سبد (0)

تبلیغات

کلیه عملگرها در JavaScript

با استفاده از عملگرها در JavaScript می توانید مقادیر را به متغیرها انتساب دهید و یا آنها را مقایسه کنید. همچنین می توانید عملگرهای ریاضی را روی مقادیر اجرا نمایید.


عملگرهای ریاضی در JavaScript

عملگرهای ریاضی برای اجرای محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر به کار می رود.

جدول زیر، عملگرهای محاسباتی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5):

عملگر توضیحات مثال محتوای y محتوای x
+ جمع x = y + 2 y = 5 x = 7
- تفریق x = y - 2 y = 5 x = 3
* ضرب x = y * 2 y = 5 x = 10
/ تقسیم x = y / 2 y = 5 x = 2.5
% باقیمانده تقسیم x = y % 2 y = 5 x = 1
++ افزایش یک واحد x = ++y y = 6 x = 6
x = y++ y = 6 x = 5
-- کاهش یک واحد x = --y y = 4 x = 4
x = y-- y = 4 x = 5

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگرهای انتسابی در JavaScript

عملگرهای انتسابی، مقادیر را به متغیرها اختصاص می دهند.

جدول زیر، عملگرهای انتسابی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5 و x=10):

عملگر مثال Same As محتوای x
= x = y x = y x = 5
+= x += y x = x + y x = 15
-= x -= y x = x - y x = 5
*= x *= y x = x * y x = 50
/= x /= y x = x / y x = 2
%= x %= y x = x % y x = 0

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگرهای رشته ای در JavaScript

عملگرهای (+) و (=+) علاوه بر استفاده در محاسبات ریاضی برای جمع دو متغیر رشته ای و یا مقادیر متنی نیز بکار می روند.

جدول زیر، عملگرهای رشته ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض text1=Good و text2=Morning و ""=text3):

عملگر مثال متن 1 متن 2 متن 3
+ text3 = text1 + text2 "Good " "Morning" "Good Morning"
+= text1 += text2 "Good " "Morning" ""

عملگرهای مقایسه ای JavaScript

عملگرهای مقایسه ای در دستورات منطقی برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شوند.

جدول زیر، عملگرهای مقایسه ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=5):

عملگر توضیحات مقایسه نتیجه
== تساوی x == 8 false
x == 5 true
=== تساوی از نظر نوع و مقدار x === "5" false
x === 5 true
!= مخالف x != 8 true
!== مخالف از نظر نوع و مقدار x !== "5" true
x !== 5 false
> بزرگتر از x > 8 false
< کوچکتر از x < 8 true
>= بزرگتر و مساوی x >= 8 false
<= کوچکتر و مساوی x <= 8 true

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگر شرطی

با استفاده از عملگر شرطی (؟) می توانید یک مقدار را بر اساس یک شرط به یک متغیر انتساب دهید:

نحوه ی استفاده مثال
variablename = (condition) ? value1:value2 voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";

توضیح مثال: اگر مقدار متغیر age کوچکتر از 18 باشد متغیر voteable با مقدار "Too young" تنظیم می شود والا با "Old enough" تنظیم خواهد شد.


عملگرهای منطقی JavaScript

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شود.

جدول زیر، عملگرهای منطقی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=6 و y=3):

عملگر توضیحات مثال
&& and (x < 10 && y > 1) is true
|| or (x == 5 || y == 5) is false
! not !(x == y) is true

عملگرهای بیتی

این عملگرها بر روی بیت های یک متغییر، عملی را انجام میدهند و بیت ها را به نسبت عملگر برمی گردانند. اگر متغییرها رشته هستند بر روی کدهای ASCII آنها عمل می کند. توجه داشته باشید که عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت از سیستم 32 بیتی استفاده می کنند یعنی ابتدا عملوند به یک عدد 32 بیتی تبدیل می شود و سپس عملیات انجام می شود. 

عملگر توضیحات مثال تبدیل نتیجه معادل عددی
& AND x = 5 & 1 0101 & 0001 0001 1
| OR x = 5 | 1 0101 | 0001 0101 5
~ NOT x = ~ 5 ~0101 1010 6-
^ XOR x = 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100 4
<< Left shift x = 5 << 1 0101 << 1 1010 10
>> Right shift x = 5 >> 1 0101 >> 1 0010 2

توجه: در مثال های بالا، از سیستم 4 بیتی استفاده شده است اما همانطور که گفته شد در جاوااسکریبت از سیستم 32 بیتی استفاده می شود. همچنین اولین بیت از سمت چپ برای علامتگذاری عدد استفاده می شود. یعنی برای اعداد مثبت از 0 و برای اعداد منفی از 1 استفاده خواهد شد.

بنابراین برای مثال ردیف سوم، (x = ~ 5) بجای 10 مقدار 6- برگشت خواهد شد:

~00000000000000000000000000000101  return 11111111111111111111111111111010

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان