%35 تخفیف، با کد MiladeRasol روی تمام آموزش ها، بمناسبت میلاد رسول اکرم(ص)
زمان باقی مانده تخفیف ویژه
سبد (0)

تبلیغات

تگ های HTML دسته بندی شده

کلیه تگ های HTML بصورت دسته بندی شده

= این علامت به منزله جدید بودن تگ در HTML5 است.


تگ های اصلی در HTML

تگتوضیحات
<!DOCTYPE> از این تگ، برای مشخص کردن نسخه HTML استفاده می شود.
<html> از این تگ، برای تعریف ریشه یا root اصلی یک سند HTML استفاده می شود.
<title> از این تگ، برای تعریف عنوان یک صفحه استفاده می شود.
<body> از این تگ، برای تعریف بدنه سند HTML استفاده می شود.
<h1> تا <h6> از این تگ، برای گروه بندی عناصر h1 تا h6 استفاده می شود.
<p> از این تگ، برای تعریف یک پاراگراف استفاده می شود.
<br> Inserts a single line break
<hr> از این تگ، برای کشیدن یک خط بین محتوی استفاده می شود.
<!--...--> از این تگ، برای قرار دادن توضیحات در کد استفاده می شود.

تگ های فرمت دهی متن در HTML

تگتوضیحات
<acronym> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ abbr استفاده کنید.
<abbr> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود.
<address> از این تگ، برای نمایش اطلاعات مربوط به تماس نویسنده استفاده می شود./article
<b> از این تگ، برای ضخیم یا bold کردن متن استفاده می شود.
<bdi> از این تگ، برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه است استفاده می شود.
<bdo> از این تگ، برای برعکس کردن متن استفاده می شود.
<big> از این تگ، برای درشت تر کردن قسمتی از متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<blockquote> از این تگ، برای تعیین محتوایی که به نقل از منبع دیگر آورده شده است استفاده می شود.
<center> از این تگ، برای وسط چین کردن متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<cite> از این تگ، برای مشخص کردن عنوان یک کار استفاده می شود.
<code> از این تگ، برای نمایش متن بنحوی که بصورت یک قطعه کد کامپیوتری بنظر آید، استفاده می شود.
<del> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<dfn> از این تگ، برای نمایش متن، بنحوی که بصورت یک عبارت تعریفی بنظر آید استفاده می شود.
<em> از این تگ، برای مورب کردن متن بنحوی که بصورت تأکید شده (emphasized) بنظر آید استفاده می شود.
<font> از این تگ، برای تعریف فونت، رنگ و اندازه یک متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<i> از این تگ، برای نمایش متن بصورت مورب یا Italik استفاده می شود.
<ins> از این تگ، در کنار عنصر del برای نشانه گذاری تکه متنی که اخیراً به متن اصلی اضافه شده استفاده می شود.
<kbd> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که مانند ورودی صفحه کلید بنظر آید استفاده می شود.
<mark> از این تگ، برای برجسته و علامت دار کردن متن استفاده می شود.
<meter> از این تگ، برای نمایش یک گیج یا اندازه سنج عددی، استفاده می شود. البته محدوده اعداد باید از قبل مشخص شود.
<pre> از این تگ، برای نمایش فاصله و خط ها اضافه ای که در کد وجود دارد استفاده می شود.
<progress> از این تگ، برای نمایش میزان پیشرفت یک پروسه استفاده می شود.
<q> از این تگ، برای تعریف یک نقل قول کوتاه استفاده می شود.
<rp> این تگ، تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.
<rt> از این تگ، برای مشخص کردن یک راهنما برای توضیح یا نحوه ی تلفظ کاراکترهای آسیای شرقی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<ruby> از این تگ، برای تعریف یک حاشیه روبی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<s> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<samp> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که شکل خروجی یک برنامه کامپوتری باشید، استفاده می شود.
<small> از این تگ، برای کوچکتر نشان دادن متن استفاده می شود.
<strike> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ del استفاده کنید.
<strong> از این تگ، برای بولد کردن متن استفاده می شود.
<sub> از این تگ، برای نمایش متن، کمی پایین تر استفاده می شود.
<sup> از این تگ، برای نمایش متن، کمی بالاتر استفاده می شود.
<time> از این تگ، برای نمایش تاریخ یا زمان استفاده می شود.
<tt> از این تگ برای نمایش متن بصورت تله تایپ استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<u> از این تگ، برای خط زیردار کردن متن استفاده می شود.
<var> از این تگ، برای فرمت دهی متغییرها استفاده می شود.
<wbr> این تگ، برای رفتن به خط جدید استفاده می شود.

تگ های مربوط به فرم های ورودی در HTML

تگتوضیحات
<form> از این تگ، برای تعریف فرم ورود اطلاعات استفاده می شود.
<input> از این تگ، برای تعریف کنترل های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<textarea> از این تگ، برای تعریف یک فیلد ورودی چند خطی استفاده می شود.
<button> از این تگ، برای تعریف یک دکمه استفاده می شود.
<select> از این تگ، برای تعریف یک لیست کشوئی استفاده می شود.
<optgroup> از این تگ، برای گروه بندی آیتم های مربوط به هم در یک لیست کشویی استفاده می شود.
<option> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست های کشوئی استفاده می شود.
<label> از این تگ، برای تعریف یک لیبل برای یک فیلد ورودی استفاده می شود.
<fieldset> از این تگ، برای گروه بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم استفاده می شود.
<legend> از این تگ، برای تعریف عنوان برای عنصر fieldset استفاده می شود.
<datalist> از این تگ، برای تعریف یک لیست پیشنهادی برای یک تکس باکس استفاده می شود.
<keygen> از این تگ، برای تولید کلید در فرم های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<output> از این تگ، برای نمایش نتیجه یک محاسبه استفاده می شود.

فریم (Frames) در HTML

تگتوضیحات
<frame> از این تگ، برای تعریف یک فریم یا پنجره داخل تگ frameset استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<frameset> از این تگ، برای تعریف یک سری از فریم ها استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<noframes> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه در مرورگرهایی که فریم ها را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<iframe> از این تگ، برای تعریف فریم در یک صفحه استفاده می شود.

عکس (Images) در HTML

تگتوضیحات
<img> از این تگ، برای نمایش عکس استفاده می شود.
<map> از این تگ، برای تعریف یک نقشه تصویری یا image-map استفاده می شود.
<area> از این تگ، برای تعیین مناطق در یک image-map استفاده می شود.
<canvas> از این تگ، برای رسم اشکال در یک صفحه وب بهمراهJavaScript استفاده می شود.
<figcaption> از این تگ، برای تعریف یک عنوان در عنصر figure استفاده می شود.
<figure> از این تگ، برای تعریف محتوایی مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و ... استفاده می شود.

پخش صدا و تصویر (Audio / Video) در HTML

تگتوضیحات
<audio> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.
<source> از این تگ، برای مشخص کردن منابع فایل های ویدئوی یا صوتی در تگ های audio و video استفاده می شود.
<track> از این تگ، برای نمایش زیرنویس در تگ های مدیا استفاده می شود.
<video> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.

لینک ها (Links) در HTML

تگتوضیحات
<a> از این تگ، برای تعریف یک لینک استفاده می شود.
<link> از این تگ، برای لینک به یک منبع خارجی مثل CSS استفاده می شود.
<nav> از این تگ، برای تعریف لیستی از لینک های ناوبری استفاده می شود.

لیست ها (Lists) در HTML

تگتوضیحات
<ul> از این تگ، برای تعریف یک لیست نامرتب استفاده می شود.
<ol> از این تگ، برای تعریف یک لیست مرتب استفاده می شود.
<li> از این تگ، برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود.
<dir> از این تگ، برای تعریف لیست عناوین استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ ul ستفاده کنید.
<dl> از این تگ، برای تعریف یک لیست تعریفی استفاده می شود.
<dt> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست تعریفی استفاه می شود.
<dd> از این تگ، برای مشخص کردن آیتم های لیست تعریفی (dl) استفاده می شود.
<menu> از این تگ، برای تعریف یک منو استفاده می شود.
<menuitem> از این تگ، برای تعریف آیتم های منو استفاده می شود.

جداول (Tables) در HTML

تگتوضیحات
<table> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود.
<caption> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. caption
<th> از این تگ، برای تعریف عنوان ستون های یک جدول استفاده می شود.
<tr> از این تگ، برای تعریف ردیف در جدول استفاده می شود.
<td> از این تگ، برای تعریف یک سلول از جدول استفاده می شود.
<thead> از این تگ، برای گروه بندی سرعنوان های یک جدول استفاده می شود.
<tbody> از این تگ، برای تعریف بدنه جدول استفاده می شود.
<tfoot> از این تگ، برای گروه بندی فوتر جدول استفاده می شود.
<col> از این تگ، داخل عنصر colgroup برای قالب بندی ستون های جدول استفاده می شود.
<colgroup> از این تگ، برای گروه بندی یک یا چند ستون (col) در یک جدول، جهت قالب بندی استفاده می شود.

عناصر صفحه بندی و معنایی (Styles and Semantics) در HTML

TagDescription
<style> از این تگ، برای مشخص کردن استایل های یک سند HTML استفاده می شود.
<div> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<span> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<header> از این تگ، برای مشخص کردن header یا عنوان یک بخش استفاده می شود.
<footer> از این تگ، برای تعریف یک فوتر برای یک صفحه یا یک بخش استفاده می شود.
<section> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<article> از این تگ، برای مشخص کردن محتوایی مستقل و جامع استفاده می شود..
<aside> از این تگ، معمولاً برای تعریف نوار کناری محتوای اصلی استفاده می شود.
<details> از این تگ، برای نمایش جزئیات اضافی که کاربر بر حسب تقاضا می تواند مشاهده یا مخفی نمایداستفاده می شود.
<dialog> از این تگ، برای تعریف یک جعبه یا پنجره محاوره استفاده می شود.
<summary> از این تگ، برای تعریف یک عنوان قابل مشاهده با کلیک کردن برای عنصر detail استفاده می شود.

اطلاعات متا (Meta Info) در HTML

تگتوضیحات
<head> از این تگ، برای تعریف یک سری اطلاعات درباره سند HTML استفاده می شود.
<meta> از این تگ، برای تعریف داده های متا درباره سند HTML استفاده می شود.
<base> از این تگ، برای تعیین یک آدرس اصلی برای کلیه ی لینک های نسبی، استفاده می شود.
<basefont> از این تگ، برای تعیین رنگ، سایز و فونت پیشفرض متون استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.

برنامه نویسی (Programming) در HTML

تگتوضیحات
<script> از این تگ، برای اسکریبت نویسی سمت کاربر استفاده می شود.
<noscript> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه برای مرورگرهایی که کدهای سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود.
<applet> از این تگ، برای قرار دادن یک applet یا پلاگین در بین کدهای HTML استتفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ object استفاده کنید.
<embed> از این تگ، برای اجرای پلاگین یا برنامه های خارجی در صفحه HTML استفاده می شود
<object> از این تگ، برای تعریف یک object در صفحه استفاده می شود.
<param> از این تگ، برای تعریف پارامترهای تگ object استفاده می شود.

دیدگاه‌ها  

+5 # یلدا 1395-11-24 21:00
سلام و عرض ادب
خیلی متشکرم بابت دسته بندی و نظم دادن اطلاعات
خیلی عااالیه
خدا قوت.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # yasin_man 1395-11-18 14:03
سلام ممنون عالی بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # Map 1395-07-13 01:37
ممنون از سایت بسیار عالیتون و زحمتی که برای تهیه این لیست کشیدین .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # SKH 1394-12-13 02:04
سلام , تگ کامنت جهت علامت ! به جای اینکه چپ باشه اشتباها سمت راسته
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # امیر پهلوان صادق 1394-12-17 13:57
سلام و تشکر بابت دقت نظر شما، اصلاح شد...!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # baqei 1394-06-31 20:31
با سلام و تشکر از سایت خوبتون
من تازه کار هستم
برای برداشتن لاینی که زیر نوشته هام میوفته باید چیکار کنم
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # شهربانو دوستی 1394-06-31 21:07
با سلام
زمانی که متنی بین دو تگ < u> < /u> قرار می گیرد زیر خط دار خواهد شد. برای برداشتن خط تنها کافی این دو تگ را از ابتدا و انتهای متن مورد نظر حذف کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی