سبد خرید (0)

تبلیغات

اضافه کردن یک عنوان در متلب

هر نمودار باید یک عنوان داشته باشد تا نشان دهد که نمودار درباره ی چه چیزی است. برای اضافه کردن یک عنوان، باید از تابع ()title استفاده کنید. اما تابع ()title تمام انواع خصوصیات را می پذیرد، بنابراین می توانید عنوان را به هر شکلی که می خواهید ایجاد کنید. برای اینکه مشاهده کنید که این تابع چگونه کار می کند، عبارت 

title( Bar2Axes, 'Sample Plot','FontName', 'Times', 'FontSize', 22, 'Color', [.5, 0, .5],

'BackgroundColor',[1, 1, 1], 'EdgeColor', [0, 0, 0], 'LineWidth', 2, 'Margin', 4)

را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. خواهید دید که متلب، عنوان مورد نظر را مانند عکس 7.7 تغییر می دهد. 

آموزش متلب

آموزش متلب

 .

در زیر برخی از خصوصیاتی که در دستور بالا استفاده شد را توضیح می دهیم:

  • FontName: فونتی که می خواهیم برای متن ها استفاده کنیم را مشخص می کند. 
  • FontSize: اندازه ی فونت را مشخص می کند. 
  • color: رنگ متن عنوان را مشخص می کند. برای این خصوصیت باید یک رنگ RGB را مشخص کنید. 
  • BackgroundColor: رنگ پس زمینه ی عنوان را مشخص می کند. 
  • EdgeColor: رنگ خط های کناری عنوان را مشخص می کند. 
  • LineWidth: عرض خط کناری عنوان را مشخص می کند. 
  • Margin: یک فضای خالی را بین عنوان و خط دور آن ایجاد می کند.
Pin It

عیــدانه بیاموز