ویرایش Action در فتوشاپ

ویرایش Action در فتوشاپ

در این قسمت از آموزش فتوشاپ، به آموزش چگونگی ویرایش Action در فتوشاپ خواهیم پرداخت.

سایر مطالب آموزش در مورد پنل Action در مطالب و آموزش های قبل آورده شده است و کاربران جهت تفهیم بهتر می توانند به آن ها مراجعه نمایند.


ساخت یک Action Set

جهت آموزش ویرایش Action در فتوشاپ در ابتدا نیاز است که یک مجموعه از افکت های دلخواه را تحت عنوان یک Action Set بسازیم، برای این کار بر روی آیکن سوم از سمت راست در زیر پنل Action کلیک می کنیم:

The New Action Set icon at the bottom of the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

کلیک بر روی آیکن New Action Set

در پنجره ی باز شده نام Action مد نظر را انتخاب می کنیم:

The New Set dialog box in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب نام Action

مشاهده می شود که Action مد نظر در پنل Actions نمایان می گردد:

The new action now appears in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

ظاهر شدن Action مد نظر در پنلActions


حرکت دادن Action مد نظر در پنل Actions

برای این کار دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac را نگه داشته و به وسیله ی موس Action مد نظر را در پنل جا به جا می نماییم:

Dragging an action set to a new location in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

عوض کردن جای Action

حال دست خود را از روی موس برداشته و تغییرات را مشاهده می کنیم.

The action set has been moved in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی تغییرات


جابه جایی یک افکت خاص بین Action ها

برای مثال در اینجا می خواهیم افکت Photo Corners را از درون یک Action به یک Action دیگر ببریم، برای این کار کافیست دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac را نگه داشته و به وسیله ی موس Action مد نظر را جابه جا کنیم:

Dragging and copying an action from one action set to another. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب افکت Photo Corners جهت جابه جایی

تغییرات مشاهده می شوند.

A copy of the Photo Corners action now appears in the 'My Actions' set. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی تغییرات


تغییر نام یک Action

در این مرحله از آموزش ویرایش Action در فتوشاپ بر روی نام Action دو بار کلیک کرده و نام مد نظر را تایپ می کنیم و سپس دکمه ی Enter در سیستم های ویندوز و یا Return در سیستم های Mac را فشار می دهیم:

Renaming the copy of the Photo Corners action to 'Improved Photo Corners'. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

تغییر نام


حذف یک مرحله از مراحل Action

فرض کنید می خواهیم گزینه ی Make snapshot را از درون مراحل Action حذف نماییم، برای این کار ابتدا آن را انتخاب می کنیم:

Clicking on the 'Make snapshot' step in the Actions palette to select it. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Make snapshot

پس از انتخاب گزینه ی مد نظر آن را بر روی آیکن سطل آشغال یعنی آیکن اول از سمت راست می کشیم:

Dragging the 'Make snapshot' icon down on to the Trash Bin at the bottom of the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

کشیدن گزینه ی مد نظر بر روی آیکن مربوطه

مشاهده می شود که گزینه ی دلخواه حذف گردیده است:

The 'Make snapshot' step has been deleted. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

حذف شدن گزینه

راه دیگر حذف گزینه ها این است که پس از انتخاب آن ها دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac را نگه داشته و بر روی آیکن گفته شده کلیک نماییم:

Deleting the 'Reset Swatches' step. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

حذف گزینه ی دلخواه

دقت شود که حتما می بایست مراحل به روش گفته شده انجام شوند.


 فعال و غیر فعال کردن یک مرحله

با انتخاب و یا عدم انتخاب مربع کنار هر مرحله می توانیم به راحتی این کار را انجام دهیم:

Clicking on the checkmark to the left of the 'Convert Mode' step to temporarily turn it off. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

غیر فعال کردن یک مرحله


فعال و غیر فعال کردن تمام مراحل یک Action

برای انجام این کار در آموزش ویرایش Action در فتوشاپ کافیست بر روی مربع اصلی که کنار نام Action قرار دارد کلیک کرده و آن را غیر فعال نماییم تا تمامی مراحل آن Action غیر فعال گردند، جهت فعال کردن دوباره ی آن بر روی مربع مجددا کلیک می کنیم:

The checkmark to the left of the action's name turns every step in the action on or off at once. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

غیر فعال کردن Action


تغییر مراحل یک Action

برای تغییر دادن یک مرحله کافیست در ابتدا آن مرحله را انتخاب نماییم، در زیر مرحله ی Fill که دارای جزییاتی نیز می باشد انتخاب شده است:

The first Fill step in the action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Fill

پس از دو بار کلیک بر روی مرحله ی Fill پنجره ی مربوط به آن باز خواهد شد.

در پنجره ی باز شده برای تغییر فرضا گزینه ی Use آن را انتخاب می کنیم:

The Fill command dialog box in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی گزینه ی Use

حال گزینه را بر روی White تنظیم می نماییم:

Selecting white from the drop-down box in the Fill dialog box in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی White

تغییرات مشاهده می شوند:

The document window in Photoshop is now filled with white. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

نغییرات ایجاد شده

برای برگشت به حالت قبل به منوی Edit رفته و گزینه ی Undo و یا Undo Fill را انتخاب می کنیم، ضمنا می توانیم این کار را با فشردن دکمه های Ctrl+Z در سیستم های ویندوز و یا Command+Z در سیستم های Mac نیز انجام دهیم.

پس از انجام مراحل قبل مشاهده می شود که تغییرات انجام شده اند.

The details of the step have now changed in the Actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

تغییرات اعمال شده

بار دیگر بر روی گزینه ی اول از مراحل Fill کلیک می کنیم:

The second Fill step controls the color of the photo corners. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Fill

گزینه ی Use را بر روی Background Color تنظیم شده است:

The Fill command in Photoshop set to use the background color. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

گزینه ی Background Color

آن را بر روی Black قرار می دهیم:

Selecting black in the Fill dialog box in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Black

تغییرات مشاهده می شوند.

Photoshop plays the step and fills the document window with black. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی تغییرات

برای برگشت به حالت اول مراحل قبل را تکرار می کنیم.

تغییرات در پنل نیز مشاهده می شوند:

Viewing the new details of the 'Improved Photo Corners' action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی تغییرات در پنل

حال یک Action را انتخاب و آن را اجرا می کنیم:

Playing the 'Improved Photo Corners' action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

اجرای Action

مشاهده می شود که عکس مد نظر به چه صورت تغییر می کند.

The photo after running the Improved Photo Corners frame effect action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

تغییرات ایجاد شده در عکس


مربع Toggling در پنل

در این مرحله از آموزش ویرایش Action در فتوشاپ با استفاده از مربع کناری برخی از افکت ها همان طور که در شکل زیر نیز مشاهده می شود می توان پنجره ی مربوط به آن افکت خاص را با فعال کردن مربع Toggling در کنار عکس اصلی مشاهده کرد، برای مثال مربع کنار مرحله ی اول افکت Fill را فعال می کنیم:

Toggling the dialog box on for the first Fill step in the Improved Photo Corners action in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

فعال کردن مربع مرحله اول

حال مربع کنار مرحله ی دوم افکت Fill را فعال می کنیم:

Toggling the dialog box on for the second Fill step in the Improved Photo Corners action in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

فعال کردن مربع مرحله دوم

مشاهده می شود که پنجره ی Fill پس از برگرداندن عکس به حالت اصلی و اولیه در کنار عکس نمایان می گردد:

The Fill dialog box appears when Photoshop reaches the first Fill step. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

نمایان شدن پنجره ی Fill در عکس

بر روی فلش کنار گزینه ی Color کلیک می کنیم:

Choosing 'Color' from the list in the Fill dialog box. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

گزینه ی Color

قسمتی از رنگ عکس را جهت رنگ نمونه انتخاب می کنیم:

Sampling a color from the image to use as the background color for the frame effect. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب قسمتی از رنگ عکس

بار دیگر جهت انتخاب رنگ گزینه ی دوم افکت Fill در پنل Actions پنجره ی Fill باز می شود:

The Fill dialog box opens once again when Photoshop reaches the second Fill step in the action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی مجدد پنجره ی Fill

قسمتی از رنگ عکس را جهت رنگ نمونه انتخاب می کنیم:

Sampling a color from the image to use as the photo corners in the frame effect. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب قسمتی از رنگ عکس

تغییرات در گوشه های عکس مشاهده می شوند.

The Improved Photo Corners frame effect using the colors sampled from the image. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

تغییرات ایجاد شده در گوشه های عکس


اضافه کردن یک مرحله به Actions

گاهی اوقات در حین انجامویرایش Action در فتوشاپ کاربر متوجه می شود که نیاز است تا یک و یا چند مرحله را به Actions اضافه نماید و از طرفی درست انجام ندادن این کار شاید باعث تغییر در سایر افکت های درون Actions گردد به همین دلیل از انجام این کار منصرف می شود، در این قسمت طریقه ی صحیح انجام این کار را به شما آموزش می دهیم.

برای این کار نیاز است در ابتدا کاربر عکس را به حالت اولیه خود برگرداند که جهت انجام این کار به منوی File در بالای صفحه رفته و بر روی گزینه ی Revert کلیک می نماییم، سپس بر روی مرحله ی اول از افکت مد نظر رفته و با توجه به آموزش های قبل آن مرحله و افکت را اجرا می کنیم، در اینجا گزینه ی Convert Mode را انتخاب می کنیم:

Selecting the first step in the Improved Photo Corners action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Convert Mode

حال بر روی دکمه ی Record کلیک می کنیم:

Clicking on the Record icon on the bottom of the actions palette. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

دکمه ی Record

مشاهده می شود که دکمه به رنگ قرمز در خواهد آمد:

The record button turns red when in Record mode. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

قرمز شدن دکمه

سپس به سراغ ایجاد مرحله ی جدید مد نظر می رویم، در اینجا می خواهیم مرحله ی Snapshot را به مراحل اضافه کنیم پس به پنل History رفته و بر روی آیکن وسط از پایین کلیک می کنیم:

Clicking on the 'New Snapshot' icon at the bottom of the History palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

آیکن Snapshot

مشاهده می شود که یک Snapshot به وجود می آید:

The History palette in Photoshop showing the new snapshot that was created. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

ایجاد Snapshot

همان طور که واضح است این گزینه در پنل Actions نیز ظاهر شده است:

A new 'Make snapshot' step now appears in the Actions palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

مشاهده ی افکت ایجاد شده

حال بر روی دکمه ی توقف کلیک می نماییم.

Clicking on the Stop icon to end the recording. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

دکمه ی توقف


تغییر در مراحل

به راحتی و با کلیک بر روی گزینه ی مد نظر و با نگه داشتن موس قادر خواهیم بود آن افکت را جا به جا نماییم، در این جا افکت Make snapshot را انتخاب می نماییم:

Dragging the 'Make snapshot' step above the 'Convert Mode' step in the Actions palette in Photoshop. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

انتخاب Make snapshot

آن را به سمت بالا کشیده و تغییرات را ملاحظه می کنیم.

The 'Make snapshot' step is now the first step in the action. Image copyright © 2008 Photoshop Essentials.com

جا به جایی افکت

در اینجا طریقه ی ویرایش Action در فتوشاپ را فراگرفتیم.

 
 

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان