سبد خرید (0)

تبلیغات

از کدام حلقه استفاده کنیم؟

شما می توانید با مقایسه ی لیست 10.2 و لیست 10.3 حلقه های for و while را بهتر درک کنید. یک حلقه ی for، یک سری از وظایف را به تعداد مشخصی اجرا می کند. از حلقه ی for زمانی استفاده می شود که تعداد دفعات اجرای کدها را بدانیم. یک حلقه ی while بر اساس یک عبارت شرطی کار می کند. از این حلقه زمانی استفاده می شود که بخواهیم یک سری از کارها را تا زمانی که یک شرط برقرار است، تکرار کنیم. اما نمی دانیم که کارها کی پایان می یابند تا زمانی که عبارت شرطی مشخص کند که کار مورد نظر به پایان رسیده است. به دلیل اینکه حلقه های while به کدها و همچنین نظارت اضافی توسط متلب نیاز دارند، سرعت اجرای آنها کمتر خواهد بود. بنابراین تا حد امکان، برای ایجاد یک اپلیکیشن سریع تر، از حلقه ی for استفاده کنید. 

 

عیــدانه بیاموز