امکانات منوی Actions در فتوشاپ

آموزش امکانات منوی Actions

در این بخش ازآموزشفتوشاپ به معرفی سایر امکانات بخش Actions خواهیم پرداخت، و چگونگی ساختن یک قاب برای عکس دلخواه خود را فرا خواهیم گرفت.

در ابتدا و قبل از هر کاری می بایست افکت های از قبل انجام شده توسط کاربر بر روی عکس را برداشته و عکس خود را به حالت اولیه و اصلی برگردانیم، برای این کار بر روی منوی File کلیک کرده و سپس گزینه ی Revert را انتخاب می کنیم:

Choosing the Revert command from the File menu in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که عکس به حالت اولیه بر خواهد گشت:

The photo is now back to its original state. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

این تغییرات در پنل لایه ها نیز مشاهده می شود.

The Layers palette in Photoshop showing the Background layer. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مراحل انجام کار :

یادگیری "آموزش امکانات منوی Actions "شامل 21 مرحله ی زیر است :


 مرحله 1 : ساخت یک Snapshot

برای این کار دکمه ی Ctrl در سیستم های ویندوز و یا Command در سیستم های Mac را نگه داشته، مشاهده می شود که منوی Actions ظاهر خواهد شد، بر روی اولین گزینه ی این منو کلیک می کنیم:

Playing the 'Make snapshot' step in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

حال اگر به پنجره ی History برویم، مشاهده می شود که یک Snapshot از عکس اصلی تهیه شده است.

The History palette in Photoshop showing the newly created snapshot. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 2 : تغییر حالت

در منوی باز شده ی قبلی بر روی گزینه ی دوم کلیک می کنیم:

Viewing the details of the second step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که با انتخاب هر کدام از حالات نشان داده شده قادر خواهیم بود حالت و فرمت عکس را تغییر دهیم.


مرحله 3 : کپی گرفتن از لایه

ابن بار بر روی گزینه ی سوم منوی باز شده کلیک می کنیم:

Viewing the details of the 'Duplicate current layer' step in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

با انجام این کار مشاهده می شود که یک کپی از لایه و عکس مد نظر با عنوان Photo Corners در پنل لایه ها ایجاد شده است.

A copy of the Background layer named 'photo corners' now appears in the Layers palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 4 : تغییر در بزرگ نمایی عکس

بر روی گزینه ی چهارم از منوی Actions کلیک می کنیم:

The fourth step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

حال با انتخاب یکی از حالات نشان داده شده در منو می توانیم به صورت دلخواه خود، در عکس اولیه تغییرات سایز را انجام دهیم.

The copy of the image on the Background layer is now 95% its original size. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 5 : ساخت لایه

بر روی گزینه ی MakeLayer از منوی باز شده کلیک می کنیم:

Viewing the details of the fifth step in the Photo Corners action in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که اگر به پنل لایه ها برویم، یک لایه ی جدید با نام New Background به وجود آمده است.

The Layers palette in Photoshop showing the new blank layer that was created and named 'new background'. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 6 : گزینه Fill

بر روی گزینه ی Fill از منوی باز شده کلیک می کنیم:

The details of the sixth step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

با نگه داشتن دکمه ی Ctrl در سیستم های ویندوز و یا Command در سیستم های Mac و دو بار کلیک بر روی گوشه ای از صفحه و برگشت به منوی اصلی مشاهده می کنیم که عکس مد نظر ناپدید شده است.

The document window in Photoshop now appears as solid gray. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 7 : حرکت دادن لایه

گزینه ی هفتم از منوی Actions را انتخاب می کنیم، در این قسمت می خواهیم لایه ی New Background را بالای لایه ی Background قرار دهیم:

The seventh step in the Photo Corners action is 'Move current layer'. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

با برگشت به منوی اصلی و پنل لایه ها مشاهده می شود که جابه جایی مد نظر انجام شده است.

The top two layers in the Layers palette have swapped positions. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

همان طور که مشخص است با انجام این کار، عکس اصلی جلوتر از لایه ی خالی خاکستری رنگ قرار گرفته است.

The image on the 'photo corners' layer is now visible in front of the gray background. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 8 : انتخاب گزینه Select Layer Photo Corners

گزینه ی SelectLayerPhotoCorners از منوی Actions را انتخاب می کنیم:

The eighth step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در پنل لایه ها، لایه ی PhotoCorners انتخاب شده است.

The 'photo corners' layer is now selected in the Layers palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 9 : ساخت لایه

بر روی گزینه ی نهم از منوی باز شده یا همان MakeLayer کلیک می کنیم:

Viewing the details of the ninth step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در پنل لایه ها، لایه ی Corners4 به وجود آمده است.

A new layer named '4 corners' appears at the top of the Layers palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 10 الی 13 : انتخاب حالت برای لایه Photo Corner

بر روی گزینه ی Set Selection کلیک کرده و با گرفتن دکمه ی Shift بر روی گزینه های Add To Selection کلیک می کنیم:

Selecting four steps at once in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

برای اجرای همزمان موارد انتخاب شده بر روی آیکن فلش مانند نشان داده شده در شکل کلیک می کنیم:

Clicking on the Play icon at the bottom of the Actions palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

تغییرات در عکس مشخص می شوند.

A triangular selection now appears in each corner of the image. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 14 : گزینه Reset Swatches

در این قسمت از آموزش امکانات منوی Actions بر روی این گزینه در منوی ظاهر شده کلیک می کنیم:

The 'Reset Swatches' step in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

با برگشت به منوی اصلی رنگ های مربوط به Foreground و Background را در کنار صفحه که به صورت پیش فرض انتخاب شده اند را مشاهده می کنیم.

The Foreground and Background color swatches in the Tools palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 15 : گزینه Fill

در این قسمت از آموزش گزینه ی Fill را انتخاب می کنیم:

Viewing the details of step 16 in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که رنگ مثلث های ایجاد شده در اطراف عکس به رنگ سفید در آمده اند.

The selections in the four corners of the image are now filled with white. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

توجه شود که این رنگ در حقیقت همان رنگ پیش فرض در تنظیمات اصلی رنگ ها بوده که قابل تغییر نیز می باشد.


مرحله 16 : گزینه Set Selection

بر روی گزینه ی SetSelection کلیک می کنیم:

Selecting four steps at once in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

حال با انتخاب گزینه ی None مشاهده می شود که خطوط نقطه چین دور مثلث های موجود در عکس ناپدید شده اند.

The selection outlines have disappeared inside the document window in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 17 : انتخاب گزینه Select layer photo corners

در این قسمت از آموزش بر روی گزینه Select layer photo corners از منوی Actions کلیک می کنیم:

Step 17 will select the 'photo corners' layer in the Layers palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که لایه ی Photo Corners انتخاب شده است.

The 'photo corners' layer is now selected in the Layers palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 18 : انتخاب گزینه Set Layer Styles of current layer

بر روی این گزینه از منوی باز شده کلیک می کنیم:

Step 18 will add a drop shadow to the image on the 'photo corners' layer. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که یک حالت سایه مانند به اطراف عکس اضافه شده است، دقت شود که این افکت به سختی قابل دیدن خواهد بود.

A drop shadow has been added to the image on the 'photo corners' layer. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 19 : انتخاب گزینه Select layer 4 corners

بر روی گزینه ی Select layer 4 corners از منوی Actions  کلیک می کنیم:

Step 19 in the Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در پنل لایه ها، لایه ی 4 cornersانتخاب شده است.

The Layers palette in Photoshop showing the '4 corners' layer now selected. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 20 : انتخاب گزینه Set Layer Styles of current layer

بر روی این گزینه از منوی ظاهر شده کلیک می کنیم:

Step 20 in the Photo Corners action will apply a Bevel and Emboss layer style to the '4 corners' layer. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که گوشه های عکس با توجه به لایه ی 4 corners تنظیم شده است.

The four photo corners now have an inner bevel layer style applied to them. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com


مرحله 21 : انتخاب گزینه Marge Layers

در این قسمت از آموزش گزینه ی Marge Layers را از منوی Actions انتخاب می کنیم:

The final step in the Photo Corners action is 'Merge Layers'. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در پنل لایه ها، لایه ی Corners4 ناپدید شده است.

The Layers palette showing the '4 corners' layer now merged with the 'photo corners' layer. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

 

در اینجا، بخشی از امکاناتمنوی Actions را فرا گرفتیم.

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان