سبد خرید (0)

تبلیغات

انتقال یک مجموعه در مورفولوژی

فرض کنید که \(A\subset { Z }^{ 2 }\)  و \(b\in { Z }^{ 2 }\) در این صورت انتقال مجموعه A توسط نقطه b را بصورت \(\quad { (A) }_{ b }\) نشان می دهیم و  به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\quad { (A) }_{ b }=\{ c\in { Z }^{ 2 }|c=a+b\quad ,\quad a\in A\} $$

 به زبان ساده تر، می توان گفت که اگر بخواهیم مجموعه ی A را توسط نقطه ی b انتقال دهیم، کافیست تمام نقاط مجموعه ی A را با نقطه ی b جمع کنیم. حاصل یک مجموعه ی دیگر خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید:

 همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، ماتریس A به اندازه ی یک ستون، به سمت راست منتقل شده است:

 

Pin It

عیــدانه بیاموز