشد مثل beyamooz.com یا می تواند یک IP یا Internet Protocol باشد. بیشتر مردم هنگام گشت زنی در اینترنت از نام وب سایت استفاده می کنند زیرا به خاطر سپردن یک نام آسان تر است تا یک IP مثل 192.68.20.50.


  URL یا (Uniform Resource Locator)

  Wiki

  هنگامی که روی یک لینک در صفحه HTML کلیک می کنید، تگ <a> به آدرسی در شبکه جهانی وب اشاره می کند.

  یک URL یا (Uniform Resource Locator) برای فراخوانی یک سند (یا داده هایی دیگر) در اینترنت استفاده می شود.

  یک آدرس وب مثل http://beyamooz.com/index.php/design-page/html از الگوی زیر پیروی می کند:

  scheme://host.domain:port/path/filename

  توضیح

  Wiki

  • scheme:نوع سرویس اینترنتی را تعریف می کند. رایج ترین نوع http می باشد.
  • host: میزبان دامنه (domain host) را تعریف می کند. ( host پیش فرض برای http حروف www می باشد.)
  • domain: نام دامنه اینترنی را تعریف می کند. مثل w3school.com
  • port: در اینجا port number در host تعریف می شود. ( port number به طور پیش فرض برای http عدد 80 می باشد.)
  • path: یک مسیر را در سرور تعریف می کند. (اگر حذف شود، سند باید در فولدر اصلی وب سایتذخیره شده باشد.)
  • file name: نام یک سند یا منبع را تعریف می کند.

  Scheme های رایج

  Wiki

  در جدول زیر لیستی از Scheme های رایج ارائه شده است.

  Scheme مخفف در چه صفحاتی این  scheme استفاده می شود
  http

  HyperText Transfer Protocol

  (پروتکل انتقال ابر متن)

  صفحات وب به صورت معمول با http شروع می شوند. در اینجا اطلاعات رمزگذاری نمی شوند.

  https

  Secure HyperText Transfer Protocol

  (پروتکل انتقال ابر متن به صورت ایمن)

  تمام اطلاعات رمزگذاری شده اند و اطلاعات بصورت ایمن ارسال می شوند.

  ftp

  File Transfer Protocol
  (پروتکل انتقال فایل)

  برای دانلود و آپلود فایل ها در وب سایت استفاده می شود.

  file  

  فایلی روی کامپیوترتان

  READ MORE
 • CSS یا (Cascading Style Sheets) چگونگی نمایش عناصر HTML را مشخص می کند.

  Wiki


  به چگونگی نمایش متن ها نگاه کنید...!

  این متن قرمز است.

  رنگ این متن آبی است و نام فونت آن Times است.

  اندازه این متن 30 پیکسل است.

  خودتان امتحان کنید


  مثال - خودتان امتحان کنید

  استفاده از Styleها، داخل صفحه HTML
  چگونه Styleها را در قسمت <head> صفحه اضافه کنیم.

  لینکی که خط زیر ندارد
  چگونه یک لینک بدون خط زیر (underline) بسازیم.

  لینک به یک فایل CSS خارجی
  چگونه از تگ <link> برای اضافه کردن فایل CSS خارجی استفاده کنیم.


  تعیین شکل نمایش عناصر HTML با CSS

  Wiki

  CSSهمراه با HTML4 معرفی شد تا یک روش بهتری برای Style دهی عناصر HTML ایجاد کند.

  برای اعمال CSS بر روی تگهای HTML سه روش وجود دارد:

  • برگه های استایل خارجی یا External style sheet
  • برگه های استایل داخلی یا Internal style sheet
  • استایل درون تگی یا Inline style

  روش پیشنهادی، گزینه اول یعنی برگه های استایل خارجی است. 

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره CSS می توانید به لینک روبرو مراجعه نمایید: آموزش CSS


  استایل درون تگی - Inline Styles

  Wiki

  قرار دادن Styleها درون تگ HTML بسیاری از مزیت های CSS را با مخلوط کردن محتوا و چگونگی نمایش از بین می برد، از این روش به ندرت استفاده کنید.

  طریقه استفاده به این صورت است که باید Style مورد نظرمان را در تگ مربوطه بیاوریم، مثال زیر نشان می دهد که چگونه رنگ و margin-left تگ <p> را تغییر داده ایم:

  <p style="color:blue;margin-left:20px;">This is a paragraph.</p>

  مثال: تنظیم رنگ پس زمینه عناصر HTML

  خصوصیت background-color رنگ پس زمینه یک عنصر HTML را تنظیم می کند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body style="background-color:yellow;">
  <h2 style="background-color:red;">This is a heading</h2>
  <p style="background-color:green;">This is a paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیت background-color از خصوصیت قدیمی و منسوخ شده bgcolor ساخته شده است.

  خودتان امتحان کنید: تنظیم رنگ پس زمینه با استفاده از روش قدیمی


  مثال: تنظیم رنگ و اندازه و فونت عناصر HTML

  خصوصیات font-family , color , font-size به ترتیب اندازه، رنگ و فونت متن را تنظیم می کنند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body>
  <h1 style="font-family:verdana;">A heading</h1>
  <p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">A paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیات font-family , color , font-size از تگ قدیمی و منسوخ شده <font> ساخته شده اند.


  مثال: ترازبندی متن

  خصوصیت text-align در جهت محور X یک متن را ترازبندی می کند:

  مثال (استفاده از css در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>

  <body>
  <h1 style="text-align:center;">Center-aligned heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
  </body>

  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  خصوصیت text-align از تگ قدیمی و منسوخ شده <center> ساخته شده است.

  خودتان امتحان کنید: ترازبندی عنوان با استفاده از روش قدیمی


  برگه های استایل داخلی - Internal Style Sheet

  Wiki

  زمانی که یک فایل HTML با یک Style خاص و یکتا نسبت به بقیه صفحات قالب بندی شده باشد، باید از Style داخلی استفاده کرد.

  Styleهای داخلی در قسمت Head صفحه HTML و توسط تگ <style> مانند زیر معرفی می شوند.

  <head>
  <style type="text/css">
  body {background-color:yellow;}
  p {color:blue;}
  </style>
  </head>

  برگه های استایل خارجی - External Style Sheet

  Wiki

  زمانی که Styleها در چندین صفحه مختلف به کار برده می شوند، استفاده از Style خارجی ایده آل خواهد بود. اینکار شما را قادر می سازد تا فقط با تغییر یک فایل، ظاهر و یا طرح بندی تمام صفحات پروژه تان را تغییر دهید.

  هر صفحه HTML باید با استفاده از تگ <link> به فایل CSS خارجی متصل شود. تگ <link> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.

  <head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/mystyle.css" />
  </head>

  تگ های Style در HTML

  تگ توضیحات
  <style>

  برای تعریف اطلاعات طرح بندی یک سند html استفاده می شود. تگ <style> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.

  <link />

  هر صفحه HTML باید با استفاده از تگ <link> به فایل CSS خارجی متصل شود. تگ <link> باید در قسمت head صفحه قرار داده شود.


  تگ ها و خصوصیات منسوخ شده

  Wiki

  در HTML4 چندین تگ و خصوصیت برای Styleدهی استفاده می شود که این تگ ها در نسخه جدید HTMLپشتیبانی نمی شود.

  به همین منظور از استفاده عناصر و خصوصیات زیر اجتناب نمایید:

  • <font>
  • <center>
  • <strike>
  • color
  • bgcolor
  READ MORE
 • JavaScripts صفحات HTML را پویاتر و جذاب تر می سازد.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Insert a script
  نحوه وارد کردن یک script در یک سند HTML.

  Use of the <noscript> tag
  چاپ یک پیام مناسب برای مرورگرهایی که جاوا اسکریبت را پشتیبانی نمی کنند یا توسط کاربر غیر فعال شده است.


  عنصر script در HTML

  Wiki

  تگ <script> برای برنامه نویسی سمت کاربر استفاده می شود، مثل JavaScript.

  عنصر <script> به دو صورت استفاده می شود یا با نوشتن دستورات درون تگ script یا به صورت یک فایل script خارجی که با خصوصیت src مشخص می شود.

  ممکن است برای تگ <script> خصوصیت type را تنظیم کنیم ("text/javascript") توجه داشته باشید که نیاز به انجام این کار نیست، چون در تمام مرورگرها و در HTML5 زبان اسکریپت پیشفرض، JavaScript است.

  کاربردهای رایج برای JavaScript: دستکاری تصویر، اعتبار سنجی فرم و تغییرات محتوا بصورت پویا می باشد.

  script زیر عبارت Hello World را چاپ می کند:

  مثال (استفاده از javascripts در HTML)

  <script type="text/javascript">
  document.write("Hello World!")
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: برای یادگیری بیشتر در مورد JavaScript به خودآموز JS HOME مراجعه نمایید.


  عنصر noscript در HTML

  Wiki

  تگ <noscript> زمانی استفاده می شود که script ها در مرورگر غیر فعال شده یا مرورگری است که script سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند.

  عنصر <noscript> می تواند تمام عناصری را که شما می توانید در عنصر body در یک صفحه HTML پیدا کنید را شامل شود.

  محتوای عنصر <noscript> تنها زمانی نشان داده می شود که script پشتیبانی نشود یا در مرورگر کاربر غیر فعال باشد.

  مثال (استفاده از javascripts در HTML)

  <script type="text/javascript">
  document.write("Hello World!")
  </script>
  <noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>
  خودتان امتحان کنید »

  تگ های Script

  Wiki

  Tag Description
  <script>

  برای برنامه نویسی سمت کاربر استفاده می شود.

  <noscript>

  زمانی که script سمت کاربر پشتیبانی نشود متنی را به کاربر نشان می دهد.

  READ MORE
 • استفاده از نام رنگ ها در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود

  Wiki

  در HTML و CSS می توان از نام رنگ، برای مشخص کردن پس زمینه یک عنصر استفاده کرد.

  نام 147 رنگ همراه با مقدار HEX آنها در جدول زیر لیست شده است. (16 رنگ اصلی همراه با 130 رنگ ترکیبی)

  توجه: نام 16 رنگ اصلی شامل: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow

  مرتب شده براساس نام رنگ

  نام رنگ HEX رنگ
  AliceBlue #F0F8FF  
  AntiqueWhite #FAEBD7  
  Aqua #00FFFF  
  Aquamarine #7FFFD4  
  Azure #F0FFFF  
  Beige #F5F5DC  
  Bisque #FFE4C4  
  Black #000000  
  BlanchedAlmond #FFEBCD  
  Blue #0000FF  
  BlueViolet #8A2BE2  
  Brown #A52A2A  
  BurlyWood #DEB887  
  CadetBlue #5F9EA0  
  Chartreuse #7FFF00  
  Chocolate #D2691E  
  Coral #FF7F50  
  CornflowerBlue #6495ED  
  Cornsilk #FFF8DC  
  Crimson #DC143C  
  Cyan #00FFFF  
  DarkBlue #00008B  
  DarkCyan #008B8B  
  DarkGoldenRod #B8860B  
  DarkGray #A9A9A9  
  DarkGrey #A9A9A9  
  DarkGreen #006400  
  DarkKhaki #BDB76B  
  DarkMagenta #8B008B  
  DarkOliveGreen #556B2F  
  Darkorange #FF8C00  
  DarkOrchid #9932CC  
  DarkRed #8B0000  
  DarkSalmon #E9967A  
  DarkSeaGreen #8FBC8F  
  DarkSlateBlue #483D8B  
  DarkSlateGray #2F4F4F  
  DarkSlateGrey #2F4F4F  
  DarkTurquoise #00CED1  
  DarkViolet #9400D3  
  DeepPink #FF1493  
  DeepSkyBlue #00BFFF  
  DimGray #696969  
  DimGrey #696969  
  DodgerBlue #1E90FF  
  FireBrick #B22222  
  FloralWhite #FFFAF0  
  ForestGreen #228B22  
  Fuchsia #FF00FF  
  Gainsboro #DCDCDC  
  GhostWhite #F8F8FF  
  Gold #FFD700  
  GoldenRod #DAA520  
  Gray #808080  
  Grey #808080  
  Green #008000  
  GreenYellow #ADFF2F  
  HoneyDew #F0FFF0  
  HotPink #FF69B4  
  IndianRed #CD5C5C  
  Indigo #4B0082  
  Ivory #FFFFF0  
  Khaki #F0E68C  
  Lavender #E6E6FA  
  LavenderBlush #FFF0F5  
  LawnGreen #7CFC00  
  LemonChiffon #FFFACD  
  LightBlue #ADD8E6  
  LightCoral #F08080  
  LightCyan #E0FFFF  
  LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
  LightGray #D3D3D3  
  LightGrey #D3D3D3  
  LightGreen #90EE90  
  LightPink #FFB6C1  
  LightSalmon #FFA07A  
  LightSeaGreen #20B2AA  
  LightSkyBlue #87CEFA  
  LightSlateGray #778899  
  LightSlateGrey #778899  
  LightSteelBlue #B0C4DE  
  LightYellow #FFFFE0  
  Lime #00FF00  
  LimeGreen #32CD32  
  Linen #FAF0E6  
  Magenta #FF00FF  
  Maroon #800000  
  MediumAquaMarine #66CDAA  
  MediumBlue #0000CD  
  MediumOrchid #BA55D3  
  MediumPurple #9370D8  
  MediumSeaGreen #3CB371  
  MediumSlateBlue #7B68EE  
  MediumSpringGreen #00FA9A  
  MediumTurquoise #48D1CC  
  MediumVioletRed #C71585  
  MidnightBlue #191970  
  MintCream #F5FFFA  
  MistyRose #FFE4E1  
  Moccasin #FFE4B5  
  NavajoWhite #FFDEAD  
  Navy #000080  
  OldLace #FDF5E6  
  Olive #808000  
  OliveDrab #6B8E23  
  Orange #FFA500  
  OrangeRed #FF4500  
  Orchid #DA70D6  
  PaleGoldenRod #EEE8AA  
  PaleGreen #98FB98  
  PaleTurquoise #AFEEEE  
  PaleVioletRed #D87093  
  PapayaWhip #FFEFD5  
  PeachPuff #FFDAB9  
  Peru #CD853F  
  Pink #FFC0CB  
  Plum #DDA0DD  
  PowderBlue #B0E0E6  
  Purple #800080  
  Red #FF0000  
  RosyBrown #BC8F8F  
  RoyalBlue #4169E1  
  SaddleBrown #8B4513  
  Salmon #FA8072  
  SandyBrown #F4A460  
  SeaGreen #2E8B57  
  SeaShell #FFF5EE  
  Sienna #A0522D  
  Silver #C0C0C0  
  SkyBlue #87CEEB  
  SlateBlue #6A5ACD  
  SlateGray #708090  
  SlateGrey #708090  
  Snow #FFFAFA  
  SpringGreen #00FF7F  
  SteelBlue #4682B4  
  Tan #D2B48C  
  Teal #008080  
  Thistle #D8BFD8  
  Tomato #FF6347  
  Turquoise #40E0D0  
  Violet #EE82EE  
  Wheat #F5DEB3  
  White #FFFFFF  
  WhiteSmoke #F5F5F5  
  Yellow #FFFF00  
  YellowGreen #9ACD32  
  READ MORE
 • مثال (اعلان DOCTYPE در HTML)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Title of the document</title>
  </head>

  <body>
  The content of the document......
  </body>

  </html>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد اعلان DOCTYPE در HTML

  اعلان <DOCTYPE!> باید در اولین شروع کد نویسی یعنی قبل از تگ <HTML> قرار گیرد.

  <DOCTYPE!> یک تگ HTML نیست بلکه یک دستور راهنما برای مرورگرهای وب است تا نوع نسخه HTMLاستفاده شده را برای مرورگر مشخص کند.

  بدلیل اینکه HTML4.01 بر مبنای SGML است، اعلان <DOCTYPE!> آن به یک DTD اشاره می کند.. DTD قوانین مشخص برای زبان نشانه گذاری است به طوری که مرورگرها ارائه محتوا را به درستی انجام دهند.

  HTML5مبنی بر SGML نمی باشد بنابراین اشاره به یک DTD نیاز ندارد.

  نکته:همیشه <DOCTYPE!> را به صفحه HTML خود اضافه کنید تا مرورگر بداند چه نوع سندی را پیش رو دارد.


  پشتیبانی مرورگرها از اعلان DOCTYPE در HTML

  عنصر          
  <!DOCTYPE> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML4.01 سه اعلان مختلف <DOCTYPE> وجود دارد ولی در HTML5 فقط یکی وجود دارد.

  <!DOCTYPE html>

  نکته ها و ترفندها

  نکته:اعلان <DOCTYPE> حساس به حروف بزرگ و کوچک نیست.


  اعلان های  DOCTYPE

  HTML 5

  <!DOCTYPE html>

  HTML 4.01 اکید(Strict)

  این DTD شامل همه ی عناصر و ویژگی های HTML می باشد اما عناصر نمایشی (مانند تگ font) را در بر نمی گیرد. استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر نیست.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

  HTML 4.01 انتقالی(Transitional)

  این DTD شامل همه ی عناصر و ویژگی های HTML می باشد و همچنین عناصر نمایشی(مانند font) را نیز در بر می گیرد. استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر نیست.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

  HTML 4.01 فریم ها (Frameset)

  این DTD با HTML4.01 انتقالی یکسان است اما استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر است.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

  XHTML 1.0 اکید(Strict)

  این DTD شامل همه ی عناصر و ویژگی های HTML می باشد اما عناصر نمایشی (مانند font) را در بر نمی گیرد. استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر نیست. در XHTML تمام تگ ها و ویژگی ها باید با حروف کوچک و مانند XML نوشته شود.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

  XHTML 1.0 اتتقالی (Transitional)

  این DTD شامل همه ی عناصر و ویژگی های HTML می باشد اما عناصر نمایشی (مانند font) را در بر می گیرد. استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر نیست. در XHTML تمام تگ ها و ویژگی ها باید با حروف کوچک و مانند XML نوشته شود.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  XHTML 1.0 فریم ها( Frameset)

  این DTD با XHTML0.1 انتقالی یکسان است اما استفاده از FRAMSET (فریم) امکان پذیر است.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

  XHTML 1.1

  این DTD با XHTML0.1 اکید یکسان است. اما به شما امکان اضافه کردن ماژول را می دهد.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  READ MORE
 • در HTML5، عناصر SVG را می توان به طور مستقیم در صفحه HTML جاسازی کرد.


  SVG چیست؟

  • SVG مخفف کلمات Scalable Vector Graphics می باشد. (گرافیک برداری مقیاس پذیر)
  • SVG برای ایجاد گرافیک های برداری در صفحات وب بکار می رود.
  • SVG زبانی برای توصیف گرافیک 2 بعدی در XML است.
  • با Zoom روی گرافیک، کیفیت کاهش نمی یابد.
  • هر المان و خصوصیتی که در SVG دیده می شود، می تواند متحرک شود.
  • SVG یکی از توصیه های کنسرسیوم w3 می باشد.

  SVG نسخه 1.1 در ژانویه 2003 برای اولین بار توسط W3C توصیه شد. شرکت های Sun Adobe, Apple, IBM, Kodak ازجمله شرکت هایی بودند که بر روی این پروژه کار کرده اند.


  مزایای SVG

  مزایای SVG نسبت به سایر فرمت های عکس (مانند GIF و JPEG):

  • عکس های SVG را می توان با هر Editorی، ایجاد و یا ویرایش کرد.
  • حجم این فایل ها از فرمت های پیکسلی کم تر است.
  • این عکس ها قابلیت تغییر اندازه بدون از دست دادن کیفیت را دارند.
  • متون نوشته شده در این عکس ها بصورت TEXT بوده و قابل انتخاب و جستجو می باشد.
  • فایل های SVG کاملا XML هستند.

  پشتیبانی مرورگرها

  Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

  مرورگرهای Internet Explorer 9+, Firefox, Opera, Chrome, Safari عنصر <svg> را پشتیبانی می کنند.


  قراردادن SVG مستقیماً در صفحات HTML

  در HTML5، عناصر SVG را می توان به طور مستقیم در صفحه HTMLجاسازی کرد:

  مثال (ایجاد گرافیک های برداری در HTML5)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="190">
    <polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180"
    style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;">
  </svg>

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  تفاوت های بین SVG و Canvas

  SVG زبانی برای توصیف گرافیک دو بعدی در XML است.

  عنصر <canvas> در HTML5 از طریق اسکریبت نویسی (معمولاً JavaScript) برای رسم اشکال در یک صفحه وب استفاده می کند.

  XML بودن فایل های SVG این امکان را فراهم می سازد، که دسترسی به عناصر موجود در فایل SVG با توجه به مدل DOM امکان پذیر باشد. همچنین می توانید رویدادهای مختلف JavaScript را به هر عنصری اضافه نمایید.

  در SVG، با هر شکل، مانند یک Object برخورد می شود. اگر ویژگی های Object تغییر کند، مرورگر می تواند به طور خودکار دوباره شکل را بازسازی کند.
  در Canvas، با اشکال، پیکسل به پیکسل برخورد می شود و هنگامی که شکل رسم شد، دیگر در مرورگر قابل دسترس نیست. اگر نیاز است که موقعیت آن عوض شود، باید کل شکل، دوباره ترسیم شود.


  مقایسه Canvas و SVG

  جدول زیر مهمترین تفاوت های Canvas و SVG را نشان می دهد:

  Canvas SVG
  • وابسته به Resolution است.
  • رویدادها را پشتیبانی نمی کند.
  • قابلیت rendering متن، ضعیف است.
  • می توان تصویر نهایی را با فرمت jpg. یا png. ذخیره کرد.
  • برای ساخت بازی، مناسب است.
  • مستقل از Resolution عمل می کند.
  • رویدادها را پشتیبانی می کند.
  • برای برنامه هایی با نواحی rendering بزرگ (مانند نقشه های گوگل) مناسب است.
  •  در صورت پیچیدگی، سرعت rendering پایین است. (هر چیزی که از DOM استفاده کند بسیار کند خواهد بود)
  • برای ساخت بازی، مناسب نیست.
  READ MORE
 • پاراگراف ها، قسمت عمده ای از یک سند HTMLرا تشکیل می دهند.


  پاراگراف ها در HTML

  Wiki

  پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is another paragraph</p>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: مرورگرها به طور خودکار یک خط خالی را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کند.


  تگ پایان را فراموش نکنید

  Wiki

  اغلب مرورگرها حتی اگر تگ پایان را هم نگذاریم صفحه را به درستی نمایش می دهند.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is a paragraph
  <p>This is another paragraph
  خودتان امتحان کنید »

  مثال بالا در بیشتر مرورگرها عمل می کند، اما به آن اطمینانی نیست. فراموش کردن تگ پایان می تواند نتایج غیر منتظره یا خطاهایی را ایجاد کند.

  تذکر: نسخه های آینده HTML به شما اجازه نمی دهد که تگ پایان را فراموش کنید.


  رفتن به خط جدید در HTML

  Wiki

  از تگ </ br> برای رفتن به خط جدید بدون اینکه پاراگراف جدیدی را شروع کنیم استفاده می شود.

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>This is<br />a para<br />graph with line breaks</p>
  خودتان امتحان کنید »

  عنصر </ br> یک عنصر تهی در HTML است. این عنصر دارای تگ پایان نیست.


  <br> یا </ br>

  Wiki

  در XHTML و XML عناصر بدون تگ پایان(تگ بسته) مجاز نمی باشند.

  اگر چه <br>در تمام مرورگرها کار می کند، اما نوشتن </ br> در برنامه های XHTML و XML بهتر عمل می کند.


   خروجی HTML - نکات مفید

  Wiki

  شما نمی توانید مطمئن شوید که کدهای HTML چگونه نمایش داده خواهد شد. صفحات نمایش بزرگ یا کوچک و تغییر اندازه پنجره ها نتایج متفاوتی را به همراه دارد.

  هنگام نوشتن کدهای HTML، نباید انتظار داشته باشید که فاصله ها یا خط های اضافه در کدهای HTML در خروجی مرورگر نیز فاصله یا خط اضافه دیده شوند.

  یک مرورگر فاصله ها و خط های اضافی را هنگام نمایش صفحه بر می دارد. هر تعداد خط به عنوان یک خط و هر تعداد فاصله به عنوان یک فاصله حساب می شوند.

  خودتان امتحان کنید

  (این مثال بعضی از مشکلات فرمت دهی را در HTML نشان می دهد.)


  مشکل نمایش اشعار در مرورگر

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>شعر زیر، در مرورگر پشت سرهم و در یک خط نمایش داده خواهد شد</p>

  <p>

    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.

  </p>

  خودتان امتحان کنید »

  عنصر <pre> در HTML

  با استفاده از عنصر <pre> می توانید فاصله ها و خط های اضافی داخل متن را به همان صورت در مرورگر نمایش دهید:

  مثال (پاراگراف ها در HTML)

  <p>فاصله و خط های اضافی در شعر زیر به همان صورت نمایش داده خواهد شد</p>

  <pre>
   
    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.

  </pre>

  خودتان امتحان کنید »

  مثال - خودتان امتحان کنید

  HTML paragraphs
  چگونه پاراگراف ها در مرورگر نشان داده می شود.

  Line breaks
  رفتن به خط جدید در سندهای HTML.

  Poem problems
  بعضی مشکلات در فرمت دهی در HTML.

  More paragraphs
  رفتارهای پیش فرض در پاراگراف ها.


  منبع تگ های HTML

  منبع تگ های HTML حاوی اطلاعات اضافی در مورد عناصر HTML و خصوصیت های آن ها می باشد.

  تگ توضیح
  <p> یک پاراگراف را تعریف می کند.
  <br /> خط جدیدی را وارد می کند.
  READ MORE
 • HTML5 برای پخش صدا،  استانداردی را به وجود آورده است.


  پخش صدا در وب

  تا به حال، هرگز استانداردی برای پخش فایل های صوتی در صفحات وب وجود نداشته است.

  امروزه، فایل های صوتی عموماً از طریق یک پلاگین مثل Flash نشان داده می شوند. هر چند همه مرورگرها، پلاگین های مشابهی ندارند.

  HTML5 روش استانداردی را برای پخش فایل های صوتی با استفاده از عنصر <audio> فراهم کرده است.


  پشتیبانی مرورگرها

  Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

  مرورگرهای Internet Explorer 9+, Firefox, Opera, Chrome, Safari عنصر <audio> را پشتیبانی می کنند.

  توجه: Internet Explorer 8 و نسخه های قدیمی تر آن، عنصر <audio> را پشتیبانی نمی کنند.


  عنصر <audio> چگونه کار می کند؟

  برای پخش یک فایل صوتی در HTML5 تمام آن چیزی که نیاز دارید این چند خط کد زیر است:

  مثال (پخص صدا در HTML5)

  <audio controls>
    <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio element.
  </audio>
  خودتان امتحان کنید »

  ویژگی controls برای افزودن کنترل های play ،pause و صدا می باشد.

   در صورتی که مرورگر از عنصر <audio> پشتیبانی نمی کند باید بین دو تگ <audio> و <audio/> جمله ای مناسب مانند زیر قرار داده شود:

  Your browser does not support the audio tag.

  تگ <audio> به شما اجازه می دهد که چند تگ <source> داشته باشید. تگ های <source> می تواند به فایل های صوتی مختلفی لینک شوند. مرورگر اولین فرمتی که قابلیت پخش آن را داشته باشد، برای کاربر پخش می کند.

  مثال بالا از یک فایل Ogg استفاده کرده است و در مرورگرهای Firefox, Opera, Chrome کار می کند. برای اینکه فایل صوتی در IE و Safari و نسخه های قبلی Chrome نیز پخش شود، باید از فابل های MP3 استفاده کنید. 

  تمام خصوصیت های تگ <audio>

  Autoplay: در صورت وجود فایل صوتی به محض آماده شدن پخش می شود. مقداری که می گیرد: autoplay

  Controls: دکمه های مختلف مثل play و... را اضافه می کند. مقداری که می گیرد: controls

  Loop: در صورت اتمام فایل صوتی دوباره از اول شروع به پخش می کند. مقداری که می گیرد: loop

  Preload: کاری می کند که صدا در هنگام لود شدن صفحه، آماده پخش شود. مقداری که می گیرد: perload

  Src: آدرس فایلی است که باید پخش شود. مقداری که می گیرد: یک url 


  فرمت های صدا و پشتیبانی مرورگرها

  در حال حاضر 3 فرمت تحت پشتیبانی عنصر <audio> قرار دارد.

  • MP3
  • Wav
  • Ogg
   
  Browser MP3 Wav Ogg
  Internet Explorer 9+ YES NO NO
  Chrome 6+ YES YES YES
  Firefox 3.6+ NO YES YES
  Safari 5+ YES YES NO
  Opera 10+ NO YES YES

  MIME Types for Audio Formats

  Format MIME-type
  MP3 audio/mpeg
  Ogg audio/ogg
  Wav audio/wav
  READ MORE
 • مثال (تصاویر در HTML)

  Norwegian Mountain TripPulpit Rock

  خودتان امتحان کنید »

  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Insert images
  نحوه درج تصویر در سند HTML.

  Insert images from different locations
  نحوه درج تصویر از پوشه ای دیگر یا از سروری دیگر.

  (شما می توانید مثال های بیشتری را در پایین این صفحه مشاهده کنید.)


  تگ <img> و خصوصیت Src

  Wiki

  در HTML، تصاویر به وسیله تگ <img> تعریف می شوند.

  تگ <img> خالی می باشد(یک عنصر تهی می باشد)، به این معنی که این تگ تنها حاوی خصوصیت ها می شود و تگ بسته ای ندارد.

  برای نمایش تصویر در صفحه وب، به خصوصیت src نیاز دارید. src مخفف کلمه source می باشد. مقدار این خصوصیت آدرس URL تصویری است که می خواهید نمایش داده شود. 

  فرم نوشتاری تگ img

  <img src="/url" alt="some_text"/>

  URL اشاره دارد به مکانی که تصویر در آن ذخیره شده است. یک تصویر با نام boat.gif، در پوشه images در سایت beyamooz.com واقع شده که دارای URl به این صورت http://beyamooz.com/images/boat.gif می باشد.

  مرورگر تصویری را که در تگ <img> وجود دارد را نشان می دهد. اگر شما تگ تصویر را بین دو پاراگراف قرار دهید، مرورگر ابتدا پاراگراف اول را نشان می دهد، سپس عکس و بعد از آن پاراگراف دوم را می آورد.


  خصوصیت ALT

  Wiki

  خصوصیت alt یک alternate text یا "متن جایگزین" را برای یک تصویر مشخص می کند، که اگر عکس نمایش داده نشود آن متن نمایش داده می شود.

  ذکر خصوصیت alt الزامی است و بدون آن صفحه وب، استاندارد نخواهد بود.

  <img src="/boat.gif" alt="Big Boat" />

  اگر کاربری به دلایلی (مثل کند بودن اتصال، خطایی در خصوصیت scr رخ دهد یا اگر کاربر از یک screen reader استفاده کند) نتواند عکس را مشاهده کند، خصوصیت alt اطلاعاتی در مورد عکس ارائه می دهد.


  تنظیم طول و عرض یک عکس

  Wiki

  خصوصیت height و width برای مشخص کردن طول و عرض یک عکس استفاده می شود.

  مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر اساس پیکسل مشخص می شوند.

  <img src="/pulpit.jpg" alt="Pulpit rock" width="304" height="228" />

  نکته: این کار خوبی است که خصوصیت عرض و طول یک عکس را مشخص کنید. اگر این خصوصیت ها تنظیم شوند، زمانی که صفحه در حال لود شدن است، مکان مورد نیاز برای عکس در بین دیگر عناصر صفحه رزرو شده است. بنابراین طرح صفحه در حال لود با طرح کاملاً لود شده ی صفحه، تفاوتی نخواهد داشت. اما اگر این خصوصیات را تنظیم نکنید، مرورگر نمی تواند اندازه عکس را تشخیص دهد و اگر تصویری در بین متن باشد. جای آن تا لود کامل تصویر خالی خواهد ماند.


  نکات اساسی و مفید

  Wiki

  نکته: اگر یک فایل HTML حاوی ده تصویر باشد، یازده فایل (شامل 10 فایل تصویر و فایل HTML صفحه) برای نمایش صحیح صفحه نیاز می باشد. بارگذاری تصاویر زمان بر است، بنابراین پیشنهاد ما این است که: از تصاویر، با دقت استفاده کنید.

  نکته: هنگامی که یک صفحه وب بارگذاری می شود، این مرورگر است که در آن لحظه، تصویر را از سرور دریافت می کند و آن را در صفحه درج می کند. بنابراین، مطمئن شوید که تصاویر به طور دقیق در همان نقطه نسبت به صفحه وب قرار گرفته باشند، در غیر این صورت کاربر عکس را نمی بیند و به جای آن یک آیکن با علامت ضربدر می بیند که نشان دهنده آن است که عکسی برای نمایش پیدا نشده است.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Aligning images
  نحوه تراز کردن تصویر در یک متن.

  Let the image float
  چگونه اجازه دهیم یک تصویر در سمت چپ یا راست یک پارگراف قرار گیرد.

  Make a hyperlink of an image
  چگونه از یک تصویر به عنوان لینک استفاده کنیم.

  Create an image map
  چگونه یک image map با ناحیه بندی متفاوت ایجاد کنیم که با کلیک روی هر ناحیه یک لینک اجرا شود.


  تگ های تصویر

  Tag Description
  <img />

  تعریف یک تصویر

  <map>

  تعریف یک image map

  <area />

  تعریف ناحیه ای به صورت لینک در یک image-map

  READ MORE
 • مثال (تگ abbr در HTML)

  استفاده از تگ <abbr> به شرح زیر:

  The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ abbr در HTML

  تگ <abbr> مخفف عبارات یا کلمه ای که از حروف اول کلمات دیگر ترکیب شده  را نشان می دهد، مانند "WWW" یا "NATO".

  شما توسط تگ <abbr> (مخفف) می توانید اطلاعات مفیدی را به مرورگرها، موتور جستجو، سیستم ترجمه و هجی کننده ها ارائه دهید.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ abbr در HTML

  عنصر          
  <abbr> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: از title می توان استفاده کرد و عبارت کامل آن مخفف را در حالتی که موس روی آن قرار می گیرد نشان داد. (title یکی از ویژگی های عمومی تگ abbr در HTML است)


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  ویژگی های عمومی تگ abbr در HTML

  تگ <abbr> از تمام ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ abbr در HTML

  تگ  <abbr> از تمام رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ acronym در HTML)

  مخفف مشخص شده مطابق زیر:

  Can I get this <acronym title="as soon as possible">ASAP</acronym>?

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ acronym در HTML

  تگ <acronym> در HTML5پشتیبانی نمی شود شما می توانید از تگ <abbr> استفاده  کنید.

  تگ <acronym> مخفف یک عبارت را نشان می دهد.

  این مخفف ها می توانند طوری بیان شوندکه به نظر می رسد از اول خودشان یک کلمه بوده اند مانندNATO، NASA، ASAP و GUI.

  شما می توانید با علامت گذاری مخفف یک عبارت، اطلاعات مفیدی به مرورگرها، سیستم های مترجم، موتور های جستجو و هجی کننده ها ارائه دهید.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ acronym در HTML

  عنصر          
  <acronym> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته:از title می توان استفاده کرد و عبارت کامل آن مخفف را در حالتی که موس روی آن قرار می گیرد نشان داد.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <acronym> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

  READ MORE
 • مثال (تگ address در HTML)

  <address>
  Written by <a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">Jon Doe</a>.<br>
  Visit us at:<br>
  مثال.com<br>
  Box 564, Disneyland<br>
  USA
  </address>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ address در HTML

  تگ <address> اطلاعات مربوط به تماس نویسنده یا صاحب یک سند یا مقاله را نشان می دهد.

  اگر تگ <address> در داخل تگ <body> قرار گیرد، اطلاعات مربوط به تماس آن سند را نشان می دهد.

  اگر تگ <address> در داخل تگ <article> قرار گیرد، اطلاعات مربوط به تماس آن مقاله را نشان می دهد.

  متن داخل تگ <address> معمولا به صورت italic (مورب) نمایش داده می شود و اکثر مرورگر ها به ابتدا و انتهای عنصر آدرس یک خط فاصله اضافه می کنند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ address در HTML

  عنصر          
  <address> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: تگ <address> نباید برای آدرس پستی  استفاده شود، مگر این که  بخشی از اطلاعات مربوط به تماس باشد.

  نکته: تگ <address> معمولا در کنار سایر اطلاعات در بخش <footer> قرار می گیرد.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML4.01 تگ <address> برای تگ <article> پشتیبانی نمی شود،در نتیجه محتویات آن به عنوان اطلاعات مربوط به تماس با نویسنده یا صاحب آن سند شناخته می شود.


  ویژگی های عمومی تگ address در HTML

  تگ <address> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ address در HTML

  تگ <address> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ article در HTML)

  <article>
    <h1>Google Chrome</h1>
    <p>Google Chrome is a free, open-source web browser developed by Google,
    released in 2008.</p>
  </article>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ article در HTML

  تگ <article> محتوایی مستقل و جامع را مشخص می کند.

  یک Article باید به تنهایی دارای معنا و مفهوم باشد و بتوان آن را مستقل از سایر اجزای سایت در مکان های مختلف ارائه داد.

  منابع بالقوه برای تگ <article> عبارتند از:

  •  متن پست ها در فروم ها
  • متن مطالب جدید در وبلاگ ها
  • متن خبری در سایت های خبری
  • کامنت ها و نظرات

  پشتیبانی مرورگرها از تگ article در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ  <article> در HTML5 جدید است.


  ویژگی های عمومی تگ article در HTML

  تگ <article> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ article در HTML

  تگ <article> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ aside در HTML)

  <p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p>

  <aside>
    <h4>Epcot Center</h4>
    <p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p>
  </aside>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ aside در HTML

  از تگ aside به دو صورت می توان استفاده نمود:

  1. استفاده از تگ aside بصورت تو در تو در دیگر تگ ها: بعنوان مثال اگر از تگ aside داخل تگ articl استفاده می کنید، محتوایی که برای تگ aside در نظر می گیرید باید با محتوای تگ article ارتباط معنایی داشته باشد.
  2. استفاده از تگ aside برای نمایش ستون های سمت راست و چپ: در این حالت هر محتوایی که لازم است در ستون سمت راست و چپ  قرار گیرد را می توان در تگ aside قرار داد. بعنوان مثال در سایت بیاموز، از ستون سمت راست برای نمایش لیست مطالب، تبلیغات و... استفاده شده است.

  پشتیبانی مرورگرها از تگ aside در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <aside> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <aside> یک تگ جدید در HTML5 است.


  نکته ها و ترفندها

  نکته: از تگ <aside> می توان به عنوان نوار کناری در یک مقاله استفاده کرد.


  ویژگی های عمومی تگ aside در HTML

  تگ <aside> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ aside در HTML

  تگ <aside> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ audio در HTML)

  پخش صدا:

  <audio controls>
    <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Your browser does not support the audio tag.
  </audio>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ audio در HTML

  تگ <audio> تعیین صوت، مانند موسیقی یا دیگر جریان های صوتی را مشخص می کند.

  در حال حاضر سه نوع فرمت صوتی در تگ <audio> پشتیبانی می شود که عبارتند از: MP3 ،Wav و Ogg:

  Browser MP3 Wav Ogg
  Internet Explorer YES NO NO
  Chrome YES YES YES
  Firefox NO
  Update: Firefox 21 running on Windows 7, Windows 8, Windows Vista, and Android now supports MP3
  YES YES
  Safari YES YES NO
  Opera NO YES YES

  انواع MIME برای فرمت های صوتی:

  Format MIME-type
  MP3 audio/mpeg
  Ogg audio/ogg
  Wav audio/wav

  پشتیبانی مرورگرها از تگ audio در HTML

  اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <audio> در HTML5 جدید است.


  نکته ها و ترفندها

  نکته: هر نوشته ای که بین <audio> و <audio/> قرار گیرد، در مرورگر هایی که این تگ را پشتیبانی نمی کنند نمایش داده خواهد شد.


  خصوصیت ها

  جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  autoplay autoplay مشخص می کند که فایل صوتی مورد نظر به محض آماده شدن اجرا شود.
  controls controls مشخص می کند که کنترل های صوتی نمایش داده شوند. (مانند دکمه play ،pause و غیره)
  loop loop مشخص می کند که فایل صوتی هر بار پس از اتمام، دوباره اجرا شود.
  muted muted مشخص می کند که خروجی صدا خاموش باشد.
  preload auto
  metadata
  none
  مشخص می کند که فایل صوتی در صورت نیاز چگونه بارگذاری شود.
  src URL URL مربوط به فایل صوتی را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ audio در HTML

  تگ <audio> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ audio در HTML

  تگ <audio> از-رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

   آموزش HTML-پخش صدا

  آموزش HTML-پخش ویدئو

  READ MORE
 • مثال (تگ base در HTML)

  مشخص کردن یک URL پیش فرض برای تمام لینک های موجود در صفحه:

  <head>
  <base href="http://www.beyamooz.com/images/" target="_blank">
  </head>

  <body>
  <img src="/beyamooz_logo.png" width="24" height="39" alt="Stickman">
  <a href="http://www.beyamooz.com">beyamopz</a>
  </body>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد

  تگ <base> برای تمام URL های نسبی موجود در سند، یک URL هدف و پایه تعیین می کند.

  در هرسند حد اکثر یک <base> می تواند وجود داشته باشد و این تگ باید در <head> قرار گیرد.


  پشتیبانی مرورگرها

  عنصر          
  <base> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: تگ <base> را به عنوان اولین عنصر در <head> قرار دهید تا سایر اجزای موجود در این بخش از اطلاعات <base> استفاده کنند.

  نکته: برای تگ <base> باید از صفت href یا target و یا هر دو استفاده کنیم.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  تفاوت بین HTML و XHTML

  در HTML تگ <base> تگ پایانی ندارد.

  در XHTML تگ <base> باید با تگ پایانی خاتمه یابد.


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  href URL برای تمام URL های نسبی موجود در صفحه یک URL پایه مشخص می کند.
  target _blank
  _parent
  _self
  _top
  framename
  برای تمام لینک ها و فرم های موجود در صفحه یک target از قبل تعیین شده مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی and Events

  تگ <base> از ویژگی های عمومی  در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی

  تگ <base> از هیچ یک از رویدادهای عمومی پشتیبانی نمی کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ base در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ basefont در HTML)

  مشخص کردن text-color و font-size به طور پیش فرض برای متن در صفحه:

  <head>
  <basefont color="red" size="5">
  </head>

  <body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
  </body>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ basefont در HTML

  تگ <basefont> در HTML5 پشتیبانی نمی شود، می توانید از CSSاستفاده کنید.

  تگ <basefont> به طور پیش فرض رنگ، سایز و فونت را به تمام متون موجود در سند اختصاص می دهد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ basefont در HTML

  عنصر          
  <basefont> پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود

  نکته: تگ  <basefont> فقط در  Internet Explorer 9 و نسخه های قبل تر از آن را پشتیبانی می کند.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ  <basefont> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  خودتان امتحان کنید-مثال

  مثال CSS: نحوه ایجاد text-color از پیش تعیین شده  برای یک صفحه 

  مثال CSS: نحوه ایجاد font-family از پیش تعیین شده برای یک صفحه 

  مثال CSS: نحوه ایجاد font-size از پیش تعیین شده برای یک صفحه

  مطالعه بیشتر درباره ی: آموزش CSS-استایل دهی متن و آموزش CSS-استایل دهی فونت


  خصوصیت های اختیاری

  خصوصیت مقدار توضیحات
  color color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص کردن رنگ از پیش تعیین شده برای متن های موجود در سند
  face font_family در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص کردن یک فونت از پیش تعیین شده برای متن های موجود در سند
  size number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص کردن سایز از پیش تعیین شده برای متن های موجود در سند
  READ MORE
 • مثال (تگ bdi در HTML)

  نام های کاربری خارج از زبان اصلی صفحه:

  <ul>
  <li>User <bdi>hrefs</bdi>: 60 points</li>
  <li>User <bdi>jdoe</bdi>: 80 points</li>
  <li>User <bdi>إیان</bdi>: 90 points</li>
  </ul>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ bdi در HTML

   bdi مخفف Bi-Directiona Isolationl  یعنی جدا سازی دو جهته.

   تگ <bdi> برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه بوده و از لحاظ فرمت با آن فرق دارد استفاده می شود.

  این عنصر جهت تعبیه محتوایی که کاربر ایجاد می کند و جهت نوشتاری که زبان آن نامشخص است به کار می رود.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ bdi در HTML

   اعدادی که در جدول زیر مشخص شده، اولین نسخه ی مرورگرهایی است که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی می کنند.

  عنصر          
  <bdi> 16.0 پشتیبانی نمی شود 10.0 پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <bdi> یک تگ جدید در HTML5 است.


  ویژگی های عمومی تگ bdi در HTML

  تگ <bdi> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ bdi در HTML

  تگ <bdi> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ bdo در HTML)

  نمایش برعکس یک متن:

  <bdo dir="rtl">
  This text will go right-to-left.
  </bdo>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ bdo در HTML

  bdo سرنام واژگان Bi-Directional Override بحساب می آید.

  تگ <bdo> به منظور نادیده گرفتن جهت متن فعلی به کار می رود و در واقع متن را برعکس نشان می دهد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ bdo در HTML

  عنصر          
  <bdo> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  dir ltr
  rtl
  الزامی است و جهت متن موجود در داخل تگ <bdo> را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ bdo در HTML

  تگ <bdo> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ bdo در HTML

  تگ <bdo> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند .

  READ MORE
 • مثال (تگ big در HTML)

  متن بزرگتر از اندازه ی نرمال:

  <p><big>Bigger text</big></p>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ big در HTML

  تگ <big> در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای آن می توان از CSS استفاده کرد.

  تگ <big> قسمتی از متن را درشتر نشان می دهد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ big در HTML

  عنصر          
  <big> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ <big> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  خودتان امتحان کنید-مثال

  مثال CSS: مشخص کردنfont-sizes مختلف برای عناصر HTML

  مطالعه بیشتر درباره ی: آموزش CSS-استایل دهی فونت .

  READ MORE
 • مثال (تگ blockquote در HTML)

  بخشی که به عنوان نقل از منبع دیگر آورده شده:

  <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
  For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
  </blockquote>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ blockquote در HTML

  تگ <blockquote> تعیین کننده بخشی که به نقل از منبع دیگر آورده شده .

  مرورگرها معمولا عناصر تگ <blockquote> را برجسته نشان می دهند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ blockquote در HTML

  عنصر          
  <blockquote> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: برای نقل قول های کوتاه به صورت درون خطی از تگ <q> استفاده کنید.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML 4.01، تگ <blockquote> یک نقل قول طولانی را مشخص می کند.

  در HTML5، تگ <blockquote> بخشی که به نقل از منبع دیگری است را مشخص می کند.


  تفاوت بین HTML و XHTML

  نکته: برای معتبر ساختن تگ <blockquote>عناصر موجود در XHTML  لازم است درون این تگ یکی از المان هایی که به صورت بلوک نوشته می شوند را قرار دهیم. به عنوان مثال:

  <blockquote>
  <p>Here is a long quotation here is a long quotation.</p>
  </blockquote>


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  cite URL مرجع (منبع) نقل قول را مشخص می کند.

  ویژگی های عمومی تگ blockquote در HTML

  تگ <blockquote> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ blockquote در HTML

  تگ <blockquote> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ blockquote در JavaScript

  READ MORE
 • مثال (تگ body در HTML)

  یک مثال ساده با حداقل تگ های مورد نیاز:

  <html>
  <head>
  <title>Title of the document</title>
  </head>

  <body>
  The content of the document......
  </body>

  </html>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ body در HTML

  تگ <body> بدنه یک سند HTMLرا توصیف می کند.

  تگ <body> شامل تمام محتویات یک سند است. مانند:متن، عکس، لینک ها، جدول ها و... 


  پشتیبانی مرورگرها از تگ body در HTML

  عنصر          
  <body> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML5 تمام ویژگی های طرح (layout attributes) حذف شده است.


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  alink color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص کننده رنگ مربوط به یک لینک فعال در سند
  background URL در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص کننده یک تصویر پس زمینه برای سند
  bgcolor color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   
  مشخص کننده یک رنگ پس زمینه از سند
  link color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   
  مشخص کننده رنگ مربوط به لینک های موجود در سند
  text color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   
  مشخص کننده رنگ مربوط به متن های موجود در سند
  vlink color در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   
  مشخص کننده رنگ مربوط به لینک های مشاهده شده در سند

  ویژگی های عمومی تگ body در HTML

  تگ <body> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ body در HTML

  تگ <body> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-عناصر

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ body در JavaScript 

  READ MORE
 • مثال (تگ br در HTML)

  انتقال قسمتی از متن به خط بعدی:

  This text contains<br>a line break.

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ br در HTML

  تگ <br> یک خط جدید ایجاد می کند، و ادامه متن را به خط بعدی انتقال می دهد. 

  تگ <br> یک عنصر تهی در HTMLاست. این عنصر دارای تگ پایان نیست.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ br در HTML

  عنصر          
  <br> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: تگ <br> برای نوشتن آدرس و یا اشعار مفید است.

  توجه: از تگ <br> برای رفتن به خط جدید و بدون اینکه پاراگراف جدیدی را شروع کنیم استفاده می شود.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  تفاوت بین HTML و XHTML

  در HTML، تگ <br> تگ پایانی ندارد .

  در XHTML  تگ <br> باید با یک تگ پایانی مانند تگ </br> بسته شود.


  ویژگی های عمومی تگ br در HTML

  تگ <br> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ br در HTML

  تگ <br> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

   آموزش HTML-پاراگراف ها 

  READ MORE
 • مثال (تگ button در HTML)

  ایجاد یک دکمه قابل کلیک شدن:

  <button type="button">Click Me!</button>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ button در HTML

  تگ <button> یک دکمه  قابل کلیک کردن را به وجود می آورد.

  تفاوت دکمه ایجاد شده با تگ<button> و دکمه ایجاد شده با تگ <input> در این است که داخل تگ <button> می توان محتوایی شامل متن یا تصویر گذاشت.

  نکته: همیشه نوع ویژگی ها (attribute) عنصر را مشخص کنید، زیرا مرورگر های مختلف مقادیر مختلفی را به طور پیش فرض برای  عنصر <button> به کار می برند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ button در HTML

  عنصر          
  <button> بله بله بله بله بله

  نکته ها و ترفندها

  نکته: اگر در یک فرم HTML، از تگ <button> استفاده کنید، مرورگر های مختلف ممکن است مقادیر متفاوتی رو ارسال کنند، به همین دلیل در فرم ها از تگ <input> استفاده کنید.


  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

   HTML5  شامل ویژگی ها (attribute) جدیدی است از جمله:autofocus ،form ،formaction ،formenctypy ،formmethod formnovalidate و formtarget.


  خصوصیت ها

  = جدید در HTML5.

  خصوصیت مقدار توضیحات
  autofocus autofocus مشخص می کند یک button (دکمه) بطور خودکار در کانون توجه قرار می گیرد زمانی که صفحه load می شود.
  disabled disabled

   یک button (دکمه) غیر فعال را مشخص می کند.

  form form_id مشخص می کند که یک button متعلق به کدام فرم یا فرم ها می باشد.
  formaction URL مشخص کننده این است که هنگام ارسال یک فرم داده های مربوط به آن به کجا فرستاده شوند. (فقط برای نوع submit)
  formenctype application/x-www-form-urlencoded
  multipart/form-data
  text/plain
  مشخص کننده این است که داده های مربوط به فرم پیش از ارسال آن فرم چگونه رمزگذاری شود. (فقط برای نوع submit)
  formmethod get
  post
  مشخص کننده این است که داده های مربوط به یک فرم چگونه فرستاده شوند(با استفاده از کدام متد HTTP ). (فقط برای نوع submit)
  formnovalidate formnovalidate مشخص کننده این است که داده های یک فرم احتیاجی به سنجش اعتبار ندارند. (فقط برای نوع submit)
  formtarget _blank
  _self
  _parent
  _top
  framename
  مشخص کننده این است که پیغام کجا نمایش داده شود پس از اینکه فرم ارسال می شود. (فقط برای نوع submit)
  name name مشخص کننده یک نام برای button
  type button
  reset
  submit
  مشخص کننده نوع button
  value text مشخص کننده یک مقدار اولیه برای button

  ویژگی های عمومی تگ button در HTML

  تگ <button> از ویژگی های عمومی درHTML پشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ button در HTML

  تگ <button> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  مرجع اشیاء اچ تی ام ال: تگ button در JavaScript

  READ MORE
 • مثال (تگ caption در HTML)

  یک جدول با عنوان:

  <table>
    <caption>Monthly savings</caption>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
  </table>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ caption در HTML

  تگ <caption> برای جدول یک عنوان معرفی می کند.

  تگ <caption> باید بلافاصله بعد از تگ <table> قرار گیرد.

  نکته: شما می توانید برای هر جدول یک عنوان مشخص کنید.

  نکته: به طور پیش فرض عنوان جدول در وسط و بالای جدول قرار می گیرد. اگر چه با استفاده از خصوصیت text-align و خصوصیت caption-side در CSS می توان عنوان را در جای دیگر تراز کرد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ caption در HTML

  عنصر          
  <caption> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  صفت align در HTML5 حذف شده است.


  خصوصیت ها

  خصوصیت مقدار توضیحات
  align left
  right
  top
  bottom
  در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
   مشخص می کند که عنوان در کدام جهت تراز شود.

  ویژگی های عمومی تگ caption در HTML

  تگ <caption> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ caption در HTML

  تگ <caption>از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ center در HTML)

  تراز متن در مرکز صفحه HTML:

  <center>This text will be center-aligned.</center>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ center در HTML

  تگ <center> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.

  تگ <center> متن را در وسط صفحه تراز می کند.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ center در HTML

  عنصر          
  <center> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تگ<center> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.


  خودتان امتحان کنید-مثال

  مثال: Center-align text

  مطالعه بیشتر برای تراز کردن متن با استفاده از: آموزش CSS-استایل دهی متن 

  READ MORE
 • مثال (تگ cite در HTML)

  تعریف عنوان یک کار با تگ <cite>:

  <p><cite>The Scream</cite> by Edward Munch. Painted in 1893.</p>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ cite در HTML

  تگ <cite> عنوان یک کار را مشخص می کند (مثلا یک کتاب، آهنگ، فیلم، برنامه تلویزیونی، نقاشی، مجسمه سازی و...).

  نکته: نام و نام خانوادگی یک فرد نمی تواند عنوان یک کار باشد.


  پشتیبانی مرورگرها از تگ cite در HTML

  عنصر          
  <cite> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  در HTML5 تگ <cite> عنوان یک کار را مشخص می کند.

  در HTML 4.01 تگ <cite> یک نقل قول را مشخص می کند.


  ویژگی های عمومی تگ cite در HTML

  تگ <cite> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ cite در HTML

  تگ <cite> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

  READ MORE
 • مثال (تگ code در HTML)

  قالب متن در یک سند:

  <code>A piece of computer code</code>

  خودتان امتحان کنید »

  تعریف و کاربرد تگ code در HTML

  از تگ <code> برای نحوه نمایش عبارات و پاراگراف ها استفاده می شود. در واقع این تگ یک عبارات را بصورت یک قطعه کد کامپیوتری، نمایش می دهد.

  نکته: استفاده از این تگ توصیه نمی شود ولی برای رسیدن به نتایج بهتر می توانید با استفاده  از CSSبه استایل مورد نظرتان برسید.

  تمام تگ های عبارتی:

  Tag توضیحات
  <em> متن را به صورت emphasized نمایش می دهد 
  <strong> متن را به صورت strong  یا Bold شده و ضخیم نمایش می دهد
  <dfn> جهت تعریف definition term
  <code> متن را به صورت یک قطعه کد کامپیوتری نمایش می دهد
  <samp> متن را به صورت sample computer code (نمونه از یک کد کامپیوتری) نمایش می دهد
  <kbd> متن را به صورت keyboard (صفحه کلید) نمایش می دهد
  <var> یک متغیر تعریف می کند

  پشتیبانی مرورگرها از تگ code در HTML

  عنصر          
  <code> بله بله بله بله بله

  تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  تفاوتی وجود ندارد.


  ویژگی های عمومی تگ code در HTML

  تگ<code> از ویژگی های عمومی در HTMLپشتیبانی می کند.


  رویدادهای عمومی تگ code در HTML

  تگ <code> از رویدادهای عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


  آموزش های مرتبط

  آموزش HTML-فرمت دهی متن 

  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان