سبد خرید (0)

تبلیغات

استفاده از دستور for در متلب

با استفاده از دستور for می توان یک کار را بدون فاصله، چندین بار تکرار کرد. قبلا در این فصل، در مثال های درون مقاله ی "تصمیم گیری در متلب" روش های برای ایجاد توابع ذکر شد. لیست 10.2، نحوه ی استفاده از حلقه ی for را در قالب یک مثال نشان می دهد. 

شما همچنین می توانید این تابع را در فایل SimpleFor.m که برای دانلود قرار داده شده است دانلود و استفاده کنید:

حلقه for:

function [ ] = SimpleFor( Times )

  if nargin < 1
    Times = 3;
  end
  
  for SayIt = 1:Times
    disp('Howdy!')
  end
end

در این مورد، تابع ()SimpleFor یک عدد را بعنوان ورودی می پذیرد. اما در صورتی که کاربر یک عدد را ارائه ندهد، تابع ()SimpleFor به طور پیش فرض، عبارت مورد نظر(که در داخل حلقه ی for قرار دارد) را سه بار اجرا می کند. به نحوه ی ایجاد شدن و استفاده از متغیر SayIt توجه کنید. محدوده ی 1:Times به حلقه ی for می گوید که پیام !Howdy را به تعداد Times نمایش بده. هر زمان که یک حلقه کامل شود، به مقدار SayIt یک واحد اضافه می شود. این روند تا زمانی که مقدار SayIt برابر با Times شود، ادامه خواهد داشت. و در این نقطه، حلقه پایان می پذیرد.