سبد خرید (0)

تبلیغات

استفاده از ثابت ها در متلب

متغیرها مقادیری را نگهداری می کنند که ممکن است تغییر کنند و در طول زمان، همواره شناخته شده نیستند. در اکثر زبان ها، این قابلیت وجود دارد تا بتوان ثابت ها را ذخیره سازی کرد. ثابت ها مقادیری هستند که در طول زمان شناخته شده هستند و امکان تغییر یافتن ندارند. بعنوان مثال عدد pi یا π یک ثابت است و مشخص کننده ی ...3.14159 می باشد. در متلب توابعی وجود دارند که مقادیر ثابتی را برمی گردانند. برخی از این مقادیر عبارتند از:

 مقدار  ثابت
 ...3.14159  pi
 \(\sqrt { -1 } \)  i
 \(\sqrt { -1 } \)  j
∞ بی نهایت inf
مشخص کننده ی "عدد نیست" است. به عبارت دیگر اعداد مبهم همچون \(\frac { 0 }{ 0 } \) را مشخص می کند. NaN

 

Pin It

عیــدانه بیاموز