سبد خرید (0)

تبلیغات

تصمیم گیری در متلب

 در هنگام رانندگی، وقتی که به یک چهارراه می رسید، باید تصمیم بگیرید که آیا توقف کنید یا به حرکت خود ادامه دهید. در صورتی که چراغ قرمز باشد، شما توقف می کنید و اگر چراغ سبز شود شما از چهارراه عبور می کنید. عبارت "اگر شرط برقرا است آنگاه کاری را انجام بده" ساختاری است که مردم به طور متداول از آن استفاده می کنند. و ما گاهی اوقات به طور آگاهانه در مورد آن تفکر نمی کنیم. به دلیل اینکه ما بارها از تصمیم گیری استفاده کرده ایم، دیگر برایمان عادی شده و به طور آگاهانه در مورد آن تفکر نمی کنیم. 

یک کامپیوتر، برای تصمیم گیری، نیاز به راهنمایی دارد. کامپیوترها دارای ضمیر ناخودآگاه نیستند و بنابراین نیاز دارند تا هر تصمیم را مورد بررسی قرار دهند و روی آن کار کنند. هنگام کار کردن با متلب، ممکن است نیاز داشته باشید تا به کامپیوتر بفهمانید که اگر یک مقدار کوچکتر از یک عدد مشخص است، کامپیوتر کارهای مشخصی را انجام دهد. به خاطر داشته باشید که هرچه به کامپیوتر بگویید، بطور دقیق انجام می شود. بنابراین شما باید بطور دقیق ساختارهای تصمیم گیری را ارائه دهید. 

بخش های زیر دو ساختار متفاوت تصمیم گیری که متلب ارائه می دهد را به شما آموزش می دهند: دستورات شرطی if و دستورات شرطی switch. هر یک از این دستورات فرمت خاص خود را دارد.