پنل پاراگراف در فتوشاپ

در آموزش های قبلی، مشاهده کردید که پنل کاراکتر در فتوشاپ، شامل دو گزینه کاراکتر و پاراگراف است که در هنگام کار با متن ها از آن استفاده می شود.

در این آموزش، با پنل پاراگراف که شامل گزینه های مربوط به پاراگراف، همچون : ترازبندی، فاصله پاراگراف ها و غیره هست آشنا خواهیم شد. علاوه بر این، این پنل تمام ابزاری که برای متن نیاز داریم را در اختیار ما قرار می دهد.


دسترسی به پنل  Paragraph 

همانطور که در آموزش های قبلی آموختید، پنل های کاراکتر و پاراگراف، هر دو  در یک پنل قرار دارند. یکی از راه های دسترسی به پنل پاراگراف، رفتن به نوار منو در بالای صفحه، انتخاب Window و سپس انتخاب Paragraph از لیست است :

Selecting the Paragraph panel from the Window menu in the Menu Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 Window > Paragraph.

یا اینکه می توانید بر روی آیکن toggle در نوار گزینه ها در بالای صفحه کلیک کنید :

The Character and Paragraph panels toggle icon in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 بر روی آیکن مربوط به پاراگراف / کاراکتر کلیک کنید .

پنل گروهی پاراگراف / کاراکتر را باز کنید. در صورتی که از زیر منوی Window گزینه پاراگراف را انتخاب کنید، گروه به صورت خودکار بر روی تب پاراگراف قرار می گیرد. در صورتی که بر روی آیکن مربوط به آن در نوار گزینه ها کلیک کنید، پنل کاراکتر باز می شود، اما با کلیک کردن بر روی نام تب مربوط به آنها، به راحتی می توانیم بین این دو پنل جا به جا شویم. در اینجا بر روی تب پاراگراف کلیک کرده ایم :

The Character and Paragraph panel group in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بر روی نام تب پنل پاراگراف کلیک کنید تا انتخاب شود.

پنل پاراگراف باز می شود :

The Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

پنل پاراگراف.

گزینه های ترازبندی

در بالای پنل پاراگراف یک سری از آیکن ها برای هماهنگی و ترازبندی متن قرار دارد. سه آیکن اول از سمت چپ گزینه های مربوط به ترازبندی است. این گزینه ها از چپ به راست عبارتند از : ترازبندی متن از چپ،ترازبندی وسط و ترازبندی از راست :

The text alignment options in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه های Left Align Text, Center Text و Right Align Text options.

اگر این گزینه ها برای شما آشنا به نظر می رسند به این خاطر است که هنگامی که از ابزار Type استفاده می کنیم می توانید آنها را در نوار گزینه ها مشاهده کنید. هیچ فرقی نمیکند که شما ترازبندی را از نوار گزینه ها یا از پنل پاراگراف تنظیم کنید. به صورت پیش فرض گزینه ترازبندی متن از چپ (left Align Text) انتخاب شده است :

The text alignment options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه های ترازبندی که با استفاده از نوار گزینه ها هم قابل دسترس هستند.

 انتخاب ترازبندی چپ متن (که به صورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد) که باعث می شود متن درون جعبه متنی از سمت چپ تراز شود :

An example of left aligned paragraph type in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 مثالی از ترازبندی چپ پاراگراف .

گزینه ترازبندی وسط، باعث می شود تا متن در وسط جعبه متن قرار بگیرد :

An example of center aligned paragraph type in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه ترازبندی وسط.

ترازبندی راست، باعث می شود تا متن درون جعبه متن، از سمت راست تراز شود :

An example of right aligned paragraph type in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

ترازبندی راست پاراگراف .

 گزینه های Justification

چهار آیکون بعدی در سطر بالای پنل پاراگراف، مربوط به گزینه های justification هستند. این گزینه ها از چپ به راست عبارتند از :Justify Last Left و Justify Last Right، Justify Last Centered، و در نهایت Justify All. این گزینه ها تنها در پنل پاراگراف قابل دسترسی هستند. در حقیقت تمامی گزینه های که در اینجا می بینیم منحصراً در پنل پاراگراف یافت می شوند. تنها گزینه موجود در این قسمت که می توان آن را در نوار گزینه ها نیز پیدا کرد گزینه های ترازبندی است که آن ها را توضیح دادیم :

The type justification options in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه های  justification   (Last Left، Last Centered، Last Right و Justify All).

زمانی که گزینه های justification را انتخاب می کنیم، فتوشاپ فاصله ی بین کلمات را به گونه ای تنظیم می کند تا هر خط به طور کامل پهنای جعبه متن را از راست به چپ، و مرکز یک بلوک متنی پر کند. تنها تفاوت این چهار گزینه در این است که فتوشاپ چگونه خطوط را در یک پارگراف تنظیم می کند. با ترازبندی چپ، فتوشاپ آخرین خط را در سمت چپ جعبه متن قرار می دهد :

An example of type using the Justify Last Left option in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه ترازبندی چپ که آخرین خط پاراگراف را از سمت چپ تنظیم می  کند.

ترازبندی وسط، آخرین خط را در مرکز جعبه متنی تنظیم می کند :

An example of type using the Justify Last Centered option in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

ترازبندی وسط، آخرین خط پاراگراف را در وسط جعبه متن تنظیم می کند.

ترازبندی راست، آخرین خط پاراگراف را در سمت راست جعبه متن قرار می دهد :

An example of type using the Justify Last Right option in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه ترازبندی راست، آخرین خط پاراگراف را در سمت راست جعبه متن قرار می دهد.

گزینه ترازبندی کامل (Justify All)، خط آخر پارگراف را همانند سایر خطوط پارگراف تنظیم می کند. به عبارتی فاصله بین کلمات خط آخر را به گونه ای تنظیم می کند که خط از هر دو طرف تراز باشد :

An example of type using the Justify All option in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه ترازبندی کامل (Justify All) کل متن را به طور کامل  از سمت چپ و راست تراز می کند.

 گزینه های تو رفتگی (Indent) 

در زیر آیکون های ترازبندی، سه گزینه مربوط به تو رفتگی وجود دارد که عبارتند از :Indent Left Margin (بالا و چپ), Indent Right Margin (بالا راست), و Indent First Line (پایین چپ). همه این گزینه ها به صورت پیش فرض با مقدار "0" مقدار دهی شده اند :

The Indent Left Margin, Indent Right Margin and Indent First Line options in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در جهت حرکت عقربه های ساعت، از بالا سمت چپ: تو رفتگی از چپ، تو رفتگی از راست و فاصله ی بین خطوط

این گزینه ها، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا فاصله ای را بین تمام خطوط پاراگراف و فاصله متن از کناره های چپ و راست کادر متنی ایجاد کنیم، همچنین می توانیم این فاصله را فقط برای خط اول پارگراف نیز اعمال کنیم. با در  نظر گرفتن مقداری برای گزینه indent، کلیک در داخل جعبه متنی مربوط به آن و وارد کردن مقدار مورد نظر به صورت دستی، و یا اگر از فتوشاپ cs و بالاتر از آن استفاده می کنید با بردن موس بر روی گزینه indent اشاره گر موس به یک نوار لغزنده تبدیل خواهد شد که با کلیک کردن بر روی این اسلایدر و کشیدن آن به سمت راست موجب افزایش و با حرکت آن به سمت چپ موجب کاهش مقدار موجود در این جعبه خواهید شد.

 در مثال زیر، مقدار تو رفتگی چپ را بر روی 16 pt تنظیم کرده ایم :

Increasing the Indent Left Margin option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

افزایش گزینه تو رفتگی چپ به مقدار 16pt .
  مشاهده می کنیم مقدار کمی فاصله بین خطوط پاراگراف و کناره های چپ و راست کادر متنی ایجاد شده است : 
 

An example of type using the Indent Left Margin option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

فاصله ای در سمت چپ پاراگراف و سمت چپ کادر متنی اضافه شده است .
در صورتی که گزینه تورفتگی راست را انتخاب کنیم و مقدار این گزینه را بر روی 16 pt قرار دهیم : 

Increasing the Indent Right Margin option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 تغییر به گزینه  تورفتگی راست و افزایش مقدار تو رفتگی بر روی مقدار  16pt.
مشاهده می کنیم که مقداری فاصله بین خطوط پاراگراف و سمت راست  کادر متنی ایجاد شده است :

An example of type using the Indent Right Margin option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

چگونه فضا در سمت راست پاراگراف و سمت را ست کادر متنی ایجاد می شود.
مجدد گزینهLeft Align Text را از گوشه سمت چپ و بالای پنل پاراگراف انتخاب کرده و مقدار مربوط به آن را بر روی 24pt تنظیم می کنیم :
Increasing the Indent First Line option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com
 انتخاب مجدد گزینه  Left Align Text و تنظیم مقدار آن بر روی 24pt.
این ترازبندی باعث می شود تا اولین خط پاراگراف از سمت چپ  به مقدار 24pt فاصله بگیرد :
An example of type using the Indent First Line option. Image © 2011 Photoshop Essentials.com
تورفتگی تنها خط اول پاراگراف به مقدار  24 pt .

گزینه های فاصله پاراگراف

فتوشاپ همچنین این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا متن، فاصله ای را از بالا و پایین نیز بگیرد. این کار با استفاده از گزینه  Add Space Before Paragraph (چپ) و Add Space After Paragraph (راست) انجام می شود :

The paragraph spacing options in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 گزینه های فاصله  قبل از پارگراف  Space Before (گزینه چپ) و گزینه فاصله فاصله بعد از پارگراف Space After (گزینه راست) .
 

در آن واحد می توانیم از یکی از این دو گزینه استفاده کنیم. در اینجا یک متنی شامل سه پاراگراف که هیچ فاصله ای بین آنها نیست را مشاهده می کنید:

Three paragraphs of text inside a text box, currently not separated. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 پاراگراف ها بدون هیچ فاصله ای  قبل و بعد از آنها پشت سر هم قرار گرفته اند .

بر روی دو پاراگراف پایینی کلیک کرده و سپس آنها را درگ می کنیم. در اینجا نمی خواهیم که در ابتدای پاراگراف اول فاصله ای را ایجاد کنیم پس نیازی به انتخاب کردن آن نیست :

Selecting two of the three paragraphs in the text box. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دو پاراگراف از سه پاراگراف موجود در کادر متنی را انتخاب کنید .
زمانی که دو پاراگراف را انتخاب کردید مقدار فاصله را برای قبل از پاراگراف بر روی 14pt تنظیم کنید. همچنین برای انجام این کار می توانید این مقدار را به صورت دستی وارد کرده و یا از نوار لغزنده ( در فتوشاپ cs و بالاتر) استفاده کنید.
Increasing the Add Space Before Paragraph option to 14 pt. Image © 2011 Photoshop Essentials.com
تنظیم گزینه Add Space Before Paragraph بر روی 14 pt.

این کار باعث می شود تا یک فاصله 14pt قبل از دو پاراگرافی که انتخاب کردیم ایجاد شود. با این کار ابتدا و انتهای پاراگراف ها را به خوبی قابل مشاهده هستند :

The three paragraphs are now separated by space. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سه پاراگراف در حال حاظر از هم جدا هستند.
برای ذخیره و خروج از حالت ویرایش در داخل چک باکس موجود در نوار گزینه ها کلیک کنید :
Clicking the checkmark to commit the changes to the type in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com
کلیک در چک باکس برای تایید تغییرات صورت گرفته .
و یا اینکه در صورتی که  یک صفحه کلید عددی دارید کلید Enter  را فشار دهید. در صورتی که صفحه کلید شما عددی نیست کلید های Ctrl+Enter (ویندوز) / Command+Return (مک) را برای ذخیره تغییرات فشار دهید :

گزینه Hyphenate

گزینه نهایی در پایین پنل پاراگراف گزینه Hyphenate است، که به صورت پیش فرض در حالت انتخاب (تیک زده) قرار دارد :

The Hyphenate option in the Paragraph panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزینه Hyphenate که به صورت پیش فرض  در حالت انتخاب است .
Hyphenate  راهی است که زمانی که شما از گزینه های ترازبندی استفاده می کنید فتوشاپ بتواند راحت تر کلمات طولانی را در دو خط مجزا بشکند، به هر حال در صورتی که نمی خواهید از این فن استفاده کنید و یا اینکه در حالت خاصی نیاز به استفاده از آن ندارید می توانید با برداشتن تیک آن، این گزینه را غیر فعال کنید :

ریست کردن تنظیمات پنل پاراگراف

نهایتاً در صورتی که میخواهید گزینه های پنل پاراگراف را تغییر دهید و می خواهید این گزینه ها را خیلی سریع ریست کنید بر روی آیکن منو در گوشه سمت راست پنل کلیک کنید :

 Clicking the Paragraph panel menu icon in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کلیک بر روی آیکن منو در گوشه سمت راست .
از منوی ظاهر شده بر روی گزینه Reset Paragraph کلیک کنید :
Choosing the Reset Paragraph option in the Paragraph panel menu. Image © 2011 Photoshop Essentials.com
انتخاب گزینه “Reset Paragraph”  باعث می شود تمام تنظیمات پنل پارگراف به مقادیر پیش فرض برگردند.

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان