سبد خرید (0)

تبلیغات

انواع تبدیلات در متلب و پردازش تصویر

تابع cp2tform قادر است تا به پارامترهای تبدیلات زیر پی ببرد. لیست این توابع به ترتیب پیچیدگی در زیر قرار دارد:

  • 'linear conformal'
  • 'affine'
  • 'projective'
  • 'polynomial'
  • 'piecewise linear'
  • 'lwm'

 در لیست بالا، چهار تبدیل اول یعنی linear conformal و affine و projective و polynomial تبدیلات سراسری نامیده می شوند. در این تبدیلات، یک عبارت ریاضی منحصر به فرد به عکس اعمال می شود. دو تبدیل آخر، یعنی تبدیلات piecewise linear و lwm تبدیلات محلی نامیده می شوند. در این تبدیلات عبارات ریاضی متفاوتی به بخش های مختلف یک عکس اعمال می شوند. 

 هنگامی که می خواهید بفهمید که چه تبدیلاتی بر روی عکس دلخواهتان تاثیر می گذارند، ابتدا تبدیلات سراسری را امتحان کنید. در صورتی که این تبدیلات مناسب نبودند، تبدیلات محلی را امتحان کنید. یعنی ابتدا تبدیل piecewise linear و سپس تبدیل lwm را امتحان کنید. 

  نوع تبدیلی که انتخاب می کنید، بر تعداد نقاط کنترل که باید انتخاب کنید، تاثیر می گذارد. بعنوان مثال تبدیل linear conformal حداقل به دو جفت نقطه ی کنترل نیاز دارد و تبدیل polynomial به 15 جفت نقطه ی کنترل نیاز دارد. 

عیــدانه بیاموز