سبد خرید (0)

آموزش پیشرفته کوئری نویسی

خواهشمندم به این نکته توجه داشته باشید که در این پکیج آموزشی، ادامه ی مباحث مطرح شده در آموزش مقدماتی کوئری نویسی مطرح شده است. در بحث مقدماتی از درس 1 تا 23 و در اینجا از درس 24 تا 47 ارائه شده است. درس های 24 و 25 و 26 بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

مرتب سازی:
orderby
تعداد نمایش:
نظرات (1)
قیمت: 25,000 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 297.12 مگابایت
مدت زمان: 03:20:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
1- دسته‌بندی و گروه‌بندی داده‌ها
2- توابع گروه‌بندی و مقادیر Null
3- ترکیب Where با توابع گروه‌بندی
4- استفاده از Distinct
5- بررسی Group By
و ...
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 6.78 مگابایت
مدت زمان: 00:05:45
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
برای دسته بندی و گروه بندی دادها در SQL Server می توان از Aggregation Functionها استفاده نمود.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 6.75 مگابایت
مدت زمان: 00:05:43
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
در درس قبلی با Aggregation Functionها آشنا شدید اما در اینجا هدف ما بررسی تأثیر مقادیر NULL بر روی Aggregation Functionهاست.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 4.43 مگابایت
مدت زمان: 00:03:47
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
اما در اینجا قصد داریم نحوه ی استفاده از Where همراه با Aggregation Functionها را توضیح دهیم.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 7.53 مگابایت
مدت زمان: 00:05:51
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
در اینجا قصد داریم نحوه استفاده از دستور Distinct به همراه Aggregation Functionها را توضیح دهیم.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 15.01 مگابایت
مدت زمان: 00:11:31
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
در اینجا قصد داریم نحوه استفاده از Group By همراه با Aggregation Functionها را توضیح دهیم.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 23.02 مگابایت
مدت زمان: 00:13:40
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
در اینجا قصد داریم با استفاده از مثال های بیشر شما را با دستور Group By کاملاً آشنا کنیم.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 10.09 مگابایت
مدت زمان: 00:06:22
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
در اینجا قصد داریم درباره گروه بندی چند سطحی توضیحاتی را ارائه دهیم. اگر جلوی عبارت Group By از نام چند فیلد استفاده شود، گروه بندی چندسطی اتفاق افتاده است.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 6.40 مگابایت
مدت زمان: 00:04:00
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
همان طور که می دانید می توانیم با استفاده از Where رکوردها را محدود کرده و در Group By شرکت ندهیم. اما اگر می خواهید رکوردهایی که در شرط Where صدق نمی کنند در نتیجه Group By شرکت داده شوند باید بجای Group By از Group By All استفاده کنید.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 8.98 مگابایت
مدت زمان: 00:05:12
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام استفاده از Group By نمی توان از Aggregation Functionها در قسمت Where استفاده نمود. اما صورت مسئله اصلی این است که می خواهیم براساس اطلاعات گروه بندی شده جستجو انجام دهیم. در این حالت تنها راه حل استفاده از Having بعد از عبارت Group By است.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 11.2 مگابایت
مدت زمان: 00:06:59
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
اگر در دستور Group By نیاز داشته باشید که سرجمع کل به ازای هر کدام از سطوح گروه بندی را در نتیجه کوئری نشان دهید راه حل، استفاده از Rollup بعد از دستور Group By است.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 11.2 مگابایت
مدت زمان: 00:06:41
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
هدف استفاده از Cube استخراج همه سرجمع های اصلی و فرعی با همه ترکیبات ممکن به ازای عبارت های گروه بندی است.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 12.2 مگابایت
مدت زمان: 00:07:09
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
عموماً Pivot Table را با عنوان Cross Table نیز می شناسند. هدف استفاده از Pivot Table ها در واقع استخراج عناوین ستون ها از درون خود داده هاست ...!
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 23.2 مگابایت
مدت زمان: 00:13:32
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
Grouping Set قابلیتی است که از SQL Server 2008 به بعد اضافه شده است. و به شما این اجازه را می دهد که داده ها را بر اساس چندین فیلد گروه بندی نمایید.
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 9.29 مگابایت
مدت زمان: 00:06:36
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد بررسی مفهوم Join و انواع آن توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 9.84 مگابایت
مدت زمان: 00:05:54
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Cross Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 17.6 مگابایت
مدت زمان: 00:10:33
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Inner Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 9.87 مگابایت
مدت زمان: 00:05:43
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع تر در مورد Inner Join با کلیدهای چند بخشی توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 18 مگابایت
مدت زمان: 00:11:37
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Inner Join مابین چندین جدول توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 18.1 مگابایت
مدت زمان: 00:11:59
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Self Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 17 مگابایت
مدت زمان: 00:10:35
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد ترکیب Group By و Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 1.73 مگابایت
مدت زمان: 00:01:33
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Outer Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 16.08 مگابایت
مدت زمان: 00:11:31
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Right Outer Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 13.7 مگابایت
مدت زمان: 00:09:08
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Left Outer Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,200 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 6.73 مگابایت
مدت زمان: 00:04:30
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد Full Outer Join توسط مدرس
نظرات (0)
قیمت: 1,000 تومان
مدرس: مهندس مسعود طاهری
حجم فایل: 10.1 مگابایت
مدت زمان: 00:07:36
نوع آموزش: تصویری و کاملاً فارسی
توضیحات بسیار جامع در مورد پایگاه داده استفاده شده در این آموزش توسط مدرس
Copyright www.maxx-marketing.net

راهنمای خرید از فروشگاه بیاموز (قوانین و مقررات)

کاربر عزیز به فروشگاه بیاموز خوش آمدید. جهت آشنایی بهتر با فروشگاه، نحوه خرید و ضمانت ما و موارد دیگر به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: دقت فرمایید که هر پکیج آموزشی شامل قسمت هایی رایگان است که می توانید براحتی آنها را دانلود کرده و به این ترتیب اطمینان بیشتری از خرید خود حاصل فرمایید.

نکته 2: بلافاصله بعد از خرید، ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال خواهد شد و می توانید محصولات را با بالاترین سرعت ممکن دانلود نمایید.

نکته 3: لینک های دانلود، دارای قابلیت Resume هستند. یعنی در صورتی که Disconnect شدید، بعد از اتصال مجدد به اینترنت، می توانید دانلود فایل مورد نظر را ادامه دهید.

نکته 4: تمام درآمد حاصل از فروشگاه، صرف پیشرفت بیاموز خواهد شد. بنابراین با هر خرید از فروشگاه ما را قادر خواهید ساخت که مطالب رایگان بیشتری را به هموطنانمان ارائه کنیم.

نکته 5: تمام محصولات دارای پشتیبانی رایگان هستند، بنابراین فیلم ها را تا انتها تماشا کنید و اگر قسمتی از آن را متوجه نشدید از قسمت "دیدگاه ها" سوال خود را مطرح فرمایید.

نکته 6: هر پکیج آموزشی، شامل چندین درس است اما در بیاموز، امکان خرید هر درس بصورت مجزا وجود دارد. 

نکته 7: خریدهای پستی (پیشتاز) بین 24 الی 72 ساعت بعد از خرید به دست شما خواهد رسید.

نکته 8: این سایت دارای مجوز رسمی از جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد نماد اعتماد الکترونیک، خرید از این سایت کاملاً مطمئن و تایید شده می باشد.

نکته 9: اگر هنوز هم سوالی در ذهن شما باقی مانده، از طریق پُل ها ارتباطی زیر با ما مطرح فرمایید:

موبایل: 09132023142               ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در ویدئوی زیر، می توانید نحوه ی خرید و دانلود محصولات آموزشگاه بیاموز را مشاهده فرمایید:

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی