سبد (0)

آموزش آجاکس asp

از اجاکس برای ایجاد اپلیکیشن های تعاملی استفاده می شود. 


مثالی از آجاکس و asp

مثال زیر نشان می دهد که چطور یک صفحه ی وب می تواند هنگامی که کاربر کاراکترهایی را درون فیلد input وارد می کند، با یک سرور وب ارتباط برقرار کند:

مثال

درون کادر زیر یک نام را وارد کنید:

نام: 

پیشنهادات:


توضیح مثال

در مثال بالا، هنگامی که کاربر کاراکتری را درون فیلد input وارد می کند، تابعی به نام ()showHint اجرا می شود. تابع مورد نظر به وسیله ی رویداد onkeyup صدا زده می شود.

کد HTML مورد نظر را در زیر مشاهده می کنید:

مثال

<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
    if (str.length == 0) { 
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
    } else {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
                document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText;
            }
        };
        xmlhttp.open("GET", "gethint.asp?q=" + str, true);
        xmlhttp.send();
    }
}
</script>
</head>
<body>

<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p>
<form> 
First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

توضیح کد بالا:

ابتدا بررسی می کنیم که آیا فیلد input خالی است یا نه(str.length==0). اگر این چنین باشد، محتوای txtHint را پاک می کنیم و از تابع خارج می شویم.

اما اگر که فیلد input خالی نباشد، اعمال زیر را انجام می دهیم:

  • ایجاد یک شیء XMLHttpRequest
  • ایجاد تابع مورد نظر که قرار است هنگامی که پاسخ سرور آماده شد، اجرا شود. 
  • ارسال درخواست به یک فایل ASP در سرور(gethint.asp)
  • توجه کنید که پارامتر q به gethint.asp?q="+str اضافه شده است. 
  • متغیر str محتوای فیلد input را نگهداری می کند. 

     فایل ASP یا همان gethint.asp

فایل ASP مورد نظر یک آرایه از نام ها را بررسی می کند و نام متناظر را به مرورگربرمی گرداند:

<%
response.expires=-1
dim a(30)
'Fill up array with names
a(1)="Anna"
a(2)="Brittany"
a(3)="Cinderella"
a(4)="Diana"
a(5)="Eva"
a(6)="Fiona"
a(7)="Gunda"
a(8)="Hege"
a(9)="Inga"
a(10)="Johanna"
a(11)="Kitty"
a(12)="Linda"
a(13)="Nina"
a(14)="Ophelia"
a(15)="Petunia"
a(16)="Amanda"
a(17)="Raquel"
a(18)="Cindy"
a(19)="Doris"
a(20)="Eve"
a(21)="Evita"
a(22)="Sunniva"
a(23)="Tove"
a(24)="Unni"
a(25)="Violet"
a(26)="Liza"
a(27)="Elizabeth"
a(28)="Ellen"
a(29)="Wenche"
a(30)="Vicky"

'get the q parameter from URL
q=ucase(request.querystring("q"))

'lookup all hints from array if length of q>0
if len(q)>0 then
  hint=""
  for i=1 to 30
    if q=ucase(mid(a(i),1,len(q))) then
      if hint="" then
        hint=a(i)
      else
        hint=hint & " , " & a(i)
      end if
    end if
  next
end if

'Output "no suggestion" if no hint were found
'or output the correct values
if hint="" then
  response.write("no suggestion")
else
  response.write(hint)
end if
%>
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان